"Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!"
– Jan Paweł II

"Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą,
zakorzenieni w Chrystusie!
Nieście innym orędzie Ewangelii,
pomagajcie Europie odnaleźć
jej chrześcijańskie korzenie"
– Benedykt XVI

"Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek"
– Jan Paweł II

"Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego,
to znaczy pozwolić się włączyć w Jego «być dla»"
– Jan Paweł II

"Ja również miałem kiedyś 20 lat. Miałem pragnienia i troski.
Chciałem nadać mojemu życiu sens i tego sensu życia szukałem.
Odkryłem go, idąc za Panem Jezusem"
– Jan Paweł II

"Nie lękajcie się. Otwórzcie.
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"
– Jan Paweł II

informacje bieżące

Pokój wam! 2020-04-06 19:22:21
Kiedy zbliżał się wieczór przed paschalnym szabatem, zdjęto Jezusa z krzyża i złożono w grobie. Trzeciego dnia stanął pośród swych uczniów zmartwychwstały, aby im, „zatrwożonym i wylękłym”, powiedzieć:…
Z serca za serce 2020-04-03 15:49:59
Wdzięczność dla tych, którzy walczą na pierwszej linii frontu z pandemią koronowirusa to cel kampanii #zSERCAzaSERCE skierowanej do dzieci i młodzieży. Zapraszamy szkoły katolickie do włączenia się w tę inicjatywę…
Drodzy Dyrektorzy Szkół Katolickich, zgodnie z informacją przesłaną do szkół drogą mailową Konferencja Dyrektorów, która miała odbyć się 20 kwietnia br. na Jasnej Górze zostaje odwołana.
Łączmy się…

słowo na dziś

30-5-2020 → Dz 28, 16-20. 30-31 ;Ps 11 (10), 4. 5 i 7 (R.: por. 7b);J 21, 20-25

Bóg nieustannie powołuje i posyła, objawiając swój zbawczy plan poprzez koleje życia kapłana oraz dzieje Kościoła i społeczeństwa. W tej właśnie perspektywie staje się jasne znaczenie formacji stałej: jest ona niezbędna, aby kapłan mógł rozeznawać i wypełniać owo nieustanne powołanie, czyli wolę Bożą. Życiu i misji Apostoła towarzyszy wezwanie „pójdź za Mną”. To „pójdź za Mną” potwierdza powołanie i domaga się wierności aż do śmierci (por. J 21,22), może też oznaczać taką „sequela Christi”, która prowadzi do złożenia całkowitego daru z siebie poprzez męczeństwo. Na wezwanie Jezusa kapłan daje odpowiedź wiary: „przychodzę i idę za Tobą”. Jest to początek tej odpowiedzi, która jako wybór pod-stawowy musi być wielokrotnie powtarzana i potwierdzana w ciągu lat kapłaństwa wieloma innymi odpowiedziami, niezmiennie zakorzenionymi w życiodajnym „tak”, wypowiedzianym w chwili przyję-cia święceń. W tym sensie można mówić o powołaniu „w” kapłaństwie.Pastores dabo vobisŚw. Jana Sarkandra, prezbitera i męczennika

źródło: „AD 2020 ze świętym Janem Pawłem II. Terminarz i agenda biblijna”, Wydawnictwo AA.

kalendarium

· Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół KatolickichODWOŁANA
· Jasna Góra – Aula Papieska
· Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich21 sierpnia 2020 r.
· Jasna Góra – Aula Papieska
· X Tydzień Wychowania13-19 września 2020 r.
· XX Ogólnopolskie Forum Młodzieży Szkół Katolickich17 września 2020 r.
· Jasna Góra – Aula O. Kordeckiego
· XXXI Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich wraz z Konferencją Dyrektorów12-13 listopada 2020 r.
· Jasna Góra – Aula Papieska

Stolica ApostolskaRadio WatykańskieKonferencja Episkopatu PolskiKatolicka Agencja InformacyjnaPortal OpokaPortal WiaraŚwiatowe Dni Młodzieży 2016Deo et PatriaeMłodzieżowa Agencja Informacyjna MaikaWydawnictwo Ludzie Boga
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
e-mail: biuro@rsk.edu.pl, tel. (22) 530 49 07.
Wsparcie techniczne zapewnia: http://ordigital.pl