Pomoce prawne – Rada Szkół Katolickich

Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi – św. Jan Paweł II

Wpis Pomoce prawne

Profilaktyka przemocy seksualnej wobec uczniów w szkole katolickiej

Materiały z Konferencji Dyrektorów 15.11.2018

Dokumenty dot. przekształcenia 3-letniego LO w 4-letnie LO w 2019 r.

LO publiczne

LO niepubliczne

Jak założyć szkołę katolicką?

Wzory dokumentów – reforma oświaty

Pomoce prawne

Wewnątrzszkolny system oceniania

Wewnętrzne prawo pracy

Ochrona danych osobowych

Połączenie szkół w zespół

Kontakt

RADA SZKÓŁ KATOLICKICH
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 530 49 07
E-mail: [email protected]