Rada Szkół Katolickich

Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi – św. Jan Paweł II

Wpis KONFERENCJA DYREKTORÓW – ZAPRASZAMY

Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich odbędzie się 20 sierpnia na Jasnej Górze w Auli Papieskiej (od godz. 9:30).

Tradycyjnie, jest to konferencja, która ma pomóc w przygotowaniu się do nowego roku szkolnego, realnie spojrzeć na aktualną sytuację szkolnictwa katolickiego w Polsce, docenić pozytywy, ale też jasno nazwać i podzielić się trudnościami, z którymi musimy się mierzyć. Program konferencji uwzględnia treści formacyjne, prawno-organizacyjne i czas na wymianę doświadczeń. Zwieńczeniem spotkania będzie Eucharystia, podczas której zawierzymy Panu Bogu przez ręce Maryi nowy rok szkolny 2021/2022, naszych uczniów, nauczycieli i całe środowisko szkół katolickich.

Zapraszamy Wszystkich Dyrektorów szkół katolickich. W sprawie zgłoszeń, prosimy o kontakt mailowy z biurem RSK.

Wpis Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania!

Wielkanoc 2021

„Pokój wam!” – to pozdrowienie Chrystus kieruje do swoich uczniów. Jest to ten sam pokój, jakiego oczekują ludzie naszych czasów. Nie jest to pokój wynegocjowany, nie jest to wstrzymanie czegoś niedobrego. To Jego pokój, pokój wypływający z serca Zmartwychwstałego, pokój, który pokonał grzech, śmierć i strach. Jest to pokój, który nie dzieli, lecz łączy; jest to pokój, który nie pozostawia nas samych, ale sprawia, że ​​czujemy się akceptowani i miłowani; jest to pokój, który trwa nadal w cierpieniu i sprawia, że ​rozkwita ​nadzieja.

Papież Franciszek

Nadzieja, którą składamy w Zmartwychwstałym Panu, niechaj rozkwita w każdym z nas, a także w naszych rodzinach, środowiskach szkolnych i wspólnotach. Żywy Bóg chce być obecny pośród nas na naszej drodze, umacniać nas swoim Słowem i Eucharystią, abyśmy znajdowali szlaki do jedności i byli zdolni służyć z coraz doskonalszą miłością.

Życzymy Wszystkim, aby zanurzenie w Tajemnicach Paschalnych, do którego nas zaprasza ten obecny okres liturgiczny, owocowało pokojem i nadzieją w Panu. Błogosławionych Świąt Wielkiejnocy. Pan zmartwychwstał, alleluja!

ks. Zenon Latawiec SDB
z Zarządem i Biurem RSK

Wielkanoc, 2021

Wpis Zmarł Tomasz Kowalczyk

Z żalem żegnamy Pana Tomasza Kowalczyka, który zmarł zmarł 9 marca 2021 rano.

Od wielu lat był z nami na konferencjach i spotkaniach jako dyrektor archidiecezjalnego Liceum im. ks. Archutowskiego w Warszawie. 3 marca uległ poważnemu wypadkowi podczas wspinaczki w Tatrach. Mimo interwencji TOPR i medycznej pomocy w szpitalach w Zakopanem i Nowym Targu, nie udało się uratować jego życia.

Mając w pamięci jego pasję pedagogiczną, życzliwość do ludzi i głęboką wiarę, ufamy, że cieszy się pełnią życia w Bogu. Pamiętajmy w modlitwie o śp. Tomaszu, jego najbliższej rodzinie i wspólnocie Liceum na Bielanach, która w niespodziewanie w dramatycznych okolicznościach straciła wspaniałego dyrektora.

Wpis Pan Dyrektor Tomasz Kowalczyk potrzebuje modlitwy

Prosimy o modlitwę za Tomasza Kowalczyka, dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Archutowskiego (Warszawa), który jest w szpitalu w ciężkim stanie po poważnym wypadku.

Pamiętajmy w naszych intencjach modlitewnych o Panu Tomaszu, jego rodzinie i bliskich oraz szkole na Bielanach. Społeczność Szkoły już rozpoczęła szturm do nieba m.in. poprzez nieustanny różaniec, ogłoszony na profilu Liceum na Facebooku.

Wpis Siostry Prezentki dziękują

Kraków, 24 lutego 2021 roku

Czcigodny Księże Przewodniczący Rady Szkół Katolickich w Polsce, Kochana Siostro Patrycjo, Wielebni Księża, Kochane Siostry, Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele – uczestnicy uroczystości pogrzebowych Siostry Maksymiliany Wojnar,

W imieniu Zgromadzenia Sióstr Prezentek pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim za udział w uroczystościach pogrzebowych naszej Kochanej Siostry Maksymiliany. Jesteśmy bardzo wdzięczne za pamięć, życzliwość i dar modlitwy, złożony naszej Siostrze, szczególnie podczas Eucharystii w dniu pogrzebu.

Księdzu Zenonowi Latawcowi, Przewodniczącemu RSK, dziękujemy serdecznie za obecność i piękne wspomnienie oraz podziękowanie Siostrze Maksymilianie, wygłoszone w Bazylice Mariackiej. Dziękujemy, że Ksiądz Przewodniczący był od lat tak wiernym współpracownikiem Siostry Maksymiliany.

Dziękujemy bardzo serdecznie s. Patrycji Garbackiej z biura Rady za jej otwarte serce, długoletnią współpracę z Siostrą Maksymilianą, życzliwość i pomoc, szczególnie w dniach choroby, i w czasie organizacji pogrzebu. Niech Bóg wynagrodzi Siostrze pracę i posługę obfitymi owocami i wdzięcznością ludzi.

Szczególne słowa wdzięczności kierujemy wobec Szkół, które przybyły na pogrzeb ze sztandarami – było to wzruszające świadectwo wdzięczności wobec Siostry Maksymiliany – szczególnie dlatego, że czas pandemii nie przeszkodził Państwu w organizacji wyjazdu na pogrzeb.

Wierząc w świętych obcowanie, jesteśmy przekonane, że Siostra Maksymiliana była ucieszona tak licznym gronem osób, zgromadzonych wokół jej trumny.

Siostra Maksymiliana przez długie lata była myślą i sercem nieustannie związana z Radą Szkół Katolickich. Żyła jej sprawami i problemami, myślała o szkołach, pomagała im, mówiła o szkołach i modliła się za szkoły.

Dziękujemy za wszystkie słowa wdzięczności, które wypowiedziano podczas pogrzebu. Były one dla nas ogromnym wsparciem i radością, że tyle dobra – przez jej posługę – Bóg uczynił ludziom i Kościołowi. Mamy nadzieję, że będzie nadal opiekowała się naszymi placówkami oświatowymi, że będzie nam teraz wypraszaćwięcej łask w codziennej pracy wychowawczej i nie zapomni o ludziach, z którymi Bóg połączył ją w ziemskim życiu.

Kierujemy serdeczne słowa wdzięczności do wszystkich Dyrektorów szkół katolickich, Nauczycieli, którzy nadesłali kondolencje i modlili się w swoich środowiskach szkolnych za śp. Siostrę Maksymilianę. Niech Bóg wynagrodzi ten gest życzliwości wszystkim jej przyjaciołom i współpracownikom, a my obiecujemy naszą wdzięczność i pamięć okazywać w modlitwie, aby dzieło wychowania, które nas łączy, rozwijało się na większą chwałę Boga i ku pożytkowi ludzi.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności,

Podpis przełożonej generalnej sióstr prezentek
przełożona generalna
Zgromadzenia Sióstr Prezentek

 

pobierz podziękowanie sióstr Prezentek w formacie PDF

 

Wpis Pogrzeb śp. s. Maksymiliany i podziękowania Siostrze

Polecając modlitwom duszę śp. Siostry Maksymiliany Wojnar, informujemy, że obszerna relacja z uroczystości pogrzebowych znajduje się na stronie Archidiecezji Krakowskiej pod adresem: https://diecezja.pl/aktualnosci/pogrzeb-sp-s-maksymiliany-marii-wojnar/

Nekrolog

 

Chcemy wyrazić naszą wdzięczność za zaangażowanie ś.p. Siostry Maksymiliany na rzecz szkół również na naszej stronie internetowej. Serdecznie zapraszamy do podzielenia się tam swoimi refleksjami, wspomnieniami, wszystkim tym, co serce dyktuje w takiej chwili.

ZOBACZ WIRTUALNĄ KSIĘGĘ
«SIOSTRO MAKSYMILIANO, DZIĘKUJEMY!»

Prosimy serdecznie o wpisy w zamieszczonym tam formularzu. Tym sposobem, ufamy, zachowamy w ludzkiej pamięci ślad dobra, które Siostra czyniła z pełnym poświęceniem, nie zabiegając o siebie.

Wiele osób już nadsyła z serca płynące wiadomości mailem na adres naszego biura. Naszym marzeniem jest zebrać je razem w księdze, którą chcemy zachować.

Dłuższe wspomnienia, ale też zdjęcia, skany etc. można przesyłać także bezpośrednio na adres mailowy biura RSK: [email protected].

Zachęcamy do udostępniania tej informacji, aby każdy kto miał możliwość poznać Siostrę Maksymilianę mógł zabrać głos, wspomnieć Wyjątkową Osobę, jaką była Siostra.

 

Wpis Zmarła s. Maksymiliana Wojnar

Dzisiaj rano (17.02.2021), po ciężkiej chorobie, zmarła w Krakowie Siostra Maksymiliana Wojnar, prezentka, zawsze oddana w służbie szkołom katolickim i Radzie Szkół Katolickich.

Informacje o pogrzebie przekażemy w późniejszym czasie. Polecajmy śp. Siostrę Maksymilanę w naszych modlitwach, dziękując Bogu za jej życie i ogromy wkład w rozwój szkolnictwa katolickiego.

Wpis Wszystkich, co zasnęli w Tobie, Panie…

Ze smutkiem przyjmujemy wiadomości o śmierci tak wielu osób, związanych ze szkolnictwem katolickim. Ostatnie informacje to odejście ks. prałata Kazimierza Bednarskiego, dyrektora Katolickiej Szkoły Podstawowej w Koszalinie (zm. 7 lutego) oraz pani Hanny Łączyńskiej, wieloletniej dyrektor Szkoły Podstawowej Przymierza Rodzin na warszawskim Ursynowie (zm. 21 stycznia).

Śp. ks. dr Kazimierz Bednarski (ur.1948) był założycielem i dyrektorem Szkół Katolickich im. Jana Pawła II oraz budowniczym i proboszczem parafii p.w. Ducha Świętego w Koszalinie. Jego wszechstronne zaangażowanie duszpasterskie, w tym inicjatywy i praca na rzecz młodzieży, zostały docenione przez przyznanie tytułu „Proboszcza III Tysiąclecia” oraz „Proboszcza Roku 2000” (KAI).

Pani Hanna Łączyńska to wieloletnia dyrektor Szkoły Podstawowej Przymierza Rodzin na Ursynowie oraz przez wiele lat członkini Zarządu Stowarzyszenia Przymierze Rodzin i pełnomocnik Zarządu ds. Szkół. W 2014 roku otrzymała Złoty Krzyż Zasługi za wybitne zasługi dla rozwoju oświaty.

Dziękując Panu Bogu za ich wielkoduszne zaangażowanie w szkolnictwo katolickie oraz otwartość i współpracę w ramach Rady Szkół Katolickich, ofiarujemy naszą modlitwę za nich i wszystkich związanych z naszymi szkołami, którzy zmarli ostatnim czasie:

Wszystkich, co zasnęli w Tobie,
Wprowadź do królestwa swego,
Jezus bowiem dał im wiarę,
A Najświętszy Duch namaścił. Amen.
(z Oficjum za zmarłych)

Wpis Katolickie szkoły w rankingu Perspektyw

Z radością zauważamy, znaczny udział szkół katolickich w Rankingach Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, które opublikowano w styczniu br. Aż 62 procent wszystkich liceów katolickich zostało wyróżnionych tytułem Złotej, Srebrnej bądź Brązowej Szkoły. W niemal wszystkich województwach nasze placówki były reprezentowane w pierwszej dwudziestce najlepszych.

Ogólnopolski Ranking Perspektywy 2020 przygotowano w oparciu o trzy kryteria: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Rankingi uwzględniają szkoły dla młodzieży, w których zdawało maturę w maju 2019 roku minimum 12 maturzystów. Ranking Liceów Ogólnokształcących obejmuje 1000 szkół, które osiągnęły najlepsze wyniki według przyjętych kryteriów. Natomiast Ranking Techników prezentuje 500 najwyżej ocenianych szkół, a w kryterium oceny wzięto pod uwagę także wyniki egzaminów zawodowych.

I. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

W ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2020 wśród Złotych Szkół (miejsca od 1 do 200 w rankingu) znalazło się 26 liceów katolickich i jedno ewangelickie. Wśród Srebrnych Szkół (miejsca od 200 do 500 w rankingu) jest 39 liceów katolickich, a wśród Brązowych – 22 licea. Wyróżnione licea katolickie to łącznie 87 placówek na 140 wszystkich katolickich liceów ogólnokształcących w Polsce (62 procent). W odniesieniu do pozostałych wyróżnionych szkół, katolickie licea stanowią 8,7 procenta.
Wśród 500 najwyżej ocenianych liceów znalazły się 65 szkoły katolickie i jedna ewangelicka, co stanowi 13 procent w tej grupie. Przedstawia się to następująco:
• w pierwszej setce jest 8 liceów katolickich i jedno ewangelickie;
• w drugiej setce – 18 liceów katolickich
• w trzeciej – 16, w czwartej setce – 16 i w piątej 7 liceów katolickich.

W Rankingu Maturalnym Liceów Ogólnokształcących 2020 wyróżniono 200 liceów z najlepszymi wynikami maturalnymi. W tej liczbie znajduje się 25 szkół katolickich i jedna ewangelicka, co łącznie stanowi 13 procent wyróżnionej grupy.
• w pierwszej pięćdziesiątce wyróżnione są 2 licea katolickie;
• w drugiej pięćdziesiątce – 6 liceów katolickich i jedno ewangelickie;
• w trzeciej – 10 liceów katolickich, w czwartej pięćdziesiątce – 7.

Opublikowano także Rankingi Najlepszych Liceów w Województwach. We wszystkich województwach poza województwem mazowieckim licea katolickie były reprezentowane w pierwszej dwudziestce najlepszych przez przynajmniej jedną, a zazwyczaj więcej szkół.
Pierwsze miejsce w rankingu dwóch województw (podkarpackiego i świętokrzyskiego) zajęły licea katolickie. W województwie opolskim liceum katolickie uplasowało się na trzeciej pozycji. W oddzielnym Rankingu Liceów Warszawskich w wyróżnionej grupie 100 placówek znalazło się 5 katolickich (jedna Złota oraz 4 Srebrne Szkoły).

II. TECHNIKA

W Rankingu Techników 2020 przy ocenie brano pod uwagę cztery kryteria: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Wśród Złotych Szkół (miejsca od 1 do 100 w rankingu) znalazło się jedno technikum katolickie (lokata 59), które również znalazło się w pierwszej dziesiątce najlepszych techników województwa małopolskiego. Liczba wszystkich katolickich techników w Polsce wynosi 16.
W kategorii Ranking Maturalny Techników 2020 jedna szkoła katolicka znalazła się w pierwszej setce najwyżej ocenianych (na pozycji 29).

III. OLIMPIADY

Ranking Szkół Olimpijskich 2020 przygotowano w oparciu o wyniki 55 olimpiad ogólnopolskich i 20 międzynarodowych w odniesieniu do ogólnej liczby uczniów w szkole (liceum lub technikum). Wśród 200 liceów i techników z najwyższą punktacją wymienionych w rankingu znajduje się 14 szkół katolickich, co stanowi 7 procent tej grupy.
• W pierwszej pięćdziesiątce wyróżnionych jest 5 liceów katolickich;
• w drugiej pięćdziesiątce – 5;
• w trzeciej – 3 i w czwartej pięćdziesiątce – 1 szkoła katolicka.

Serdecznie gratulujemy wszystkim Złotym, Srebrnym i Brązowym Szkołom Katolickim. Dziękujemy Panu Bogu za włożony trud i pasję dyrektorów, nauczycieli, wychowawców i absolwentów. Sukces nie jedno ma imię. Niech piękna służba na rzecz wszechstronnego rozwoju młodych ludzi owocuje w różnych wymiarach i przynosi dobro wychowankom, ich rodzinom, szkołom i naszej Ojczyźnie. Tego życzymy w Nowym Roku wszystkim Szkołom Katolickim, a młodzież zapraszamy w progi liceów i techników katolickich, publicznych i niepublicznych.

Wpis Szkoły katolickie w liczbach

Działające w naszym kraju edukacyjne placówki katolickie są bardzo różnorodne pod względem typu, wielkości, lokalizacji, tradycji czy sposobów realizacji misji. W roku szkolnym 2020/2021 wszystkich szkół katolickich w Polsce jest 487 (stan na 30 IX 2020). W tej liczbie 259 to szkoły podstawowe, 144 licea ogólnokształcące, 23 szkoły zawodowe (technika i szkoły branżowe) oraz 8 to szkoły artystyczne (muzyczne i plastyczne). 53 szkoły to instytucje adresowane do dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a 35 z nich działa w ramach młodzieżowych ośrodków szkolno-wychowawczych lub młodzieżowych ośrodków socjoterapii.

Szkoły podstawowe katolickie to 1,8% wszystkich szkół podstawowych w Polsce, katolickie licea ogólnokształcące to 3,5% wszystkich szkół tego typu, natomiast katolickie technika to mniej niż 1% wszystkich techników w kraju.

We wszystkich szkołach łącznie kształci się 72.469 uczniów, z czego 46.530 w szkołach podstawowych, 21.665 w liceach ogólnokształcących, 1.827 w technikach i 390 uczniów w szkołach branżowych I stopnia. Do szkół artystycznych ogólnokształcących uczęszcza 412 osób i 130 do szkół artystycznych bez kształcenia ogólnego. Pozostała liczba 1.515 to uczniowie różnego typu szkół specjalnych.

Szkoły katolickie są prowadzone przez różne podmioty. Dla zdecydowanej większości organem prowadzącym są zgromadzenia zakonne (201), następnie stowarzyszenia i towarzystwa (153), w dalszej kolejności: diecezje (53), parafie i rektorat kościoła (36), fundacje (18), Caritas diecezjalne (10), osoby fizyczne (4), ruchy religijne (4), spółki (3) oraz inne organizacje społeczne (2). Nie ma diecezji w Polsce, która nie miałaby przynajmniej 2 szkół katolickich, a często ma ich dużo więcej. Najszybciej znajdziemy szkołę katolicką archidiecezji krakowskiej, bo jest ich tam aż 49 oraz w obu diecezjach warszawskich łącznie – 47 (w archidiecezji warszawskiej 32 i diecezji warszawsko-praskiej 15). Diecezje, w których jest 15 lub więcej szkół katolickich to: archidiecezja częstochowska (32), łódzka (23), katowicka (20), poznańska (19), wrocławska (18), gdańska (16), tarnowska (16) i przemyska (15).

Wykaz wszystkich szkół katolickich znajduje się na naszej stronie w zakładce SZKOŁY.

Kontakt

RADA SZKÓŁ KATOLICKICH
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 530 49 07
E-mail: [email protected]