Rada Szkół Katolickich

Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi – św. Jan Paweł II

Wpis Forum Młodzieży Szkół Katolickich

XXI Ogólnopolskie Forum Młodzieży Szkół Katolickich odbędzie się 19 września br. na Jasnej Górze.

W modlitwie, treściach przekazywanych przez zaproszonych Gości, śpiewie i młodzieżowej wspólnocie będziemy poruszali tematykę odkrywania sensu życia i szukania dróg pięknego i owocnego jego przeżywania. Spotkanie jest przeznaczone dla młodzieży katolickich szkół ponadpodstawowych.

Zgodnie z informacjami przesłanymi na początku września do szkół, w zgłoszeniach podajemy liczbę młodzieży z danej szkoły, liczbę opiekunów oraz liczbę zamawianych obiadów. Zgłoszenia przesyłamy na adres: [email protected] najpóźniej do 17 września br.

Pobierz program Forum Młodzieży 2023

Wpis Konferencja Dyrektorów szkół katolickich 23.08.2023

Serdecznie zapraszamy Dyrektorów szkół katolickich na Ogólnopolską Konferencję. Odbędzie się ona w środę 23 sierpnia br. w Częstochowie na Jasnej Górze. Chcemy zawierzyć Matce Bożej zbliżający się nowy rok szkolny oraz podzielić się zagadnieniami ważnymi dla dzieła wychowania i nauczania w szkole katolickiej.

Program spotkania:

09.30 Rozpoczęcie. Przywitanie Uczestników,
09.40 Informacje prawne
10.00 Wykład: Świętość w codzienności. Czego uczy Rodzina Ulmów szkołę katolicką? – Ks. dr Witold Burda, postulator procesu beatyfikacyjnego Rodziny Ulmów
11.30 Przerwa (kawa, herbata)
12.00 Wykład: Katecheza w dzisiejszej kulturze – dr Piotr Giertych, katecheta
13.00 Komunikaty, ogłoszenia
14.00 Msza św. w Bazylice Jasnogórskiej
Obiad

Bardzo prosimy o przysyłanie zgłoszeń do Biura RSK na adres [email protected]

pobierz arkusz zgłoszenia (docx)

Wpis Szkolenie z prawa pracy

Szkolenie z prawa pracyW dniu 24 kwietnia br. w Częstochowie na Jasnej Górze odbyło się szkolenie z zakresu prawa pracy w kontekście najnowszych zmian Kodeksu pracy. Szkolenie poprowadził mec. Jakub Ziarno prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa pracy.

Po spotkaniu uczestnicy udali się do Kaplicy Cudownego Obrazu MB, gdzie odbyła się wspólna Eucharystia.

Zobacz galerię zdjęć ze szkolenia

Wpis Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich

Konferencja Dyrektorów 20232 marca br. na Jasnej Górze odbyła się Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich. Szczególnym gościem spotkania był prof. dr hab. Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki.

Zaproszeni prelegenci poruszyli następujące tematy:

 • referat o zagrożeniach i wyzwaniach dla formacji katolickiej wygłosił mec. Jerzy Kwaśniewski, Prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris;
 • szkolenie dot. rozpoczętej wcześniej tematyki rewizji statutów szkół przeprowadził mec. Rafał Dorosiński z Instytutu Ordo Iuris.
 • o powinności formacji osobistej (aby następnie móc formować innych) przypomniał znany rekolekcjonista, formator, kierownik duchowy, autor wielu publikacji z zakresu duchowości ks. Krzysztof Wons, salwatorianin,  Dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie.

Podczas Konferencji szczególną uwagę zwrócono na wymiar formacyjny w szkole katolickiej. Centralnym punktem spotkania była Eucharystia pod przewodnictwem ks. bpa Marka Mendyka.

zobacz galerię zdjęć z Konferencji

program Konferencji

Wpis Życzenia wielkanocne 2023

W Zmartwychwstałym wszelkie życie powstaje z martwych: oto jest dobra nowina, którą uczniowie Chrystusa niosą niestrudzenie światu, przede wszystkim przez świadectwo własnego życia. Oto jest najpiękniejszy dar, jakiego od nas oczekują nasi bracia w tym czasie wielkanocnym. Pozwólmy zatem, aby zachwyciło nas Chrystusowe zmartwychwstanie” .

– Jan Paweł II, 18 IV 2001, Audiencja generalna w oktawie Wielkanocy

Niech Zmartwychwstały Chrystus dodaje sił, abyśmy potrafili dawać świadectwo o Jego nieskończonej miłości, niosąc światu nadzieję. Kierujemy serdeczne życzenia Wielkanocne do Wszystkich Wspólnot szkół katolickich – Nauczycieli, Uczniów, do Rodziców naszych Uczniów i Przyjaciół szkół katolickich, a także do wszystkich Kapłanów.

Pracownicy Biura Rady Szkół Katolickich
Szczęść Boże!

Wpis Forum Szkół Katolickich 2022

W dniach 24-25 listopada br. na Jasnej Górze odbyła się konferencja: Forum Szkół Katolickich. Wzięli w niej udział dyrektorzy i nauczycieli szkół katolickich z terenu całej Polski. Mottem, które towarzyszyło obradom, były słowa św. Jana Pawła II zaczerpnięte z Listu do młodych całego świata (1985 r.): „Szukajcie prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje! Jeśli trzeba, bądźcie zdecydowani iść pod prąd obiegowych poglądów i rozpropagowanych haseł! Nie lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi wymagania”. Słowa te zwracały uwagę na wiodący aspekt tematyki konferencyjnej tj. znaczenie prawdy w życiu narodowym, społecznym, rodzinnym.

Ponieważ nauczyciele, rodzice i wychowawcy jednogłośnie stwierdzają, że wielki wpływ na kształtowanie postaw młodych ludzi mają social media i wszelkie media elektroniczne, dlatego też prelegenci Konferencji zaprezentowali uczestnikom cenne informacje dot. natury mediów i ich wpływu na proces wychowawczy dzieci i młodzieży.
W tym bloku zagadnień wygłoszono następujące prelekcje:

 • Ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Marcyński SAC „O prostej i skomplikowanej naturze mediów”;
 • Prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz „Smartfon w rodzinie i w szkole”
 • Prof. WASE dr Jakub Andrzejczak „Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w świecie cyfrowym”.

Drugim blokiem zagadnień było szkolenie w kwestiach formalno-prawnych tj. jak powinniśmy się zachować i jakie możliwości daje nam prawo, aby w praktyce bronić prawdy i dobrego imienia; w jaki sposób zabezpieczyć w szkołach promocję wartości służących prawdziwemu rozwojowi młodego człowieka, aby był dobrym człowiekiem i obywatelem.
Swoja wiedzą i doświadczeniem podzielili się:

 • Pani Liliana Zientecka, która przeprowadziła szkolenie nt. Aktualizacji statutu szkoły;
 • adwokat Filip Wołoszczak – temat: „Szkoła a media – prawa i obowiązki”;
 • red. Miłosz Manasterski, „Kryzys wizerunkowy czy medialny lincz? ABC walki o dobre imię w czasach fake newsów”.

Uczestnicy konferencji wzięli udział w projekcji filmu „Prorok” w reżyserii Michała Kondrata o bł. Kard. Stefanie Wyszyńskim. Przykład życia Prymasa Tysiąclecia pokazuje jakie owoce przynosi wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich; co znaczy kochać Ojczyznę i Kościół, być wiernym prawdzie i bronić jej mimo przeciwności.

Ważnym wymiarem Forum była możliwość spotkania się, rozmowy, podzielnia się własnymi doświadczeniami i wiedzą.

Wszelki sprawy, radości i problemy nasze osobiste, ale też naszych szkół, uczniów, rodziców – powierzaliśmy Bogu przez ręce Matki Bożej Częstochowskiej podczas wspólnych Eucharystii, Apelu Jasnogórskiego i w prywatnych modlitwach.

Forum było finansowane ze środków dotacji Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programów Wsparcia Edukacji (PWE).

Zobacz galerię z FSK 2022 Program FSK 2022

Wpis Forum Młodzieży Szkół Katolickich

Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią, z radością zapraszamy młodzież ponadpodstawowych szkół katolickich na XX Forum Młodzieży.  Odbędzie się ono w Częstochowie na Jasnej Górze w czwartek 15 września br.  Rozpoczęcie o godz. 9.15 w Auli o. A. Kordeckiego. Prosimy o zgłaszanie grup młodzieżowych do 10 września br. na adres: [email protected] podając następujące dane:

Nazwa i adres szkoły Liczba młodzieży –
uczestników Forum
Liczba opiekunów Liczba zamawianych
obiadów

Serdecznie pozdrawiam i proszę o modlitwę w intencji Forum Młodzieży szkół katolickich!

Pobierz program Formuł Młodzieży Szkół Katolickich 2022

Wpis Konferencja Dyrektorów 24.08.2022

Drodzy Dyrektorzy szkół katolickich,

serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Dyrektorów, która odbędzie się w środę 24 sierpnia br. na Jasnej Górze.
Spotkanie rozpocznie się w Auli Jana Pawła II o godz. 9.00.
Część dopołudniowa będzie poświęcona informacjom prawnym, a następnie zapraszamy na prelekcję formacyjną.
Wspólna Eucharystia będzie sprawowana o godz. 14.00 w Bazylice Jasnogórskiej.
(Po Mszy św., możliwość skorzystania z obiadu – będzie to ostatni punkt programu).

Udział w konferencji zgłaszamy poprzez Arkusz zgłoszenia na Konferencję Dyrektorów 2022, który należy przesłać do Biura RSK ([email protected]) do 18 sierpnia br.

Do zobaczenia u Pani Jasnogórskiej!

 

PROGRAM KONFERENCJI
(pobierz PDF)

Myśl przewodnia:
„Tożsamość szkoły katolickiej jest to kwestia przekonania: czy naprawdę wierzymy, że tylko w tajemnicy Słowa Wcielonego, staje się prawdziwie jasna tajemnica człowieka?
Czy naprawdę jesteśmy gotowi zawierzyć całe nasze ja – umysł i wolę, rozum i serce – Bogu?
Czy przyjmujemy prawdę, którą Chrystus objawia?
Czy wiara jest naprawdę obecna w naszych szkołach? Czy wyraża się tam żywo w liturgii, sakramentach, poprzez modlitwę, dobre uczynki, troskę o sprawiedliwość i szacunek dla stwórczego dzieła Boga?
Jedynie w ten sposób rzeczywiście dajemy świadectwo o znaczeniu tego, kim jesteśmy i w co wierzymy.”
– Benedykt XVI, (Waszyngton, 17.04.2008)
 

 • 09.00 Rozpoczęcie konferencji modlitwą.
  Przywitanie Uczestników,
  Ks. Zenon Latawiec SDB, przewodniczący RSK
 • 09.10 Informacje prawne
  w tym:
  – Zagadnienia prawa pracy,
   r. pr. Jakub Ziarno
  – Bieżące informacje dot. przepisów oświatowych,
   dr Artur Górecki, Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych MEiN
   s. Patrycja Garbacka RSK
 • 11.40 Przerwa (kawa, herbata)
 • 12.10 Prelekcja formacyjna,
  O. Prof. Dr hab. Dariusz Kowalczyk SJ, Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie
 • 13.00 Komunikaty Zarządu RSK, ogłoszenia
 • 14.00 Msza św. w Bazylice Jasnogórskiej
  Eucharystii przewodniczy i Słowo Boże głosi Ks. Bp Marek Mendyk, Asystent RSK

Po zakończeniu konferencji obiad w barze Domu Pielgrzyma

Wpis Publikacja „Profilaktyka przemocy wobec uczniów w szkole katolickiej”

Dzieci

Drodzy Dyrektorzy szkół katolickich, nauczyciele, pracownicy, rodzice!

Z wielką radością przekazujemy do szkół dokument zatytułowany „Profilaktyka przemocy seksualnej wobec uczniów w szkole katolickiej”. Jest to praktyczna pomoc, która ułatwi nam wdrażanie najwyższych standardów ochrony dzieci i młodzieży. Dokument powstał w ramach projektu „Budowanie systemu prewencji wykorzystania seksualnego w szkołach katolickich”, realizowanego przez Centrum Ochrony Dziecka i Radę Szkół Katolickich, a finansowanego ze środków Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski. Serdecznie dziękujemy Autorom dokumentu, na czele z ks. Wojciech Bojanowskim SJ, Centrum Ochrony Dziecka oraz Fundacji Świętego Józefa za wspieranie szkół katolickich, dla których dobro dzieci i młodzieży jest podstawowym priorytetem.

Publikacja do pobrania:

Wpis Życzenia Wielkanocne

Ikona Zmartwychwstania

„Tak, wierzę, że w Jezusie Chrystusie,
w Jego wcieleniu,
w Jego krzyżu i zmartwychwstaniu
objawiło się oblicze Boga.”

– Benedykt XVI

Drodzy Dyrektorzy szkół katolickich, Uczniowie, Nauczyciele, Pracownicy, Rodzice,

z wielką tęsknotą i nadzieją czekamy na Święta Zmartwychwstania Pan Jezusa. Tak boleśnie doświadczamy każdego dnia, jak przez grzech człowieka świat pogrąża się w mroku. Życzymy Wam wszystkim, aby ogarnął nas blask Zmartwychwstania. Obyśmy z nową mocą zachwycili się prawdą, że od kiedy Chrystus zmartwychwstał, przyciąganie miłości jest silniejsze od przyciągania nienawiści; siła przyciągania życia jest większa od siły przyciągania śmierci. Niechaj dzień Boga na nowo przeniknie i rozświetli noce dziejów!

W imieniu Zarządu Rady Szkół Katolickich życzymy, aby zbawcza dłoń Zmartwychwstałego podtrzymywała, prowadziła i błogosławiła nam wszystkim w codziennej posłudze wychowania i kształcenia oraz w osobistym kroczeniu drogą prawego, chrześcijańskiego życia.

Błogosławionych Świat! Alleluja!

Złączeni w modlitwie
ks. Zenon Latawiec SDB przewodniczący
wraz z Zarządem RSK

Warszawa, Wielkanoc 2022

Kontakt

RADA SZKÓŁ KATOLICKICH
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 530 49 07
E-mail: [email protected]