Rada Szkół Katolickich

Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi – św. Jan Paweł II

Wpis Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich – marzec 2022

Serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Dyrektorów Szkół Katolickich, która odbędzie się na Jasnej Górze w dniach 3-4 marca 2022 r. Podczas Konferencji odbędą się m. in. wybory Zarządu RSK oraz Komisji Rewizyjnej.

Zgłoszenie na Konferencję Dyrektorów

Program Konferencji Dyrektorów

Wpis Kalendarium 2022

W zakładce Kalendarium są już dostępne terminy wydarzeń na rok 2022.

Wpis Życzenia świąteczne

Boże Narodzenie 2021

Drodzy Dyrektorzy szkół katolickich, Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice,

przeżywając radość Bożego Narodzenia, kontemplując prawdę, że oto „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” – w imieniu Zarządu Rady Szkół Katolickich i pracowników Biura kierujemy do Was serdeczne życzenia i wyrazy wdzięcznej pamięci.

W tajemnicy Wcielenia Bóg zamieszkał wśród nas, na naszej ziemi rozbił swój namiot. Niech Dziecię Jezus uprosi nam łaskę, abyśmy i my zamieszkali w Bogu, w Nim na nowo odkryli swój dom i napełnili się pokojem, łaską, błogosławieństwem. W sercu Świętej Nocy wraz z Maryją i Józefem kontemplujmy „Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie” (Łk 2,12.16). Prośmy Pana, by otworzył nasze serca, abyśmy mogli wejść w tajemnicę Jego Narodzenia. Niech Maryja, która ofiarowała swe dziewicze łono Słowu Bożemu i która nie przestaje ofiarowywać Go wszystkim jako Odkupiciela świata, pomoże nam uobecniać Betlejem w naszych środowiskach szkolnych, aby były miejscem spotykania i odkrywania Boga i wzrastania w poznaniu i miłości Chrystusa.

Błogosławionych, pełnych radości, nadziei i pokoju Świąt Bożego Narodzenia!

ks. Zenon Latawiec SDB
z Zarządem i Biurem RSK

Wpis Forum Szkół Katolickich

Drodzy Dyrektorzy i Nauczyciele,

serdecznie zapraszamy na tegoroczne Forum Szkół Katolickich. Odbędzie się ono na Jasnej Górze w dniach 25-26 listopada. Ufamy, że sytuacja epidemiczna oraz wynikające z niej obostrzenia nie staną na przeszkodzie i Forum będzie mogło się odbyć.

Zachęcamy do zapoznania się z Programem Forum oraz przysyłania zgłoszeń przy użyciu formularza.

W modlitewnej łączności
ks. Zenon Latawiec, przewodniczący RSK wraz z Zarządem

Wpis Odwołane tegoroczne Forum Młodzieży

Drodzy Dyrektorzy szkół katolickich,

Informujemy, że tegoroczne Forum Młodzieży szkół katolickich nie odbędzie się w planowanym terminie tj. 16 września br. Wzięliśmy pod uwagę głosy Dyrektorów wyrażone w ankietach podczas sierpniowej konferencji, w tym również ewentualną liczbę uczestników deklarowaną przez Dyrektorów opowiadających się za organizacją spotkania. Jako Zarząd RSK bierzemy pod uwagę możliwość zorganizowania tego Forum wiosną 2022 r., o ile sytuacja pandemiczna będzie bezpieczna dla zdrowia uczniów.

Wpis Mamy dla świata kapitalną propozycję wychowawczą

Konferencja Dyrektorów 20.08.2021

Wróciliśmy na Jasną Górę przed nowym rokiem szkolnym po długiej przerwie w spotkaniach spowodowanej pandemią COVID-19. Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich zgromadziła ponad 230 uczestników. Razem zastanawialiśmy się, jak najlepiej przygotować się do szkoły w nowych warunkach i zawierzaliśmy nasze dziś i jutro Jasnogórskiej Pani, Patronce szkolnictwa katolickiego w Polsce.

» ZOBACZ GALERIĘ Z KONFERENCJI DYREKTORÓW 2021 «

O misji wychowania chrześcijańskiego i szkół katolickich w realiach obecnego świata mówił w swoim wystąpieniu ks. bp Andrzej Przybylski, członek Komisji Wychowania Katolickiego KEP. Podkreślał, że wychowanie chrześcijańskie jest niezwykle spójną i integralną propozycją wychowawczą dla świata, dla dzieci i młodzieży. Bazując na tekstach Magisterium, wykazywał ciągłą troskę Kościoła o jego doskonalenie. Atutem wychowania chrześcijańskiego jest to, że odwołuje się do najlepszych osiągnięć pedagogiki i nauk świeckich, ale równocześnie korzysta z metod nadprzyrodzonych, jakimi są modlitwa, Eucharystia i sakramenty. Bitwa o szkołę trwa od zawsze – mówił Ksiądz Biskup – i jest to dla nas szansą, jeśli będziemy bardziej wierzyć i mieć pewność, że wychowanie chrześcijańskie to naprawdę słuszna droga wychowawcza. Mamy dla świata kapitalną propozycję.

Znaczna część spotkania była poświęcona na szkolenie prawne dotyczące wybranych zagadnień, istotnych dla funkcjonowania szkoły w nowym roku szkolnym. Pani Liliana Zientecka wyjaśniała najważniejsze zmiany prawne dotyczące bezpieczeństwa w szkole w warunkach pandemii. Powrót do nauczania stacjonarnego we wszystkich szkołach nakłada na dyrektorów dodatkowe obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa z uwzględnieniem wymogów reżimu sanitarnego, ale także potrzeb psychicznych uczniów. W drugiej części prelegentka skoncentrowała się na zagadnieniu kwalifikalności wydatków szkolnych z dotacji, szczególnie w odniesieniu do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wiele kwestii specyficznych dla szkół katolickich i szczegółowych problemów pojawiło się w części przeznaczonej na pytania i uwagi.

Nowatorskim punktem programu był panel dyskusyjny „Szkoła katolicka 2021 – realia, wyzwania, nadzieje…”. Panel poprowadziła Pani Redaktor Magdalena Guziak-Nowak, korzystając z metody analizy SWOT. Wszyscy uczestnicy konferencji mogli wziąć aktywny udział w dyskusji, aby podzielić się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Włączenie debaty w program konferencji jest odpowiedzią na potrzeby dyrektorów szkół, wyrażone w arkuszach ewaluacji poprzednich spotkań tego typu.

Kulminacyjnym momentem konferencji była Msza św. w Bazylice Jasnogórskiej. Eucharystii przewodniczył i homilię głosił ks. bp Marek Mendyk, asystent Rady Szkół Katolickich. Nawiązując do czytań liturgicznych, Ksiądz Biskup podkreślał, że pełne zaangażowanie na rzecz Boga przejawia się w bezgranicznej miłości do bliźniego. Wzorem wszelkich relacji z drugim człowiekiem jest postępowanie Boga – Miłości względem człowieka. W codzienności musimy się mierzyć z myśleniem, które odrzuca wszelkie nakazy i zakazy. Słowo przykazanie nie cieszy się dobrą prasą w dzisiejszym świecie – zauważył celebrans. Bóg daje nam największe przykazanie: Będziesz miłował…

Pod koniec Eucharystii odnowiono akt zawierzenia szkolnictwa katolickiego Matce Bożej Jasnogórskiej. Raz jeszcze w Sanktuarium wybrzmiały słowa żarliwej modlitwy: „Oddajemy się, Matko, do Twojej dyspozycji dla dzieła nowej ewangelizacji poprzez szkołę katolicką. Posługuj się nami i prowadź nas. Amen.”

Na codzienność szkolną zostają z nami ważne słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wkrótce beatyfikowanego Prymasa Tysiąclecia, które były myślą przewodnią całej konferencji:

Nauczyciele! Wasza praca jest zaszczytnym powołaniem, jest dowodem zaufania Boga, który dał Wam takie usposobienie i stworzył takie warunki, że znaleźliście się w szeregach wychowawców.

Na zawsze pozostaniecie w tych, których wychowaliście. W nich żyć będziecie treścią swej duszy, całą swoją wiedzą, doświadczeniem i mądrością. Nie poddawajcie się zwątpieniu. Zawsze dziękujcie Bogu za łaskę, że najcenniejszą wartość – człowieka – złożył w wasze dłonie; że Wam aż tak zaufał! Takie usposobienie potrzebne jest w trudzie, który na Was czeka po wakacjach. Gdy powrócicie do szkoły, przypomnijcie sobie, co mówił Wam Prymas…

 

Wpis Konferencja Dyrektorów – program

Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich, Jasna Góra – 20 sierpnia 2021 r., Aula Papieska, godz. 09.30 – 15.30.

Myśl przewodnia:
„Nauczyciele! Wasza praca jest zaszczytnym powołaniem, jest dowodem zaufania Boga, który dał Wam takie usposobienie i stworzył takie warunki, że znaleźliście się w szeregach wychowawców.
Na zawsze pozostaniecie w tych, których wychowaliście. W nich żyć będziecie treścią swej duszy, całą swoją wiedzą, doświadczeniem i mądrością. Nie poddawajcie się zwątpieniu. Zawsze dziękujcie Bogu za łaskę, że najcenniejszą wartość – człowieka – złożył w wasze dłonie; że Wam aż tak zaufał! Takie usposobienie potrzebne jest w trudzie, który na Was czeka po wakacjach. Gdy powrócicie do szkoły, przypomnijcie sobie, co mówił Wam Prymas…”
– Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski, Jasna Góra, 4 lipca 1966 r.

Program

  • 09.30 Rozpoczęcie konferencji modlitwą. Przywitanie Uczestników, Ks. Zenon Latawiec SDB, przewodniczący RSK
  • 09.40 Szkolenie prawne dot. wybranych zagadnień, istotnych dla funkcjonowania szkoły w nowym roku szkolnym, p. Liliana Zientecka
  • 11.10 Wystąpienie formacyjne, Ks. Bp Andrzej Przybylski, Archidiecezja Częstochowska
  • 12.10 Przerwa (kawa, herbata)
  • 12.40 Szkoła katolicka 2021 – realia, wyzwania, nadzieje… Panel dyskusyjny (zachęcamy Uczestników do aktywnego udziału) , moderacja: p. Magdalena Guziak-Nowak
  • 14.00 Msza św. w Bazylice Jasnogórskiej. Eucharystii przewodniczy i Słowo Boże głosi Ks. Bp Marek Mendyk, Asystent RSK

Po zakończeniu konferencji obiad w barze Domu Pielgrzyma.

pobierz program Konferencji Dyrektorów (PDF)

Wpis KONFERENCJA DYREKTORÓW – ZAPRASZAMY

Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich odbędzie się 20 sierpnia na Jasnej Górze w Auli Papieskiej (od godz. 9:30).

Tradycyjnie, jest to konferencja, która ma pomóc w przygotowaniu się do nowego roku szkolnego, realnie spojrzeć na aktualną sytuację szkolnictwa katolickiego w Polsce, docenić pozytywy, ale też jasno nazwać i podzielić się trudnościami, z którymi musimy się mierzyć. Program konferencji uwzględnia treści formacyjne, prawno-organizacyjne i czas na wymianę doświadczeń. Zwieńczeniem spotkania będzie Eucharystia, podczas której zawierzymy Panu Bogu przez ręce Maryi nowy rok szkolny 2021/2022, naszych uczniów, nauczycieli i całe środowisko szkół katolickich.

Zapraszamy Wszystkich Dyrektorów szkół katolickich. W sprawie zgłoszeń, prosimy o kontakt mailowy z biurem RSK.

Wpis Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania!

Wielkanoc 2021

„Pokój wam!” – to pozdrowienie Chrystus kieruje do swoich uczniów. Jest to ten sam pokój, jakiego oczekują ludzie naszych czasów. Nie jest to pokój wynegocjowany, nie jest to wstrzymanie czegoś niedobrego. To Jego pokój, pokój wypływający z serca Zmartwychwstałego, pokój, który pokonał grzech, śmierć i strach. Jest to pokój, który nie dzieli, lecz łączy; jest to pokój, który nie pozostawia nas samych, ale sprawia, że ​​czujemy się akceptowani i miłowani; jest to pokój, który trwa nadal w cierpieniu i sprawia, że ​rozkwita ​nadzieja.

Papież Franciszek

Nadzieja, którą składamy w Zmartwychwstałym Panu, niechaj rozkwita w każdym z nas, a także w naszych rodzinach, środowiskach szkolnych i wspólnotach. Żywy Bóg chce być obecny pośród nas na naszej drodze, umacniać nas swoim Słowem i Eucharystią, abyśmy znajdowali szlaki do jedności i byli zdolni służyć z coraz doskonalszą miłością.

Życzymy Wszystkim, aby zanurzenie w Tajemnicach Paschalnych, do którego nas zaprasza ten obecny okres liturgiczny, owocowało pokojem i nadzieją w Panu. Błogosławionych Świąt Wielkiejnocy. Pan zmartwychwstał, alleluja!

ks. Zenon Latawiec SDB
z Zarządem i Biurem RSK

Wielkanoc, 2021

Wpis Zmarł Tomasz Kowalczyk

Z żalem żegnamy Pana Tomasza Kowalczyka, który zmarł zmarł 9 marca 2021 rano.

Od wielu lat był z nami na konferencjach i spotkaniach jako dyrektor archidiecezjalnego Liceum im. ks. Archutowskiego w Warszawie. 3 marca uległ poważnemu wypadkowi podczas wspinaczki w Tatrach. Mimo interwencji TOPR i medycznej pomocy w szpitalach w Zakopanem i Nowym Targu, nie udało się uratować jego życia.

Mając w pamięci jego pasję pedagogiczną, życzliwość do ludzi i głęboką wiarę, ufamy, że cieszy się pełnią życia w Bogu. Pamiętajmy w modlitwie o śp. Tomaszu, jego najbliższej rodzinie i wspólnocie Liceum na Bielanach, która w niespodziewanie w dramatycznych okolicznościach straciła wspaniałego dyrektora.

Kontakt

RADA SZKÓŁ KATOLICKICH
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 530 49 07
E-mail: [email protected]