Rada Szkół Katolickich

Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi – św. Jan Paweł II

Pomoc dla szkoły katolickiej w Lublińcu

W dniu 24 września br. na skutek pożaru zostały zniszczone pomieszczenia Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein KSW w Lublińcu (budynek należy do Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej). Zwracamy się z gorącą prośbą…

X Tydzień Wychowania

„Budujmy więzi” 13-19 września 2020 r. „Kerygmat powinien skupić się na Panu Jezusie jako kochającym bracie, przyjacielu, który pomaga jak najlepiej przeżywać relacje…” (Dyrektorium o katechizacji 2020,…

Nauczycielu dobry – Konferencja Dyrektorów

Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński patronował Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów Szkół Katolickich, która odbyła się 21 sierpnia 2020 r. na Jasnej Górze. Początek roku szkolnego 2020/21 stawia przed szkołami…

Słowo na dziś

Koh 1, 2-11 ;Ps 90 (89), 3-4. 5-6. 12-13. 14 i 17 (R.: por. 1);Łk 9, 7-9

„Któż więc jest Ten, o którym takie rzeczy słyszę?” Jest „obrazem Boga niewidzialnego” (Kol 1,15). Jest epifanią Boga. Kiedy – jako człowiek – „przyjął postać sługi (...) stawszy się posłuszny aż do śmierci” (por. Flp 2,7-8), stał się równocześnie dla wszystkich, którzy Go przyjęli, „drogą”, drogą do Ojca, z któ-rym jest „prawdą i życiem” (J 14,6). W trudzie ascezy mającej upodobnić ich do Chrystusa, wierzący w Niego – jak mówi Św. Paweł – „przyoblekają się w człowieka nowego” i „odnawiają się ku głębszemu poznaniu Boga” (por. Kol 3,10), wedle obrazu Tego, który jest „Pierwowzorem”. I to stanowi trwały fundament chrześcijańskiej nadziei.

– źródło: „AD 2020 ze świętym Janem Pawłem II. Terminarz i agenda biblijna”, Wydawnictwo AA.

Kalendarium

Nazwa wydarzeniaData
X Tydzień Wychowania13-19 września 2020 r.
XX Ogólnopolskie Forum Młodzieży Szkół Katolickich
Jasna Góra – Aula Papieska
17 września 2020 r., ODWOŁANE
XXXI Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich wraz z Konferencją Dyrektorów
Jasna Góra – Aula Papieska
12-13 listopada 2020 r.

Polecane

Stolica Apostolska
Vaticana News
Konferencja Episkopatu Polski
eKai
Wiara.pl
Opoka
Deo et Patrie
Młodzieżowa Agencja Informacyjna

Kontakt

RADA SZKÓŁ KATOLICKICH
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 530 49 07
E-mail: [email protected]