Rada Szkół Katolickich

Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi – św. Jan Paweł II

Wpis Wieczny odpoczynek...

We wtorek 10 listopada 2020 r. odszedł do Pana śp. Dariusz Przyłas założyciel i dyrektor Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein KSW w Lublińcu.

Pan Dyrektor był również wieloletnim prezesem Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Polsce, doradcą metodycznym ds. katechezy w diecezji gliwickiej i wizytatorem rejonowym katechezy. Pełnił posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii św. w parafii św. Stanisława Kostki w Lublińcu. Osierocił żonę i piątkę dzieci.

Śmierć tak zasłużonego i oddanego „Bożej sprawie” Dyrektora jest wielką stratą dla całej społeczności katolickiego szkolnictwa w Polsce. W imieniu Rady Szkół Katolickich wyrażamy wdzięczność Panu Dyrektorowi za Jego oddaną służbę na rzecz katolickiego wychowania i edukacji. Modlimy się o wieczną radość dla Niego, aby w ramionach Kochającego Ojca cieszył się Bożą obecnością bez końca.

Społeczności Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein KSW w Lublińcu, tak mocno doświadczonej niedawnym pożarem budynków szkolnych, życzymy dużo sił i Bożej pomocy w dalszym rozwoju. Niech owocem wieloletniej pracy Pana Dyrektora Dariusza, jego służby na rzecz bliźnich i wszelkich podejmowanych działań będą kolejne zastępy wykształconych, wiernych Kościołowi i Ojczyźnie absolwentów.

Otoczmy modlitwą śp. dyr. Dariusza. W tym miesiącu w sposób szczególny polecajmy Bożemu Miłosierdziu wszystkich zmarłych dyrektorów, nauczycieli, pracowników szkół katolickich w Polsce. Niech odpoczywają w Panu…

Wpis Dzień Edukacji Narodowej

Drodzy Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy i Wszyscy Pracownicy katolickich szkół i placówek wychowawczych,

z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przeżywanego w tak odmienny sposób od tego, do czego przywykliśmy, pragniemy zapewnić Was o łączności duchowej i przekazać nasze serdeczne życzenia. Misja Wasza trwa, choć musi stawiać czoła nowym wyzwaniom. Niech nigdy nie zabraknie Wam nadziei, wytrwałości i pokoju ducha, który jest w Chrystusie Jezusie, naszym Mistrzu i Nauczycielu. Niech Boże błogosławieństwo będzie z Wami zawsze w Waszej pracy i w życiu osobistym. Matce Bożej Jasnogórskiej, naszej Patronce, zawierzamy Was Wszystkich, Wasze rodziny i szkoły.

ks. Zenon Latawiec SDB
z Zarządem i Biurem RSK

Wpis Pomoc dla szkoły katolickiej w Lublińcu

W dniu 24 września br. na skutek pożaru zostały zniszczone pomieszczenia Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein KSW w Lublińcu (budynek należy do Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej).
Zwracamy się z gorącą prośbą i apelem do Wszystkich, którym nie jest obojętne o duchowe i materialne wsparcie, aby można było odbudować pomieszczenia szkolne i nadal owocnie prowadzić działalność edukacyjną i wychowawczo-opiekuńczą szkoły.

Wpłaty pieniężne przyjmowane są na rachunek:

Nr konta 40 1050 1155 1000 0023 1587 1935
Tytułem: darowizna
Zespół Szkół im. Świętej Edyty Stein Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
Ul. Piłsudskiego 8, 42-700 Lubliniec

W duchu solidarności i duchowej łączności kierujemy słowa wsparcia do całej społeczności Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein KSW w Lublińcu – Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Uczniów i Rodziców. Niech Boża łaska i pomoc bliźnich towarzyszą Wam obficie w tak trudnym czasie!

Ks. Zenon Latawiec, przewodniczący RSK z Zarządem

Wpis X Tydzień Wychowania

Baner X Tygodnia Wychowania

„Budujmy więzi”

13-19 września 2020 r.

„Kerygmat powinien skupić się na Panu Jezusie jako kochającym bracie,
przyjacielu, który pomaga jak najlepiej przeżywać relacje…”
(Dyrektorium o katechizacji 2020, pkt 247)

 

Drodzy Rodzice, Duszpasterze, Nauczyciele i Wychowawcy,

w tym roku przypada setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II, którego można nazwać „papieżem relacji”. Ten charakterystyczny rys sylwetki Papieża Polaka był widoczny już w jego kapłańskiej posłudze (środowisko nazywało go „Wujkiem”), a później w czasie dwudziestu siedmiu lat trwania jego pontyfikatu. Dialog ekumeniczny i międzyreligijny, prośba o przebaczenie skierowana, do tych, którzy cierpieli z winy synów i córek Kościoła, spotkania z uczonymi, reprezentującymi różne kierunki myślenia, to tylko niektóre z działań św. Jana Pawła II, świadczących o stylu, w jakim realizował swój pontyfikat. Sam Ojciec Święty był mistrzem w nawiązywaniu relacji.

„Budujmy więzi” to hasło tegorocznego, X Tygodnia Wychowania w naszej Ojczyźnie. Potrzeba relacji należy do najważniejszych potrzeb człowieka. Przeżywanie wiary polega na rozwijaniu relacji z Bogiem. Relacje małżeńskie i relacje pomiędzy rodzicami a dziećmi mają fundamentalne znaczenie dla procesu wychowania, począwszy od wczesnego dzieciństwa. Proces ten opiera się też na relacjach w rodzeństwie, na więziach łączących członków rodziny oraz na relacjach z nauczycielami i wychowawcami. Zaburzenie którejś z tych relacji wpływa w bardzo niekorzystny sposób na dojrzałość wychowanka, a negatywne skutki takich braków mogą towarzyszyć człowiekowi nawet do końca życia. Wszelkie działania terapeutyczne i kierownictwo duchowe również opierają się na relacjach. Stąd tak ważna jest troska o budzenie świadomości znaczenia relacji w naszym życiu. Nieocenione znaczenie ma również pomoc w kształtowaniu dojrzałych, głębokich więzi. Potrzeby te stały się szczególnie wyraźne wobec wyzwań, jakie postawiła przed nami sytuacja pandemii, której wpływ na nasze życie wciąż odczuwamy.

Problematyka budowania wzajemnych relacji będzie przedmiotem refleksji, którą podejmować będziemy w naszej Ojczyźnie w dniach od 13 do 19 września 2020 roku. X Tydzień Wychowania poprzedzi List Pasterski Episkopatu Polski na niedzielę, 6 września 2020 r. Pomoce do zastosowania w ramach Tygodnia Wychowania, w związku z sytuacją epidemiczną, w tym roku zostają przekazane diecezjom w formie elektronicznej. Proponujemy rozważania oparte na czytaniach mszalnych i teksty modlitwy wiernych na kolejne dni tygodnia, scenariusze katechez dla trzech grup wiekowych oraz tekst konferencji dla rodziców, katechetów i nauczycieli. Materiały opracował zespół katechetów i duszpasterzy pod kierunkiem ks. Marka Studenskiego.

POBIERZ MATERIAŁY NA X TYDZIEŃ WYCHOWANIA

Wpis Nauczycielu dobry – Konferencja Dyrektorów

Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński patronował Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów Szkół Katolickich, która odbyła się 21 sierpnia 2020 r. na Jasnej Górze. Początek roku szkolnego 2020/21 stawia przed szkołami wiele wyzwań. Dyrektorzy wspólnie poszukiwali dróg, jak kształtować w środowisku szkolnym postawy chrześcijańskie i jak przygotować szkołę do funkcjonowania w warunkach pandemii. Obradom towarzyszyły słowa Prymasa Tysiąclecia – motto konferencji: „Nauczycielu dobry.” Wam [nauczyciele] powierzył Bóg dzieci swoje na ziemi. I te dzieci mają prawo mówić do was: „nauczycielu dobry”. Nauczanie to święte posłannictwo (…) odpowiadacie za dusze, za losy społeczeństwa, odpowiadacie za losy narodu, za jego wolność. Tak bym pragnął, (…) byście uwierzyli w to, że w was samych jest ukryta jakaś przez Boga wszczepiona siła, która was przeznacza do tego właśnie trudnego powołania. (Jasna Góra, 30 czerwca 1957)

Postać Kardynała Wyszyńskiego od mniej znanej strony przybliżył o. prof. Zdzisław Kijas OFMConv, relator procesu beatyfikacyjnego w Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych, w wykładzie zatytułowanym „Autorytet, który wychowuje. Sugestie Stefana Kard. Wyszyńskiego”. Z kolei ks. abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski w konferencji „Nowe ideologie – ekologizm i ideologia LGTB” omówił zjawiska społeczne sprzeczne z antropologią chrześcijańską. Podkreślił, że kluczem postępowania jest nauczanie Jezusa i powrót do bycia dzieckiem Bożym. „Niech waszym programem będzie jedno: ocalić w waszych wychowankach wrażliwość dziecka” – powiedział do zebranych dyrektorów i nauczycieli.

Znaczna cześć czasu konferencji była przeznaczona na omówienie nowej sytuacji prawnej, szczególnie w obliczu pandemii. W prezentacji „Jak zorganizować pracę szkoły od 1 września 2020 r.” pani Liliana Zientecka omówiła nowe przepisy prawne dotyczące funkcjonowania szkoły podczas epidemii COVID-19 oraz zaproponowała możliwe rozwiązania. Dyrektorzy szkół włączyli się w debatę na temat ewentualnych możliwości dostosowania warunków w szkole. S. Patrycja Garbacka omówiła pokrótce inne zagadnienia prawne, w tym dotyczące podwyżki subwencji oświatowej w bieżącym roku kalendarzowym.

Na zakończenie konferencji wszyscy uczestnicy wzięli udział Eucharystii, której przewodniczył ks. abp M. Jędraszewski. W homilii podkreślił, że na przykazaniu miłości Boga i bliźniego opiera się porządek społeczny, narodowy, ład myślenia i działania. „Jeżeli będziesz miłował Boga, to otworzysz się na głębię swego człowieczeństwa. To Bóg otworzy w tobie tę głębię i z ciebie ją wydobędzie. Tym bogactwem, kochając drugiego człowieka, zwłaszcza młodego, będziesz się dzielił” – powiedział.

Mimo, że nie wszyscy dyrektorzy szkół katolickich w Polsce mogli dotrzeć z powodu trwającej pandemii, konferencja zgromadziła blisko 200 uczestników. Dyrektorzy i delegaci polecili nowy rok szkolny we wszystkich placówkach katolickich opiece swojej Patronki – Matki Bożej Jasnogórskiej.

Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich 21-08-2020

Motto przewodnie: „Nauczycielu dobry”. «Wam [nauczyciele] powierzył Bóg dzieci swoje na ziemi. I te dzieci mają prawo mówić do was: „nauczycielu dobry”. Nauczanie to święte posłannictwo (…) odpowiadacie za dusze, za losy społeczeństwa, odpowiadacie za losy narodu, za jego wolność. Tak bym pragnął (…) byście uwierzyli w to, że w was samych jest ukryta jakaś przez Boga wszczepiona siła, która was przeznacza do tego właśnie trudnego powołania.» – Kard. Stefan Wyszyński

Wpis Konferencja Dyrektorów 21.08

Serdecznie zapraszamy Dyrektorów szkół katolickich do udziału w konferencji, która odbędzie się 21 sierpnia br. na Jasnej Górze. Rozpoczęcie w Auli Papieskiej o godz. 9.30.

W programie m. in.:

  • wykład ks. apb. Marka Jędraszewskiego,
  • wystąpienie o. Zdzisława Kijasa relatora procesu beatyfikacyjnego o Księdzu Prymasie Stefanie Wyszyńskim;
  • aktualne informacje prawne.

Bardzo prosimy o dokonanie zgłoszeń przez dosłanie wypełnionego arkusza na adres: [email protected].

 

Wpis Dziecięca matematyka

Dziecięca matematyka – kurs dla nauczycieli klas I-III

W dniach 30 czerwca - 9 lipca odbyła się druga edycja kursu dotyczącego edukacji matematycznej w klasach I-III w oparciu o program autorski prof. dr hab. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. Szkolenie zorganizowane przez Radę Szkół Katolickich poprowadził zespół specjalistów współpracujący z Panią Profesor. 28 nauczycielek katolickich szkół podstawowych z różnych stron Polski miało okazję wymienić swoje doświadczenia, wzbogacić wiedzę i warsztat pracy oraz uzyskało uprawnienia kształcenia dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-III zgodnie z koncepcją Dziecięcej matematyki. Kurs odbył się w budynku Katolickiego Zespołu Edukacyjnego im. Piotra Skargi w Warszawie.

Wpis Wszystko jest dziełem Boga

Życzymy dobrego odpoczynku wakacyjnego


„Cykl pracy i odpoczynku, wpisany w ludzką naturę jest zgodny z wolą samego Boga – pisał św. Jan Paweł II – odpoczynek jest rzeczą ‘świętą’, pozwala bowiem człowiekowi wyrwać się z rytmu ziemskich zajęć, czasem nazbyt go pochłaniających, i na nowo sobie uświadomić, że wszystko jest dziełem Boga” (Dies Domini, 65).

Ostatnie miesiące roku szkolnego 2019/2020 stawiały przed nami szczególnie wiele wyzwań. Zaburzyły nie tylko szkolny tryb pracy, stawiając przed nami zadania i problemy zupełnie nowe, ale także w bardzo wielu wymiarach wpłynęły na nasze życie rodzinne, społeczne oraz życie wspólnoty Kościoła. W tym czasie może bardziej jeszcze potrzebujemy popatrzenia na świat nas otaczający z dalszej i głębszej perspektywy. Potrzebujemy na nowo zaufać Bogu na naszą codzienność i nowe wyzwania roku szkolnego 2020/2021.

Wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom, Pracownikom i Przyjaciołom Szkół Katolickich życzymy dobrych i zdrowych wakacji. Niech ten czas ożywia nadzieję, wzmacnia siły fizyczne i duchowe, przyniesie radość i pokój serca. Niech Bóg wszystkim błogosławi na święty czas odpoczynku.

ks. Zenon Latawiec SDB
z Zarządem i Biurem RSK

Wpis Pokój wam!

Kiedy zbliżał się wieczór przed paschalnym szabatem, zdjęto Jezusa z krzyża i złożono w grobie. Trzeciego dnia stanął pośród swych uczniów zmartwychwstały, aby im, „zatrwożonym i wylękłym”, powiedzieć: „Pokój wam! (…) to Ja jestem” (por. Łk 24,36-37.39).

A odchodząc do Ojca jeszcze zapewnił: „Jestem z wami (…), aż do skończenia świata” (Mt 28,20).

Boskie „Jestem”: „Jestem” Przymierza – „Jestem” paschalnej tajemnicy…

– św. Jan Paweł II

Kluczowe dla chrześcijaństwa tajemnice paschalne przyszło nam przeżywać w świecie pogrążonym w lęku i niepewności, dotkniętym cierpieniem i śmiercią. Przesłanie Zmartwychwstałego Pana jest jednak zawsze aktualne. Moc Jego śmierci i zmartwychwstania okazuje się także w naszym tu i teraz. Zmartwychwstały przychodzi do nas, by obdarzyć każdego swoją bliską obecnością, swoim pokojem i życiem, mimo drzwi zamkniętych naszych domów. Obyśmy umieli otworzyć nasze serca na te dary, obyśmy potrafili nieść nadzieję innym, wspierać tych, którzy słabną w drodze, wszystkim ukazywać życie, które jest w Zmartwychwstałym Panu. Niechaj Jezus Sam umacnia nas w naszej misji.

Błogosławionych Świąt Wielkiejnocy, alleluja!

ks. Zenon Latawiec SDB
z Zarządem i Biurem RSK

Wpis Z serca za serce

Wdzięczność dla tych, którzy walczą na pierwszej linii frontu z pandemią koronowirusa to cel kampanii #zSERCAzaSERCE skierowanej do dzieci i młodzieży.

Zapraszamy szkoły katolickie do włączenia się w tę inicjatywę Zespołu Szkół Salezjańskich DON BOSCO we Wrocławiu. Na międzynarodowej platformie uczniowie mogą umieszczać obrazki, rysunki, grafiki, filmy, piosenki itp. dedykowane służbom medycznym. Kampania ma także charakter wychowawczy.

Platforma znajduje się tutaj: https://www.facebook.com/groups/236310330889293/

Media o kompanii:

Kontakt

RADA SZKÓŁ KATOLICKICH
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 530 49 07
E-mail: [email protected]