Rada Szkół Katolickich

Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi – św. Jan Paweł II

Wpis Forum Młodzieży Szkół Katolickich

Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią, z radością zapraszamy młodzież ponadpodstawowych szkół katolickich na XX Forum Młodzieży.  Odbędzie się ono w Częstochowie na Jasnej Górze w czwartek 15 września br.  Rozpoczęcie o godz. 9.15 w Auli o. A. Kordeckiego. Prosimy o zgłaszanie grup młodzieżowych do 10 września br. na adres: [email protected] podając następujące dane:

Nazwa i adres szkoły Liczba młodzieży –
uczestników Forum
Liczba opiekunów Liczba zamawianych
obiadów

Serdecznie pozdrawiam i proszę o modlitwę w intencji Forum Młodzieży szkół katolickich!

Pobierz program Formuł Młodzieży Szkół Katolickich 2022

Wpis Konferencja Dyrektorów 24.08.2022

Drodzy Dyrektorzy szkół katolickich,

serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Dyrektorów, która odbędzie się w środę 24 sierpnia br. na Jasnej Górze.
Spotkanie rozpocznie się w Auli Jana Pawła II o godz. 9.00.
Część dopołudniowa będzie poświęcona informacjom prawnym, a następnie zapraszamy na prelekcję formacyjną.
Wspólna Eucharystia będzie sprawowana o godz. 14.00 w Bazylice Jasnogórskiej.
(Po Mszy św., możliwość skorzystania z obiadu – będzie to ostatni punkt programu).

Udział w konferencji zgłaszamy poprzez Arkusz zgłoszenia na Konferencję Dyrektorów 2022, który należy przesłać do Biura RSK ([email protected]) do 18 sierpnia br.

Do zobaczenia u Pani Jasnogórskiej!

 

PROGRAM KONFERENCJI
(pobierz PDF)

Myśl przewodnia:
„Tożsamość szkoły katolickiej jest to kwestia przekonania: czy naprawdę wierzymy, że tylko w tajemnicy Słowa Wcielonego, staje się prawdziwie jasna tajemnica człowieka?
Czy naprawdę jesteśmy gotowi zawierzyć całe nasze ja – umysł i wolę, rozum i serce – Bogu?
Czy przyjmujemy prawdę, którą Chrystus objawia?
Czy wiara jest naprawdę obecna w naszych szkołach? Czy wyraża się tam żywo w liturgii, sakramentach, poprzez modlitwę, dobre uczynki, troskę o sprawiedliwość i szacunek dla stwórczego dzieła Boga?
Jedynie w ten sposób rzeczywiście dajemy świadectwo o znaczeniu tego, kim jesteśmy i w co wierzymy.”
– Benedykt XVI, (Waszyngton, 17.04.2008)
 

 • 09.00 Rozpoczęcie konferencji modlitwą.
  Przywitanie Uczestników,
  Ks. Zenon Latawiec SDB, przewodniczący RSK
 • 09.10 Informacje prawne
  w tym:
  – Zagadnienia prawa pracy,
   r. pr. Jakub Ziarno
  – Bieżące informacje dot. przepisów oświatowych,
   dr Artur Górecki, Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych MEiN
   s. Patrycja Garbacka RSK
 • 11.40 Przerwa (kawa, herbata)
 • 12.10 Prelekcja formacyjna,
  O. Prof. Dr hab. Dariusz Kowalczyk SJ, Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie
 • 13.00 Komunikaty Zarządu RSK, ogłoszenia
 • 14.00 Msza św. w Bazylice Jasnogórskiej
  Eucharystii przewodniczy i Słowo Boże głosi Ks. Bp Marek Mendyk, Asystent RSK

Po zakończeniu konferencji obiad w barze Domu Pielgrzyma

Wpis Publikacja „Profilaktyka przemocy wobec uczniów w szkole katolickiej”

Dzieci

Drodzy Dyrektorzy szkół katolickich, nauczyciele, pracownicy, rodzice!

Z wielką radością przekazujemy do szkół dokument zatytułowany „Profilaktyka przemocy seksualnej wobec uczniów w szkole katolickiej”. Jest to praktyczna pomoc, która ułatwi nam wdrażanie najwyższych standardów ochrony dzieci i młodzieży. Dokument powstał w ramach projektu „Budowanie systemu prewencji wykorzystania seksualnego w szkołach katolickich”, realizowanego przez Centrum Ochrony Dziecka i Radę Szkół Katolickich, a finansowanego ze środków Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski. Serdecznie dziękujemy Autorom dokumentu, na czele z ks. Wojciech Bojanowskim SJ, Centrum Ochrony Dziecka oraz Fundacji Świętego Józefa za wspieranie szkół katolickich, dla których dobro dzieci i młodzieży jest podstawowym priorytetem.

Publikacja do pobrania:

Wpis Życzenia Wielkanocne

Ikona Zmartwychwstania

„Tak, wierzę, że w Jezusie Chrystusie,
w Jego wcieleniu,
w Jego krzyżu i zmartwychwstaniu
objawiło się oblicze Boga.”

– Benedykt XVI

Drodzy Dyrektorzy szkół katolickich, Uczniowie, Nauczyciele, Pracownicy, Rodzice,

z wielką tęsknotą i nadzieją czekamy na Święta Zmartwychwstania Pan Jezusa. Tak boleśnie doświadczamy każdego dnia, jak przez grzech człowieka świat pogrąża się w mroku. Życzymy Wam wszystkim, aby ogarnął nas blask Zmartwychwstania. Obyśmy z nową mocą zachwycili się prawdą, że od kiedy Chrystus zmartwychwstał, przyciąganie miłości jest silniejsze od przyciągania nienawiści; siła przyciągania życia jest większa od siły przyciągania śmierci. Niechaj dzień Boga na nowo przeniknie i rozświetli noce dziejów!

W imieniu Zarządu Rady Szkół Katolickich życzymy, aby zbawcza dłoń Zmartwychwstałego podtrzymywała, prowadziła i błogosławiła nam wszystkim w codziennej posłudze wychowania i kształcenia oraz w osobistym kroczeniu drogą prawego, chrześcijańskiego życia.

Błogosławionych Świat! Alleluja!

Złączeni w modlitwie
ks. Zenon Latawiec SDB przewodniczący
wraz z Zarządem RSK

Warszawa, Wielkanoc 2022

Wpis Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich – marzec 2022

Serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Dyrektorów Szkół Katolickich, która odbędzie się na Jasnej Górze w dniach 3-4 marca 2022 r. Podczas Konferencji odbędą się m. in. wybory Zarządu RSK oraz Komisji Rewizyjnej.

Zgłoszenie na Konferencję Dyrektorów

Program Konferencji Dyrektorów

Wpis Kalendarium 2022

W zakładce Kalendarium są już dostępne terminy wydarzeń na rok 2022.

Wpis Życzenia świąteczne

Boże Narodzenie 2021

Drodzy Dyrektorzy szkół katolickich, Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice,

przeżywając radość Bożego Narodzenia, kontemplując prawdę, że oto „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” – w imieniu Zarządu Rady Szkół Katolickich i pracowników Biura kierujemy do Was serdeczne życzenia i wyrazy wdzięcznej pamięci.

W tajemnicy Wcielenia Bóg zamieszkał wśród nas, na naszej ziemi rozbił swój namiot. Niech Dziecię Jezus uprosi nam łaskę, abyśmy i my zamieszkali w Bogu, w Nim na nowo odkryli swój dom i napełnili się pokojem, łaską, błogosławieństwem. W sercu Świętej Nocy wraz z Maryją i Józefem kontemplujmy „Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie” (Łk 2,12.16). Prośmy Pana, by otworzył nasze serca, abyśmy mogli wejść w tajemnicę Jego Narodzenia. Niech Maryja, która ofiarowała swe dziewicze łono Słowu Bożemu i która nie przestaje ofiarowywać Go wszystkim jako Odkupiciela świata, pomoże nam uobecniać Betlejem w naszych środowiskach szkolnych, aby były miejscem spotykania i odkrywania Boga i wzrastania w poznaniu i miłości Chrystusa.

Błogosławionych, pełnych radości, nadziei i pokoju Świąt Bożego Narodzenia!

ks. Zenon Latawiec SDB
z Zarządem i Biurem RSK

Wpis Forum Szkół Katolickich

Drodzy Dyrektorzy i Nauczyciele,

serdecznie zapraszamy na tegoroczne Forum Szkół Katolickich. Odbędzie się ono na Jasnej Górze w dniach 25-26 listopada. Ufamy, że sytuacja epidemiczna oraz wynikające z niej obostrzenia nie staną na przeszkodzie i Forum będzie mogło się odbyć.

Zachęcamy do zapoznania się z Programem Forum oraz przysyłania zgłoszeń przy użyciu formularza.

W modlitewnej łączności
ks. Zenon Latawiec, przewodniczący RSK wraz z Zarządem

Wpis Odwołane tegoroczne Forum Młodzieży

Drodzy Dyrektorzy szkół katolickich,

Informujemy, że tegoroczne Forum Młodzieży szkół katolickich nie odbędzie się w planowanym terminie tj. 16 września br. Wzięliśmy pod uwagę głosy Dyrektorów wyrażone w ankietach podczas sierpniowej konferencji, w tym również ewentualną liczbę uczestników deklarowaną przez Dyrektorów opowiadających się za organizacją spotkania. Jako Zarząd RSK bierzemy pod uwagę możliwość zorganizowania tego Forum wiosną 2022 r., o ile sytuacja pandemiczna będzie bezpieczna dla zdrowia uczniów.

Wpis Mamy dla świata kapitalną propozycję wychowawczą

Konferencja Dyrektorów 20.08.2021

Wróciliśmy na Jasną Górę przed nowym rokiem szkolnym po długiej przerwie w spotkaniach spowodowanej pandemią COVID-19. Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich zgromadziła ponad 230 uczestników. Razem zastanawialiśmy się, jak najlepiej przygotować się do szkoły w nowych warunkach i zawierzaliśmy nasze dziś i jutro Jasnogórskiej Pani, Patronce szkolnictwa katolickiego w Polsce.

» ZOBACZ GALERIĘ Z KONFERENCJI DYREKTORÓW 2021 «

O misji wychowania chrześcijańskiego i szkół katolickich w realiach obecnego świata mówił w swoim wystąpieniu ks. bp Andrzej Przybylski, członek Komisji Wychowania Katolickiego KEP. Podkreślał, że wychowanie chrześcijańskie jest niezwykle spójną i integralną propozycją wychowawczą dla świata, dla dzieci i młodzieży. Bazując na tekstach Magisterium, wykazywał ciągłą troskę Kościoła o jego doskonalenie. Atutem wychowania chrześcijańskiego jest to, że odwołuje się do najlepszych osiągnięć pedagogiki i nauk świeckich, ale równocześnie korzysta z metod nadprzyrodzonych, jakimi są modlitwa, Eucharystia i sakramenty. Bitwa o szkołę trwa od zawsze – mówił Ksiądz Biskup – i jest to dla nas szansą, jeśli będziemy bardziej wierzyć i mieć pewność, że wychowanie chrześcijańskie to naprawdę słuszna droga wychowawcza. Mamy dla świata kapitalną propozycję.

Znaczna część spotkania była poświęcona na szkolenie prawne dotyczące wybranych zagadnień, istotnych dla funkcjonowania szkoły w nowym roku szkolnym. Pani Liliana Zientecka wyjaśniała najważniejsze zmiany prawne dotyczące bezpieczeństwa w szkole w warunkach pandemii. Powrót do nauczania stacjonarnego we wszystkich szkołach nakłada na dyrektorów dodatkowe obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa z uwzględnieniem wymogów reżimu sanitarnego, ale także potrzeb psychicznych uczniów. W drugiej części prelegentka skoncentrowała się na zagadnieniu kwalifikalności wydatków szkolnych z dotacji, szczególnie w odniesieniu do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wiele kwestii specyficznych dla szkół katolickich i szczegółowych problemów pojawiło się w części przeznaczonej na pytania i uwagi.

Nowatorskim punktem programu był panel dyskusyjny „Szkoła katolicka 2021 – realia, wyzwania, nadzieje…”. Panel poprowadziła Pani Redaktor Magdalena Guziak-Nowak, korzystając z metody analizy SWOT. Wszyscy uczestnicy konferencji mogli wziąć aktywny udział w dyskusji, aby podzielić się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Włączenie debaty w program konferencji jest odpowiedzią na potrzeby dyrektorów szkół, wyrażone w arkuszach ewaluacji poprzednich spotkań tego typu.

Kulminacyjnym momentem konferencji była Msza św. w Bazylice Jasnogórskiej. Eucharystii przewodniczył i homilię głosił ks. bp Marek Mendyk, asystent Rady Szkół Katolickich. Nawiązując do czytań liturgicznych, Ksiądz Biskup podkreślał, że pełne zaangażowanie na rzecz Boga przejawia się w bezgranicznej miłości do bliźniego. Wzorem wszelkich relacji z drugim człowiekiem jest postępowanie Boga – Miłości względem człowieka. W codzienności musimy się mierzyć z myśleniem, które odrzuca wszelkie nakazy i zakazy. Słowo przykazanie nie cieszy się dobrą prasą w dzisiejszym świecie – zauważył celebrans. Bóg daje nam największe przykazanie: Będziesz miłował…

Pod koniec Eucharystii odnowiono akt zawierzenia szkolnictwa katolickiego Matce Bożej Jasnogórskiej. Raz jeszcze w Sanktuarium wybrzmiały słowa żarliwej modlitwy: „Oddajemy się, Matko, do Twojej dyspozycji dla dzieła nowej ewangelizacji poprzez szkołę katolicką. Posługuj się nami i prowadź nas. Amen.”

Na codzienność szkolną zostają z nami ważne słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wkrótce beatyfikowanego Prymasa Tysiąclecia, które były myślą przewodnią całej konferencji:

Nauczyciele! Wasza praca jest zaszczytnym powołaniem, jest dowodem zaufania Boga, który dał Wam takie usposobienie i stworzył takie warunki, że znaleźliście się w szeregach wychowawców.

Na zawsze pozostaniecie w tych, których wychowaliście. W nich żyć będziecie treścią swej duszy, całą swoją wiedzą, doświadczeniem i mądrością. Nie poddawajcie się zwątpieniu. Zawsze dziękujcie Bogu za łaskę, że najcenniejszą wartość – człowieka – złożył w wasze dłonie; że Wam aż tak zaufał! Takie usposobienie potrzebne jest w trudzie, który na Was czeka po wakacjach. Gdy powrócicie do szkoły, przypomnijcie sobie, co mówił Wam Prymas…

 

Kontakt

RADA SZKÓŁ KATOLICKICH
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 530 49 07
E-mail: [email protected]