Rada Szkół Katolickich

Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi – św. Jan Paweł II

Pomoc dla szkoły katolickiej w Lublińcu

W dniu 24 września br. na skutek pożaru zostały zniszczone pomieszczenia Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein KSW w Lublińcu (budynek należy do Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej). Zwracamy się z gorącą prośbą…

X Tydzień Wychowania

„Budujmy więzi” 13-19 września 2020 r. „Kerygmat powinien skupić się na Panu Jezusie jako kochającym bracie, przyjacielu, który pomaga jak najlepiej przeżywać relacje…” (Dyrektorium o katechizacji 2020,…

Nauczycielu dobry – Konferencja Dyrektorów

Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński patronował Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów Szkół Katolickich, która odbyła się 21 sierpnia 2020 r. na Jasnej Górze. Początek roku szkolnego 2020/21 stawia przed szkołami…

Słowo na dziś

Hi 19,21-27;Ps 27 (26),7-8ab.8c-9abc.13-14 (R.: por. 13);Łk 10,1-12

Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora KościołaWspomnienie obowiązkoweTo prawda, że „godny jest robotnik swojej zapłaty” i że „Pan postanowił, ażeby z Ewangelii żyli ci, którzy głoszą Ewangelię” (1 Kor 9,14), ale prawdą jest także, iż prawa apostoła nie powinno się abso-lutnie mylić z jakąkolwiek próbą uzależnienia służby Ewangelii i Kościołowi od korzyści i zysków, które można z niej czerpać. Jedynie ubóstwo jest gwarancją, że kapłan będzie gotowy udać się tam, gdzie jego praca jest bardziej pożyteczna i pilna, także kosztem wyrzeczeń osobistych. Jest ono nieodzownym wa-runkiem i przesłanką uległości apostoła wobec Ducha, który sprawia. że jest gotowy „pójść”, bez obciążeń i więzów, i spełniać jedynie wolę Mistrza. Wolność wewnętrzna, którą ubóstwo ewangeliczne chroni i podtrzymuje, sprawia, że kapłan potrafi stanąć u boku biednych. Jezus Chrystus, który na krzyżu ob-jawia doskonałość swojej miłości pasterskiej poprzez bezgraniczne ogołocenie zewnętrzne i wewnętrzne, jest wzorem i źródłem cnót posłuszeństwa, czystości i ubóstwa. Kapłan jest wezwany, by przez praktykę tych cnót wyrazić swą pasterską miłość do braciPastores Dabo Vobis

– źródło: „AD 2020 ze świętym Janem Pawłem II. Terminarz i agenda biblijna”, Wydawnictwo AA.

Kalendarium

Nazwa wydarzeniaData
X Tydzień Wychowania13-19 września 2020 r.
XX Ogólnopolskie Forum Młodzieży Szkół Katolickich
Jasna Góra – Aula Papieska
17 września 2020 r., ODWOŁANE
XXXI Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich wraz z Konferencją Dyrektorów
Jasna Góra – Aula Papieska
12-13 listopada 2020 r.

Polecane

Stolica Apostolska
Vaticana News
Konferencja Episkopatu Polski
eKai
Wiara.pl
Opoka
Deo et Patrie
Młodzieżowa Agencja Informacyjna

Kontakt

RADA SZKÓŁ KATOLICKICH
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 530 49 07
E-mail: [email protected]