Rada Szkół Katolickich

Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi – św. Jan Paweł II

Pomoc dla szkoły katolickiej w Lublińcu

W dniu 24 września br. na skutek pożaru zostały zniszczone pomieszczenia Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein KSW w Lublińcu (budynek należy do Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej). Zwracamy się z gorącą prośbą…

X Tydzień Wychowania

„Budujmy więzi” 13-19 września 2020 r. „Kerygmat powinien skupić się na Panu Jezusie jako kochającym bracie, przyjacielu, który pomaga jak najlepiej przeżywać relacje…” (Dyrektorium o katechizacji 2020,…

Nauczycielu dobry – Konferencja Dyrektorów

Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński patronował Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów Szkół Katolickich, która odbyła się 21 sierpnia 2020 r. na Jasnej Górze. Początek roku szkolnego 2020/21 stawia przed szkołami…

Słowo na dziś

Hi 1,6-22;Ps 17 (16),1.2-3.6-7 (R.: 6b);Łk 9,46-50

Św. Wacława, męczennikaWspomnienie obowiązkoweOgromne znaczenie przypisał Chrystus dziecku. Uczynił je jakby rzecznikiem sprawy, którą Sam głosił, prawie swym prorokiem. Znaczenie dziecka w każdej społeczności polega na tym, że świadczy ono o zamierzonej dla człowieka przez Stwórcę i Ojca niebieskiego niewinności. Utracona przez grzech, musi ona być przez każdego z nas zdobywana z trudem. W tym trudzie, w tym wysiłku umysłu, woli, serca – obraz dziecka pozostaje dla człowieka natchnieniem i źródłem nadziei. Bóg, który wzywa nas jak Ojciec do swego Domu, dopomoże nam odzyskać niewinność dziecka. Dziecko jest źródłem nadziei. Mówi ono rodzicom o celu ich życia, reprezentuje owoc ich miłości. Pozwala również myśleć o przyszło-ści. Rodzice żyją dla dzieci, dla nich pracują i trudzą się. Ale nie tylko w rodzinie, w każdym społe-czeństwie dziecko pozwala myśleć o przyszłości. Widzi w dzieciach swą przyszłość naród, widzi Kościół.

– źródło: „AD 2020 ze świętym Janem Pawłem II. Terminarz i agenda biblijna”, Wydawnictwo AA.

Kalendarium

Nazwa wydarzeniaData
X Tydzień Wychowania13-19 września 2020 r.
XX Ogólnopolskie Forum Młodzieży Szkół Katolickich
Jasna Góra – Aula Papieska
17 września 2020 r., ODWOŁANE
XXXI Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich wraz z Konferencją Dyrektorów
Jasna Góra – Aula Papieska
12-13 listopada 2020 r.

Polecane

Stolica Apostolska
Vaticana News
Konferencja Episkopatu Polski
eKai
Wiara.pl
Opoka
Deo et Patrie
Młodzieżowa Agencja Informacyjna

Kontakt

RADA SZKÓŁ KATOLICKICH
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 530 49 07
E-mail: [email protected]