O nas – Rada Szkół Katolickich

Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi – św. Jan Paweł II

Wpis O nas

Wszystkie szkoły katolickie w Polsce są zrzeszone w Radzie Szkół Katolickich i pozostają pod opieką Konferencji Episkopatu Polski. Rada Szkół Katolickich została powołana do życia w 1994 roku przez 269 Konferencję Episkopatu Polski. Jest kościelną jednostką organizacyjną o zasięgu ogólnopolskim. Zrzesza szkoły katolickie prowadzone przez kościelne osoby prawne oraz szkoły, które zostały uznane za katolickie dekretem biskupa diecezjalnego i są prowadzone przez inne osoby prawne lub fizyczne.

RSK posiada osobowość prawną kościelną i cywilną. Działa w oparciu o Statut. Pracami Rady kieruje Zarząd, na czele którego stoi Przewodniczący. Kandydatura przewodniczącego jest każdorazowo zatwierdzana przez Konferencję Episkopatu Polski. Rada Szkół Katolickich wspiera szkoły oraz ich organa założycielskie w zachowaniu katolickiej tożsamości i rozwijaniu działalności.

Do zadań Rady Szkół Katolickich należą:

– organizowanie formacji i dokształcania nauczycieli i wychowawców oraz udzielanie im pomocy prawnej;
– koordynowanie współpracy między szkołami katolickimi w zakresie wychowania i nauczania, w tym doskonalenia programów wychowawczo-dydaktycznych;
– wspieranie rozwoju szkół katolickich i świadczenie pomocy w tym zakresie diecezjom, parafiom, zakonom i stowarzyszeniom.

Rada Szkół Katolickich organizuje corocznie Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich, Forum Młodzieży, konferencje, szkolenia i kursy dla dyrektorów szkół i nauczycieli, a także konferencje dla przedstawicieli organów prowadzących szkoły.

W skład zarządu wchodzą następujące osoby:

– ks. Zenon Latawiec SDB – przewodniczący
– ks. Marek Studenski – zastępca przewodniczącego
– s. Patrycja Garbacka – kierownik biura
– p. Maria Chodkiewicz – członek zarządu
– p. Leszek Weichert – członek zarządu
– ks. Henryk Wolff – członek zarządu

Skład Komisji rewizyjnej:
– o. Bogdan Dufaj
– p. Marianna Ziarno
– p. Grzegorz Dąbrowski

Bezpośrednią pomoc w realizacji powyższych zadań pełni Krajowe Biuro Rady Szkół Katolickich. Biuro udziela też informacji osobom zainteresowanym.

Kontakt

RADA SZKÓŁ KATOLICKICH
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 530 49 07
E-mail: [email protected]