Rada Szkół Katolickich

Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi – św. Jan Paweł II

Wpis Odwołanie Konferencji Dyrektorów 20.04.

Drodzy Dyrektorzy Szkół Katolickich,

zgodnie z informacją przesłaną do szkół drogą mailową Konferencja Dyrektorów, która miała odbyć się 20 kwietnia br. na Jasnej Górze zostaje odwołana.
Łączmy się w modlitwie za naszą Ojczyznę i za cały świat.

Jeśli ktoś z Państwa nie otrzymał informacji mailowej – bardzo proszę o kontakt: [email protected]

Wpis Dni skupienia u sióstr Niepokalanek

W dniach 28 lutego – 1 marca 2020, Siostry Niepokalanki zapraszają do Szymanowa na dni skupienia dla wychowawców i nauczycieli pt. „Prowadzeni czy zagubieni?”.

Zgłoszenia do 20 lutego 2020 na adres: [email protected] lub telefonicznie: 726525756 (s. Rut). W zgłoszeniu prosimy podać nazwę rekolekcji („Nauczyciele”), imię i nazwisko, rodzaj i staż pracy oraz szczególne potrzeby (np. dieta).

Wpis Katolickie szkoły w rankingu Perspektyw

Z radością zauważamy, znaczny udział szkół katolickich w Rankingach Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, które opublikowano w styczniu br. Aż 62 procent wszystkich liceów katolickich zostało wyróżnionych tytułem Złotej, Srebrnej bądź Brązowej Szkoły. W niemal wszystkich województwach nasze placówki były reprezentowane w pierwszej dwudziestce najlepszych.

Ogólnopolski Ranking Perspektywy 2020 przygotowano w oparciu o trzy kryteria: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Rankingi uwzględniają szkoły dla młodzieży, w których zdawało maturę w maju 2019 roku minimum 12 maturzystów. Ranking Liceów Ogólnokształcących obejmuje 1000 szkół, które osiągnęły najlepsze wyniki według przyjętych kryteriów. Natomiast Ranking Techników prezentuje 500 najwyżej ocenianych szkół, a w kryterium oceny wzięto pod uwagę także wyniki egzaminów zawodowych.

I. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

W ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2020 wśród Złotych Szkół (miejsca od 1 do 200 w rankingu) znalazło się 26 liceów katolickich i jedno ewangelickie. Wśród Srebrnych Szkół (miejsca od 200 do 500 w rankingu) jest 39 liceów katolickich, a wśród Brązowych 22 licea. Wyróżnione licea katolickie to łącznie 87 placówek na 140 wszystkich katolickich liceów ogólnokształcących w Polsce (62 procent). W odniesieniu do pozostałych wyróżnionych szkół, katolickie licea stanowią 8,7 procenta.

Wśród 500 najwyżej ocenianych liceów znalazły się 65 szkoły katolickie i jedna ewangelicka, co stanowi 13 procent w tej grupie. Przedstawia się to następująco:

  • w pierwszej setce jest 8 liceów katolickich i jedno ewangelickie;
  • w drugiej setce – 18 liceów katolickich
  • w trzeciej – 16, w czwartej setce – 16 i w piątej 7 liceów katolickich.

W Rankingu Maturalnym Liceów Ogólnokształcących 2020 wyróżniono 200 liceów z najlepszymi wynikami maturalnymi. W tej liczbie znajduje się 25 szkół katolickich i jedna ewangelicka, co łącznie stanowi 13 procent wyróżnionej grupy.

  • w pierwszej pięćdziesiątce wyróżnione są 2 licea katolickie;

  • w drugiej pięćdziesiątce – 6 liceów katolickich i jedno ewangelickie;

  • w trzeciej – 10 liceów katolickich, w czwartej pięćdziesiątce – 7.

Opublikowano także Rankingi Najlepszych Liceów w Województwach. We wszystkich województwach poza województwem mazowieckim licea katolickie były reprezentowane w pierwszej dwudziestce najlepszych przez przynajmniej jedną, a zazwyczaj więcej szkół.

Pierwsze miejsce w rankingu dwóch województw (podkarpackiego i świętokrzyskiego) zajęły licea katolickie. W województwie opolskim liceum katolickie uplasowało się na trzeciej pozycji. W oddzielnym Rankingu Liceów Warszawskich w wyróżnionej grupie 100 placówek znalazło się 5 katolickich (jedna Złota oraz 4 Srebrne Szkoły).

II. TECHNIKA

W Rankingu Techników 2020 przy ocenie brano pod uwagę cztery kryteria: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Wśród Złotych Szkół (miejsca od 1 do 100 w rankingu) znalazło się jedno technikum katolickie (lokata 59), które również znalazło się w pierwszej dziesiątce najlepszych techników województwa małopolskiego. Liczba wszystkich katolickich techników w Polsce wynosi 16.

W kategorii Ranking Maturalny Techników 2020 jedna szkoła katolicka znalazła się w pierwszej setce najwyżej ocenianych (na pozycji 29).

III. OLIMPIADY

Ranking Szkół Olimpijskich 2020 przygotowano w oparciu o wyniki 55 olimpiad ogólnopolskich i 20 międzynarodowych w odniesieniu do ogólnej liczby uczniów w szkole (liceum lub technikum).

Wśród 200 liceów i techników z najwyższą punktacją wymienionych w rankingu znajduje się 14 szkół katolickich, co stanowi 7 procent tej grupy.

  • W pierwszej pięćdziesiątce wyróżnionych jest 5 liceów katolickich;

  • w drugiej pięćdziesiątce – 5;

  • w trzeciej – 3 i w czwartej pięćdziesiątce – 1 szkoła katolicka.

Serdecznie gratulujemy wszystkim Złotym, Srebrnym i Brązowym Szkołom Katolickim. Dziękujemy Panu Bogu za włożony trud i pasję dyrektorów, nauczycieli, wychowawców i absolwentów. Sukces nie jedno ma imię. Niech piękna służba na rzecz wszechstronnego rozwoju młodych ludzi owocuje w różnych wymiarach i przynosi dobro wychowankom, ich rodzinom, szkołom i naszej Ojczyźnie. Tego życzymy w Nowym Roku wszystkim Szkołom Katolickim, a młodzież zapraszamy w progi liceów i techników katolickich, publicznych i niepublicznych.

Wpis BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA!

Serce żłóbka zaczyna bić, kiedy w Boże Narodzenie składamy w nim figurkę Dzieciątka Jezus. Bóg przedstawia się w ten sposób w dziecku, aby powierzyć się objęciu naszych ramion.
W słabości i kruchości ukrywa swoją moc, która wszystko stwarza i przekształca.

Ojciec św. Franciszek, Admirabile signum 8

To zdanie Ojca Świętego tak bardzo musi być bliskie wszystkim, którzy pracują w edukacji i pomagają szkołom, szczególnie katolickim. Wspólnota szkolna zaczyna żyć, gdy składamy w centrum Jezusa. W małych dzieciach i dorastającej młodzieży Bóg powierza się naszej opiece, naszemu prowadzeniu i naszym sercom. Wreszcie, przez nasze wysiłki, On sam stwarza i przekształca wszystko i każdego, skrywając się w codzienności.

Wszystkim, którzy oddają swe siły misji szkoły katolickiej, naszym Przyjaciołom, Dzieciom i Młodzieży oraz ich Rodzinom składamy serdeczne życzenia błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiego dobra w Nowym Roku 2020.

ks. Zenon Latawiec SDB
z Zarządem i Biurem RSK

Wpis Przychodzimy aby dziękować

XXX Forum Szkół Katolickich
14–15 listopada 2019

„Chrześcijanin jest powołany do tego, ażeby dawać świadectwo o Chrystusie, Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. W ten sposób buduje Kościół” – Ta myśl św. Jana Pawła II towarzyszyła wydarzeniom jubileuszowego XXX Forum Szkół Katolickich w 25. roku istnienia Rady Szkół Katolickich.

Ponad 500 nauczycieli i dyrektorów z terenu całej Polski przybyło na Jasną Górę do swojej Patronki – Matki Bożej Częstochowskiej, aby dziękować za przeszłość i, patrząc w przyszłość, podjąć refleksję nad swoją misją wychowania i kształcenia w wierności Bogu i Kościołowi.

Gościem specjalnym Forum był ks. kard. Robert Sarah, prefekt watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, który przewodniczył Eucharystii 15 listopada i przedłożył dwie konferencje: „Kościół, kryzys i odnowa” oraz „Misja katolickiego wychowawcy”. Był także czas na pytania do Księdza Kardynała oraz krótkie osobiste spotkania z uczestnikami w przerwach sesji.
Pierwszego dnia, 14 listopada, ks. prof. Waldemar Chrostowski, znany biblista, wygłosił dwa wykłady, których temat brzmiał: „Wychowanie jako aspekt świadectwa – perspektywa biblijna”. Tego dnia swoimi refleksjami z 25 lat działalności Rady Szkół Katolickich podzielił się ks. bp Stanisław Napierała, poprzedni długoletni asystent RSK. Wieczorem dla uczestników Forum wyświetlono film Nieplanowane w reżyserii C. Solomona i Ch. Konzelmana. Dzień zakończył Apel Jasnogórski, poprowadzony przez ks. bp Marka Mendyka, obecnego asystenta Rady Szkół Katolickich.

Wydarzenie jubileuszowego Forum zamknęła adoracja Najświętszego Sakramentu z uroczystym Te Deum, odśpiewanym na jej zakończenie.

 

Wpis Zaproszenie na XXX Forum Szkół Katolickich

Zapraszamy Dyrektorów i Nauczycieli na Forum Szkół Katolickich, które odbędzie się w dniach 14 – 15 listopada 2019 r. na Jasnej Górze.

Chcemy przeżywać to jubileuszowe Forum w atmosferze refleksji i dziękczynienia Bogu za Jego dary i łaski; za ludzi, którzy – mimo trudności zewnętrznych i wewnętrznych – oddali i wciąż oddają swoje życie, talenty i wszelkie wysiłki „aby inni mieli życie”. To podwójny jubileusz: 25-lecie istnienia i działalności Rady Szkół Katolickich oraz 30-lecie Forum Szkół Katolickich. Myślą przewodnią naszego spotkania będzie budowanie Kościoła poprzez dawanie świadectwa.

Rozpoczniemy Forum 14 listopada o godzinie 10:00, zakończenie jest planowane 15 listopada kolacją ok. godziny 18:00. Szkoły, do których nie doszedł drogą mailową szczegółowy program Forum, prosimy o kontakt z Biurem.

Zgłoszenia przyjmuje Biuro RSK e-mail: [email protected] do dnia 5 listopada 2019.
POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wpis Życzenia dla nauczycieli i pracowników oświaty

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Życzenia dla Nauczycieli i Pracowników Oświaty

Jeszcze raz pozwolę sobie zacytować słowa Soboru: „Piękne (…) i wielkiej doniosłości jest powołanie tych wszystkich, którzy pomagając rodzicom w wypełnieniu ich obowiązku i zastępując społeczność ludzką, podejmują w szkołach zadania wychowawcze; powołanie to wymaga szczególnych przymiotów umysłu i serca, jak najstaranniejszego przygotowania i ciągłej gotowości do odnowy i dostosowania” (Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim, 5).
Tego wszystkim wam, drodzy bracia i siostry, z całego serca życzę. Tego życzę polskiej szkole i społeczeństwu: całej Ojczyźnie.

– św. Jan Paweł II

Drodzy Dyrektorzy, Pedagodzy i Pracownicy katolickich szkół i placówek wychowawczych,

z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy najserdeczniejsze życzenia, aby Wasze praca i oddanie misji wobec młodzieży i dzieci przynosiły dobre owoce w życiu wychowanków, a dla Was były nieustannym źródłem radości i satysfakcji z dobrze spełnianego powołania – pięknego i o wielkiej doniosłości. Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy Wam zawsze w Waszej pracy i w życiu osobistym.

ks. Zenon Latawiec SDB
z Zarządem i Biurem RSK

Wpis XIX Forum Młodzieży Szkół Katolickich – O Miłości

24 września 2019 Jasna Góra tradycyjnie przyjęła otwartym sercem uczniów i towarzyszących im nauczycieli ze szkół katolickich, uczestników XIX Ogólnopolskiego Forum Młodzieży, które odbywało się pod hasłem: „Wszystkie wasze sprawy niech się dokonują w miłości”.

Tym razem było nas wyjątkowo dużo (ponad 1 600) i największa sala jasnogórska pękała w szwach. Dziękujemy wszystkim, którzy z bliższych i dalszych zakątków Polski dotarli na Jasną Górę. To dzięki Wam to doświadczenie mogło mieć niepowtarzalny klimat wspólnoty, która pochyla się nad znaczeniem miłości w życiu, pod troskliwym i miłującym okiem Pani Jasnogórskiej.

Czym jest miłość? Jak ją rozpoznać? Jak rozwijać? Te i podobne pytania towarzyszyły refleksji ks. dr Wojciecha Węgrzyniaka, biblisty, oraz świadectwu miłości w praktyce rodziny pary aktorskiej Dominiki i Michała Chorosińskich, małżeństwa z 18-letnim stażem i pięciorgiem dzieci. Pytania do państwa Chorosińskich zdawały się nie kończyć, jak również komórkowe selfie łapane w przerwach w programie.

Spotkaniom towarzyszyła animacja muzyczna zespołu Projekt Fausystem z solistką Aleksandrą Nykiel, laureatką nagrody publiczności Debiuty Opole 2019. Dary i talenty muzyków pomagały bardzo we wspólnej modlitwie: prowadzonej przez nich adoracji Najświętszego Sakramentu, oprawie liturgii Mszy świętej oraz drogi krzyżowej na wałach jasnogórskich.

Eucharystii, celebrowanej w Bazylice jasnogórskiej, przewodniczył ks. bp. Marek Mendyk, asystent Rady Szkół Katolickich. Nawiązując do czytanego fragmentu Ewangelii, w swojej homilii Ksiądz Biskup zwrócił na znaczenie Słowa Bożego w naszym życiu. To ono daje nam moc i uczy miłości. Na zakończenie Mszy świętej ks. Zenon Latawiec, przewodniczący RSK zawierzył szkoły katolickie w Polsce Matce Bożej Jasnogórskiej Królowej Polski.

Długie kolejki po obiad w piękny słoneczny dzień nie zraziły uczestników. Stały się dobrą okazją do zapoznania i rozmów z koleżankami i kolegami z innych szkół katolickich. Po wspólnej drodze krzyżowej wokół wałów, z dziedzińca klasztoru jasnogórskiego zniknęła młodzież w strojach szkolnych, charakterystycznych dla swoich szkół. Forum dobiegło końca. Kolejne we wrześniu za rok.

XIX Forum Młodzieży Szkół Katolickich

24 września 2019 r.

 

Wpis Forum Młodzieży Szkół Katolickich – zaproszenie

Zarząd RSK serdecznie zaprasza uczniów ponadpodstawowych szkół katolickich na tegoroczne Forum Młodzieży, które odbędzie się na Jasnej Górze we wtorek 24 września br. Rozpoczęcie spotkania o godz. 9.15  w Auli o. Kordeckiego.

Zgłoszenia grup szkolnych przyjmuje Biuro RSK e-mail: [email protected].

Udział w Forum (oraz posiłek) jest bezpłatny. W zgłoszeniu podajemy nazwę i adres szkoły, liczbę uczniów i opiekunów oraz liczbę zamawianych obiadów.

» POBIERZ PROGRAM FORUM MŁODZIEŻY «

Wpis Sierpniowa Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich

Zapraszamy Dyrektorów szkół katolickich na konferencję przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Konferencja odbędzie się 21 sierpnia br. na Jasnej Górze. Wypełnione zgłoszenia przesyłamy do Biura RSK na adres [email protected]

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ ARKUSZ ZGŁOSZENIA

Kontakt

RADA SZKÓŁ KATOLICKICH
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 530 49 07
E-mail: [email protected]