Rada Szkół Katolickich

Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi – św. Jan Paweł II

Wpis Forum Szkół Katolickich 2022

W dniach 24-25 listopada br. na Jasnej Górze odbyła się konferencja: Forum Szkół Katolickich. Wzięli w niej udział dyrektorzy i nauczycieli szkół katolickich z terenu całej Polski. Mottem, które towarzyszyło obradom, były słowa św. Jana Pawła II zaczerpnięte z Listu do młodych całego świata (1985 r.): „Szukajcie prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje! Jeśli trzeba, bądźcie zdecydowani iść pod prąd obiegowych poglądów i rozpropagowanych haseł! Nie lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi wymagania”. Słowa te zwracały uwagę na wiodący aspekt tematyki konferencyjnej tj. znaczenie prawdy w życiu narodowym, społecznym, rodzinnym.

Ponieważ nauczyciele, rodzice i wychowawcy jednogłośnie stwierdzają, że wielki wpływ na kształtowanie postaw młodych ludzi mają social media i wszelkie media elektroniczne, dlatego też prelegenci Konferencji zaprezentowali uczestnikom cenne informacje dot. natury mediów i ich wpływu na proces wychowawczy dzieci i młodzieży.
W tym bloku zagadnień wygłoszono następujące prelekcje:

 • Ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Marcyński SAC „O prostej i skomplikowanej naturze mediów”;
 • Prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz „Smartfon w rodzinie i w szkole”
 • Prof. WASE dr Jakub Andrzejczak „Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w świecie cyfrowym”.

Drugim blokiem zagadnień było szkolenie w kwestiach formalno-prawnych tj. jak powinniśmy się zachować i jakie możliwości daje nam prawo, aby w praktyce bronić prawdy i dobrego imienia; w jaki sposób zabezpieczyć w szkołach promocję wartości służących prawdziwemu rozwojowi młodego człowieka, aby był dobrym człowiekiem i obywatelem.
Swoja wiedzą i doświadczeniem podzielili się:

 • Pani Liliana Zientecka, która przeprowadziła szkolenie nt. Aktualizacji statutu szkoły;
 • adwokat Filip Wołoszczak – temat: „Szkoła a media – prawa i obowiązki”;
 • red. Miłosz Manasterski, „Kryzys wizerunkowy czy medialny lincz? ABC walki o dobre imię w czasach fake newsów”.

Uczestnicy konferencji wzięli udział w projekcji filmu „Prorok” w reżyserii Michała Kondrata o bł. Kard. Stefanie Wyszyńskim. Przykład życia Prymasa Tysiąclecia pokazuje jakie owoce przynosi wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich; co znaczy kochać Ojczyznę i Kościół, być wiernym prawdzie i bronić jej mimo przeciwności.

Ważnym wymiarem Forum była możliwość spotkania się, rozmowy, podzielnia się własnymi doświadczeniami i wiedzą.

Wszelki sprawy, radości i problemy nasze osobiste, ale też naszych szkół, uczniów, rodziców – powierzaliśmy Bogu przez ręce Matki Bożej Częstochowskiej podczas wspólnych Eucharystii, Apelu Jasnogórskiego i w prywatnych modlitwach.

Forum było finansowane ze środków dotacji Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programów Wsparcia Edukacji (PWE).

Zobacz galerię z FSK 2022 Program FSK 2022

Wpis Forum Młodzieży Szkół Katolickich

Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią, z radością zapraszamy młodzież ponadpodstawowych szkół katolickich na XX Forum Młodzieży.  Odbędzie się ono w Częstochowie na Jasnej Górze w czwartek 15 września br.  Rozpoczęcie o godz. 9.15 w Auli o. A. Kordeckiego. Prosimy o zgłaszanie grup młodzieżowych do 10 września br. na adres: [email protected] podając następujące dane:

Nazwa i adres szkoły Liczba młodzieży –
uczestników Forum
Liczba opiekunów Liczba zamawianych
obiadów

Serdecznie pozdrawiam i proszę o modlitwę w intencji Forum Młodzieży szkół katolickich!

Pobierz program Formuł Młodzieży Szkół Katolickich 2022

Wpis Konferencja Dyrektorów 24.08.2022

Drodzy Dyrektorzy szkół katolickich,

serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Dyrektorów, która odbędzie się w środę 24 sierpnia br. na Jasnej Górze.
Spotkanie rozpocznie się w Auli Jana Pawła II o godz. 9.00.
Część dopołudniowa będzie poświęcona informacjom prawnym, a następnie zapraszamy na prelekcję formacyjną.
Wspólna Eucharystia będzie sprawowana o godz. 14.00 w Bazylice Jasnogórskiej.
(Po Mszy św., możliwość skorzystania z obiadu – będzie to ostatni punkt programu).

Udział w konferencji zgłaszamy poprzez Arkusz zgłoszenia na Konferencję Dyrektorów 2022, który należy przesłać do Biura RSK ([email protected]) do 18 sierpnia br.

Do zobaczenia u Pani Jasnogórskiej!

 

PROGRAM KONFERENCJI
(pobierz PDF)

Myśl przewodnia:
„Tożsamość szkoły katolickiej jest to kwestia przekonania: czy naprawdę wierzymy, że tylko w tajemnicy Słowa Wcielonego, staje się prawdziwie jasna tajemnica człowieka?
Czy naprawdę jesteśmy gotowi zawierzyć całe nasze ja – umysł i wolę, rozum i serce – Bogu?
Czy przyjmujemy prawdę, którą Chrystus objawia?
Czy wiara jest naprawdę obecna w naszych szkołach? Czy wyraża się tam żywo w liturgii, sakramentach, poprzez modlitwę, dobre uczynki, troskę o sprawiedliwość i szacunek dla stwórczego dzieła Boga?
Jedynie w ten sposób rzeczywiście dajemy świadectwo o znaczeniu tego, kim jesteśmy i w co wierzymy.”
– Benedykt XVI, (Waszyngton, 17.04.2008)
 

 • 09.00 Rozpoczęcie konferencji modlitwą.
  Przywitanie Uczestników,
  Ks. Zenon Latawiec SDB, przewodniczący RSK
 • 09.10 Informacje prawne
  w tym:
  – Zagadnienia prawa pracy,
   r. pr. Jakub Ziarno
  – Bieżące informacje dot. przepisów oświatowych,
   dr Artur Górecki, Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych MEiN
   s. Patrycja Garbacka RSK
 • 11.40 Przerwa (kawa, herbata)
 • 12.10 Prelekcja formacyjna,
  O. Prof. Dr hab. Dariusz Kowalczyk SJ, Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie
 • 13.00 Komunikaty Zarządu RSK, ogłoszenia
 • 14.00 Msza św. w Bazylice Jasnogórskiej
  Eucharystii przewodniczy i Słowo Boże głosi Ks. Bp Marek Mendyk, Asystent RSK

Po zakończeniu konferencji obiad w barze Domu Pielgrzyma

Wpis Publikacja „Profilaktyka przemocy wobec uczniów w szkole katolickiej”

Dzieci

Drodzy Dyrektorzy szkół katolickich, nauczyciele, pracownicy, rodzice!

Z wielką radością przekazujemy do szkół dokument zatytułowany „Profilaktyka przemocy seksualnej wobec uczniów w szkole katolickiej”. Jest to praktyczna pomoc, która ułatwi nam wdrażanie najwyższych standardów ochrony dzieci i młodzieży. Dokument powstał w ramach projektu „Budowanie systemu prewencji wykorzystania seksualnego w szkołach katolickich”, realizowanego przez Centrum Ochrony Dziecka i Radę Szkół Katolickich, a finansowanego ze środków Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski. Serdecznie dziękujemy Autorom dokumentu, na czele z ks. Wojciech Bojanowskim SJ, Centrum Ochrony Dziecka oraz Fundacji Świętego Józefa za wspieranie szkół katolickich, dla których dobro dzieci i młodzieży jest podstawowym priorytetem.

Publikacja do pobrania:

Wpis Życzenia Wielkanocne

Ikona Zmartwychwstania

„Tak, wierzę, że w Jezusie Chrystusie,
w Jego wcieleniu,
w Jego krzyżu i zmartwychwstaniu
objawiło się oblicze Boga.”

– Benedykt XVI

Drodzy Dyrektorzy szkół katolickich, Uczniowie, Nauczyciele, Pracownicy, Rodzice,

z wielką tęsknotą i nadzieją czekamy na Święta Zmartwychwstania Pan Jezusa. Tak boleśnie doświadczamy każdego dnia, jak przez grzech człowieka świat pogrąża się w mroku. Życzymy Wam wszystkim, aby ogarnął nas blask Zmartwychwstania. Obyśmy z nową mocą zachwycili się prawdą, że od kiedy Chrystus zmartwychwstał, przyciąganie miłości jest silniejsze od przyciągania nienawiści; siła przyciągania życia jest większa od siły przyciągania śmierci. Niechaj dzień Boga na nowo przeniknie i rozświetli noce dziejów!

W imieniu Zarządu Rady Szkół Katolickich życzymy, aby zbawcza dłoń Zmartwychwstałego podtrzymywała, prowadziła i błogosławiła nam wszystkim w codziennej posłudze wychowania i kształcenia oraz w osobistym kroczeniu drogą prawego, chrześcijańskiego życia.

Błogosławionych Świat! Alleluja!

Złączeni w modlitwie
ks. Zenon Latawiec SDB przewodniczący
wraz z Zarządem RSK

Warszawa, Wielkanoc 2022

Wpis Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich – marzec 2022

Serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Dyrektorów Szkół Katolickich, która odbędzie się na Jasnej Górze w dniach 3-4 marca 2022 r. Podczas Konferencji odbędą się m. in. wybory Zarządu RSK oraz Komisji Rewizyjnej.

Zgłoszenie na Konferencję Dyrektorów

Program Konferencji Dyrektorów

Wpis Kalendarium 2022

W zakładce Kalendarium są już dostępne terminy wydarzeń na rok 2022.

Wpis Życzenia świąteczne

Boże Narodzenie 2021

Drodzy Dyrektorzy szkół katolickich, Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice,

przeżywając radość Bożego Narodzenia, kontemplując prawdę, że oto „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” – w imieniu Zarządu Rady Szkół Katolickich i pracowników Biura kierujemy do Was serdeczne życzenia i wyrazy wdzięcznej pamięci.

W tajemnicy Wcielenia Bóg zamieszkał wśród nas, na naszej ziemi rozbił swój namiot. Niech Dziecię Jezus uprosi nam łaskę, abyśmy i my zamieszkali w Bogu, w Nim na nowo odkryli swój dom i napełnili się pokojem, łaską, błogosławieństwem. W sercu Świętej Nocy wraz z Maryją i Józefem kontemplujmy „Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie” (Łk 2,12.16). Prośmy Pana, by otworzył nasze serca, abyśmy mogli wejść w tajemnicę Jego Narodzenia. Niech Maryja, która ofiarowała swe dziewicze łono Słowu Bożemu i która nie przestaje ofiarowywać Go wszystkim jako Odkupiciela świata, pomoże nam uobecniać Betlejem w naszych środowiskach szkolnych, aby były miejscem spotykania i odkrywania Boga i wzrastania w poznaniu i miłości Chrystusa.

Błogosławionych, pełnych radości, nadziei i pokoju Świąt Bożego Narodzenia!

ks. Zenon Latawiec SDB
z Zarządem i Biurem RSK

Wpis Forum Szkół Katolickich

Drodzy Dyrektorzy i Nauczyciele,

serdecznie zapraszamy na tegoroczne Forum Szkół Katolickich. Odbędzie się ono na Jasnej Górze w dniach 25-26 listopada. Ufamy, że sytuacja epidemiczna oraz wynikające z niej obostrzenia nie staną na przeszkodzie i Forum będzie mogło się odbyć.

Zachęcamy do zapoznania się z Programem Forum oraz przysyłania zgłoszeń przy użyciu formularza.

W modlitewnej łączności
ks. Zenon Latawiec, przewodniczący RSK wraz z Zarządem

Wpis Odwołane tegoroczne Forum Młodzieży

Drodzy Dyrektorzy szkół katolickich,

Informujemy, że tegoroczne Forum Młodzieży szkół katolickich nie odbędzie się w planowanym terminie tj. 16 września br. Wzięliśmy pod uwagę głosy Dyrektorów wyrażone w ankietach podczas sierpniowej konferencji, w tym również ewentualną liczbę uczestników deklarowaną przez Dyrektorów opowiadających się za organizacją spotkania. Jako Zarząd RSK bierzemy pod uwagę możliwość zorganizowania tego Forum wiosną 2022 r., o ile sytuacja pandemiczna będzie bezpieczna dla zdrowia uczniów.

Kontakt

RADA SZKÓŁ KATOLICKICH
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 530 49 07
E-mail: [email protected]