"Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!"
– Jan Paweł II

"Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą,
zakorzenieni w Chrystusie!
Nieście innym orędzie Ewangelii,
pomagajcie Europie odnaleźć
jej chrześcijańskie korzenie"
– Benedykt XVI

"Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek"
– Jan Paweł II

"Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego,
to znaczy pozwolić się włączyć w Jego «być dla»"
– Jan Paweł II

"Ja również miałem kiedyś 20 lat. Miałem pragnienia i troski.
Chciałem nadać mojemu życiu sens i tego sensu życia szukałem.
Odkryłem go, idąc za Panem Jezusem"
– Jan Paweł II

"Nie lękajcie się. Otwórzcie.
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"
– Jan Paweł II

informacje bieżące

Dziecięca matematyka 2020-07-10 13:48:07
Dziecięca matematyka – kurs dla nauczycieli klas I-III
W dniach 30 czerwca - 9 lipca odbyła się druga edycja kursu dotyczącego edukacji matematycznej w klasach I-III w oparciu o program autorski prof. dr hab. Edyty…
Wszystko jest dziełem Boga 2020-07-10 13:41:21
Życzymy dobrego odpoczynku wakacyjnego
„Cykl pracy i odpoczynku, wpisany w ludzką naturę jest zgodny z wolą samego Boga – pisał św. Jan Paweł II – odpoczynek jest rzeczą ‘świętą’, pozwala…
Pokój wam! 2020-04-06 19:22:21
Kiedy zbliżał się wieczór przed paschalnym szabatem, zdjęto Jezusa z krzyża i złożono w grobie. Trzeciego dnia stanął pośród swych uczniów zmartwychwstały, aby im, „zatrwożonym i wylękłym”, powiedzieć:…

słowo na dziś

16-7-2020 → Iz 26, 7-9. 12. 16-19 ;Ps 102 (101), 13–14ab. 15-16. 17-19. 20-21 (R.: por. 20);Mt 11, 28-30

Jaki sens ma życie? To fundamentalne pytanie dziś bardzo często pozostaje bez odpowiedzi. Jakże wielu młodych nie znajduje celu, który pozwoliłby im żyć pełnią życia, i nierzadko ulega obezwład-niającemu sceptycyzmowi! Na to pytanie o sens, będące wielkim wyzwaniem naszej epoki, Chrystus nie odpowiada językiem abstrakcyjnej ideologii, ale wskazuje na siebie samego. „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28). On jest Bogiem, który z miłości stał się jednym z nas. Jest „drogą, prawdą i życiem” człowieka (por. J 14,6). Spotkanie z Chrystusem przemienia życie człowieka. „Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus” (Flp 1,21), woła św. Paweł. Po spot-kaniu z Nim wszystko jest inne, piękniejsze. Chrześcijaństwo głęboko wierzy w życie, ponieważ dostrze-ga w nim ślady pozostawione przez Wcielone Słowo. Natura, ciało, ludzkie wartości, życie społeczne, nauka, technika: wszystko jest darem! Niestety, grzech wszystko zatruwa i zniekształca, odbiera światu postać zamierzoną przez Boga: stąd egoizm i przemoc, wojny i dewastacja przyrody, niesprawiedliwość i deptanie ludzkiej godności.Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel – SzkaplerznejWspomnienie obowiązkowe

źródło: „AD 2020 ze świętym Janem Pawłem II. Terminarz i agenda biblijna”, Wydawnictwo AA.

kalendarium

· Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół KatolickichODWOŁANA
· Jasna Góra – Aula Papieska
· Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich21 sierpnia 2020 r.
· Jasna Góra – Aula Papieska
· X Tydzień Wychowania13-19 września 2020 r.
· XX Ogólnopolskie Forum Młodzieży Szkół Katolickich17 września 2020 r.
· Jasna Góra – Aula O. Kordeckiego
· XXXI Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich wraz z Konferencją Dyrektorów12-13 listopada 2020 r.
· Jasna Góra – Aula Papieska

Stolica ApostolskaRadio WatykańskieKonferencja Episkopatu PolskiKatolicka Agencja InformacyjnaPortal OpokaPortal WiaraDeo et PatriaeMłodzieżowa Agencja Informacyjna Maika
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
e-mail: biuro@rsk.edu.pl, tel. (22) 530 49 07.
Wsparcie techniczne zapewnia: http://ordigital.pl