"Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!"
– Jan Paweł II

"Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą,
zakorzenieni w Chrystusie!
Nieście innym orędzie Ewangelii,
pomagajcie Europie odnaleźć
jej chrześcijańskie korzenie"
– Benedykt XVI

"Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek"
– Jan Paweł II

"Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego,
to znaczy pozwolić się włączyć w Jego «być dla»"
– Jan Paweł II

"Ja również miałem kiedyś 20 lat. Miałem pragnienia i troski.
Chciałem nadać mojemu życiu sens i tego sensu życia szukałem.
Odkryłem go, idąc za Panem Jezusem"
– Jan Paweł II

"Nie lękajcie się. Otwórzcie.
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"
– Jan Paweł II

informacje bieżące

Konferencja Dyrektorów 21.08 2020-07-22 00:36:32
Serdecznie zapraszamy Dyrektorów szkół katolickich do udziału w konferencji, która odbędzie się 21 sierpnia br. na Jasnej Górze. Rozpoczęcie w Auli Papieskiej o godz. 9.30. W programie m. in.: wykład ks. apb.…
Dziecięca matematyka 2020-07-10 13:48:07
Dziecięca matematyka – kurs dla nauczycieli klas I-III
W dniach 30 czerwca - 9 lipca odbyła się druga edycja kursu dotyczącego edukacji matematycznej w klasach I-III w oparciu o program autorski prof. dr hab. Edyty…
Wszystko jest dziełem Boga 2020-07-10 13:41:21
Życzymy dobrego odpoczynku wakacyjnego
„Cykl pracy i odpoczynku, wpisany w ludzką naturę jest zgodny z wolą samego Boga – pisał św. Jan Paweł II – odpoczynek jest rzeczą ‘świętą’, pozwala…

słowo na dziś

3-8-2020 → Jr 28, 1-17 ;Ps 119 (118), 29 i 43. 79-80. 95 i 102 (R.: por. 68b);Mt 14, 22-36

Wydarzenie opisane w dzisiejszej Ewangelii, wśród wszystkich, jakie Ewangelie zawierają, jest może najbardziej niezwykłe. Zawiera w sobie próbę wiary Piotra. Może jest ona zapowiedzią tej najcięższej próby, przez jaką Apostoł miał przejść w czasie Męki umiłowanego Mistrza. Rozważając dzisiejsze wyda-rzenie, postawmy sobie, drodzy Bracia i Siostry, pytanie o naszą wiarę. Przez jakie przechodzi ona próby? Może trzeba odczytać próby i kryzysy własnej wiary w tym wydarzeniu, jakie miało miejsce na jeziorze Ge-nezaret. Jezus wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: „Czemu zwątpiłeś, małej wiary?” Piotr uląkł się silnego wiatru i zrozumiał, że tylko całkowite zaufanie Jezusowi może go ocalić. Dzisiaj także zdarza się ludziom odczuwać lęk z powodu gwałtownych wiatrów, przeciwnych wierze oraz chrześcijańskiej i katolickiej mo-ralności. Niełatwo jest żyć zgodnie z wiarą we współczesnym społeczeństwie, naznaczonym materializmem i permisywizmem. Żyć po chrześcijańsku oznacza często iść pod prąd, opierając się modnej mentalności. Ileż wiatrów usiłuje powalić dzisiejszego chrześcijanina!

źródło: „AD 2020 ze świętym Janem Pawłem II. Terminarz i agenda biblijna”, Wydawnictwo AA.

kalendarium

· Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół KatolickichODWOŁANA
· Jasna Góra – Aula Papieska
· Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich21 sierpnia 2020 r.
· Jasna Góra – Aula Papieska
· X Tydzień Wychowania13-19 września 2020 r.
· XX Ogólnopolskie Forum Młodzieży Szkół KatolickichODWOŁANE
· Jasna Góra – Aula Papieska
· XXXI Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich wraz z Konferencją Dyrektorów12-13 listopada 2020 r.
· Jasna Góra – Aula Papieska

Stolica ApostolskaRadio WatykańskieKonferencja Episkopatu PolskiKatolicka Agencja InformacyjnaPortal OpokaPortal WiaraDeo et PatriaeMłodzieżowa Agencja Informacyjna Maika
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
e-mail: [email protected], tel. (22) 530 49 07.
Wsparcie techniczne zapewnia: http://ordigital.pl