Rada Szkół Katolickich

Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi – św. Jan Paweł II

Wpis Życzenia wielkanocne

Drodzy Dyrektorzy szkół katolickich, Uczniowie, Nauczyciele, Pracownicy, Rodzice,

Zmartwychwstały Chrystus jest naszą nadzieją i Życiem!
W tym szczególnym czasie życzymy Wam wytrwałości w byciu światłem dla przemijającego świata
i świadkami tej wielkiej nadziei głoszącej, że Miłość jest silniejsza niż śmierć.

 

Wpis Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich 28-29.02.2024

Serdecznie zapraszamy Dyrektorów szkół katolickich na Ogólnopolską Konferencję, która odbędzie się w dniach 28-29 lutego br. na Jasnej Górze.

Z uwagi na tematykę spotkania tj. hasło: „Szkoła katolicka w służbie kultury życia”, zachęcamy również do wzięcia udziału zainteresowanych nauczycieli (WDŻ, biologia, katecheza i inne).

Program konferencji z informacją o prelegentach

Arkusz zgłoszenia

Wpis Życzenia z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego

Narodzenie Syna Bożego – Słowa Przedwiecznego z Dziewicy Maryi, kieruje nasze myśli i serca do betlejemskiej stajenki, nad którą rozbłysło światło wiecznego zbawienia przez prawdę i miłość.

Życzymy wszystkim Uczniom, ich Rodzicom, Dyrektorom, Nauczycielom, Pracownikom i Dobrodziejom szkół katolickich w Polsce, aby to światło towarzyszyło Wam podczas Świąt i każdego dnia nowego roku 2024.

Otwartych oczu i serc na tajemnice Boga, który z miłości do nas stał się człowiekiem!

Pięknego, błogosławionego świętowania i doświadczania Bożej obecności życzy
ks. Zenon Latawiec przewodniczący wraz z całym Zarządem i Biurem Rady Szkół Katolickich

Wpis XXXIII Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich

XXXIII Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich odbyło się na Jasnej Górze w dniach 16-17 listopada.

Podczas konferencji poruszano tematykę wychowania dzieci i młodzieży do wartości, profilaktykę i pomocy młodym przeżywającym trudności natury psychicznej, depresje, kryzysy suicydalne.

 

pobierz program zobacz galerię zdjęć

 

Wpis Forum Młodzieży Szkół Katolickich

XXI Ogólnopolskie Forum Młodzieży Szkół Katolickich odbędzie się 19 września br. na Jasnej Górze.

W modlitwie, treściach przekazywanych przez zaproszonych Gości, śpiewie i młodzieżowej wspólnocie będziemy poruszali tematykę odkrywania sensu życia i szukania dróg pięknego i owocnego jego przeżywania. Spotkanie jest przeznaczone dla młodzieży katolickich szkół ponadpodstawowych.

Zgodnie z informacjami przesłanymi na początku września do szkół, w zgłoszeniach podajemy liczbę młodzieży z danej szkoły, liczbę opiekunów oraz liczbę zamawianych obiadów. Zgłoszenia przesyłamy na adres: [email protected] najpóźniej do 17 września br.

Pobierz program Forum Młodzieży 2023

Wpis Konferencja Dyrektorów szkół katolickich 23.08.2023

Serdecznie zapraszamy Dyrektorów szkół katolickich na Ogólnopolską Konferencję. Odbędzie się ona w środę 23 sierpnia br. w Częstochowie na Jasnej Górze. Chcemy zawierzyć Matce Bożej zbliżający się nowy rok szkolny oraz podzielić się zagadnieniami ważnymi dla dzieła wychowania i nauczania w szkole katolickiej.

Program spotkania:

09.30 Rozpoczęcie. Przywitanie Uczestników,
09.40 Informacje prawne
10.00 Wykład: Świętość w codzienności. Czego uczy Rodzina Ulmów szkołę katolicką? – Ks. dr Witold Burda, postulator procesu beatyfikacyjnego Rodziny Ulmów
11.30 Przerwa (kawa, herbata)
12.00 Wykład: Katecheza w dzisiejszej kulturze – dr Piotr Giertych, katecheta
13.00 Komunikaty, ogłoszenia
14.00 Msza św. w Bazylice Jasnogórskiej
Obiad

Bardzo prosimy o przysyłanie zgłoszeń do Biura RSK na adres [email protected]

pobierz arkusz zgłoszenia (docx)

Wpis Szkolenie z prawa pracy

Szkolenie z prawa pracyW dniu 24 kwietnia br. w Częstochowie na Jasnej Górze odbyło się szkolenie z zakresu prawa pracy w kontekście najnowszych zmian Kodeksu pracy. Szkolenie poprowadził mec. Jakub Ziarno prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa pracy.

Po spotkaniu uczestnicy udali się do Kaplicy Cudownego Obrazu MB, gdzie odbyła się wspólna Eucharystia.

Zobacz galerię zdjęć ze szkolenia

Wpis Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich

Konferencja Dyrektorów 20232 marca br. na Jasnej Górze odbyła się Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich. Szczególnym gościem spotkania był prof. dr hab. Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki.

Zaproszeni prelegenci poruszyli następujące tematy:

  • referat o zagrożeniach i wyzwaniach dla formacji katolickiej wygłosił mec. Jerzy Kwaśniewski, Prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris;
  • szkolenie dot. rozpoczętej wcześniej tematyki rewizji statutów szkół przeprowadził mec. Rafał Dorosiński z Instytutu Ordo Iuris.
  • o powinności formacji osobistej (aby następnie móc formować innych) przypomniał znany rekolekcjonista, formator, kierownik duchowy, autor wielu publikacji z zakresu duchowości ks. Krzysztof Wons, salwatorianin,  Dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie.

Podczas Konferencji szczególną uwagę zwrócono na wymiar formacyjny w szkole katolickiej. Centralnym punktem spotkania była Eucharystia pod przewodnictwem ks. bpa Marka Mendyka.

zobacz galerię zdjęć z Konferencji

program Konferencji

Wpis Życzenia wielkanocne 2023

W Zmartwychwstałym wszelkie życie powstaje z martwych: oto jest dobra nowina, którą uczniowie Chrystusa niosą niestrudzenie światu, przede wszystkim przez świadectwo własnego życia. Oto jest najpiękniejszy dar, jakiego od nas oczekują nasi bracia w tym czasie wielkanocnym. Pozwólmy zatem, aby zachwyciło nas Chrystusowe zmartwychwstanie” .

– Jan Paweł II, 18 IV 2001, Audiencja generalna w oktawie Wielkanocy

Niech Zmartwychwstały Chrystus dodaje sił, abyśmy potrafili dawać świadectwo o Jego nieskończonej miłości, niosąc światu nadzieję. Kierujemy serdeczne życzenia Wielkanocne do Wszystkich Wspólnot szkół katolickich – Nauczycieli, Uczniów, do Rodziców naszych Uczniów i Przyjaciół szkół katolickich, a także do wszystkich Kapłanów.

Pracownicy Biura Rady Szkół Katolickich
Szczęść Boże!

Wpis Forum Szkół Katolickich 2022

W dniach 24-25 listopada br. na Jasnej Górze odbyła się konferencja: Forum Szkół Katolickich. Wzięli w niej udział dyrektorzy i nauczycieli szkół katolickich z terenu całej Polski. Mottem, które towarzyszyło obradom, były słowa św. Jana Pawła II zaczerpnięte z Listu do młodych całego świata (1985 r.): „Szukajcie prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje! Jeśli trzeba, bądźcie zdecydowani iść pod prąd obiegowych poglądów i rozpropagowanych haseł! Nie lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi wymagania”. Słowa te zwracały uwagę na wiodący aspekt tematyki konferencyjnej tj. znaczenie prawdy w życiu narodowym, społecznym, rodzinnym.

Ponieważ nauczyciele, rodzice i wychowawcy jednogłośnie stwierdzają, że wielki wpływ na kształtowanie postaw młodych ludzi mają social media i wszelkie media elektroniczne, dlatego też prelegenci Konferencji zaprezentowali uczestnikom cenne informacje dot. natury mediów i ich wpływu na proces wychowawczy dzieci i młodzieży.
W tym bloku zagadnień wygłoszono następujące prelekcje:

  • Ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Marcyński SAC „O prostej i skomplikowanej naturze mediów”;
  • Prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz „Smartfon w rodzinie i w szkole”
  • Prof. WASE dr Jakub Andrzejczak „Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w świecie cyfrowym”.

Drugim blokiem zagadnień było szkolenie w kwestiach formalno-prawnych tj. jak powinniśmy się zachować i jakie możliwości daje nam prawo, aby w praktyce bronić prawdy i dobrego imienia; w jaki sposób zabezpieczyć w szkołach promocję wartości służących prawdziwemu rozwojowi młodego człowieka, aby był dobrym człowiekiem i obywatelem.
Swoja wiedzą i doświadczeniem podzielili się:

  • Pani Liliana Zientecka, która przeprowadziła szkolenie nt. Aktualizacji statutu szkoły;
  • adwokat Filip Wołoszczak – temat: „Szkoła a media – prawa i obowiązki”;
  • red. Miłosz Manasterski, „Kryzys wizerunkowy czy medialny lincz? ABC walki o dobre imię w czasach fake newsów”.

Uczestnicy konferencji wzięli udział w projekcji filmu „Prorok” w reżyserii Michała Kondrata o bł. Kard. Stefanie Wyszyńskim. Przykład życia Prymasa Tysiąclecia pokazuje jakie owoce przynosi wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich; co znaczy kochać Ojczyznę i Kościół, być wiernym prawdzie i bronić jej mimo przeciwności.

Ważnym wymiarem Forum była możliwość spotkania się, rozmowy, podzielnia się własnymi doświadczeniami i wiedzą.

Wszelki sprawy, radości i problemy nasze osobiste, ale też naszych szkół, uczniów, rodziców – powierzaliśmy Bogu przez ręce Matki Bożej Częstochowskiej podczas wspólnych Eucharystii, Apelu Jasnogórskiego i w prywatnych modlitwach.

Forum było finansowane ze środków dotacji Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programów Wsparcia Edukacji (PWE).

Zobacz galerię z FSK 2022 Program FSK 2022

Kontakt

RADA SZKÓŁ KATOLICKICH
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 530 49 07
E-mail: [email protected]