Forum Szkół Katolickich 2022 – Rada Szkół Katolickich

Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi – św. Jan Paweł II

Wpis Forum Szkół Katolickich 2022

W dniach 24-25 listopada br. na Jasnej Górze odbyła się konferencja: Forum Szkół Katolickich. Wzięli w niej udział dyrektorzy i nauczycieli szkół katolickich z terenu całej Polski. Mottem, które towarzyszyło obradom, były słowa św. Jana Pawła II zaczerpnięte z Listu do młodych całego świata (1985 r.): „Szukajcie prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje! Jeśli trzeba, bądźcie zdecydowani iść pod prąd obiegowych poglądów i rozpropagowanych haseł! Nie lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi wymagania”. Słowa te zwracały uwagę na wiodący aspekt tematyki konferencyjnej tj. znaczenie prawdy w życiu narodowym, społecznym, rodzinnym.

Ponieważ nauczyciele, rodzice i wychowawcy jednogłośnie stwierdzają, że wielki wpływ na kształtowanie postaw młodych ludzi mają social media i wszelkie media elektroniczne, dlatego też prelegenci Konferencji zaprezentowali uczestnikom cenne informacje dot. natury mediów i ich wpływu na proces wychowawczy dzieci i młodzieży.
W tym bloku zagadnień wygłoszono następujące prelekcje:

  • Ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Marcyński SAC „O prostej i skomplikowanej naturze mediów”;
  • Prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz „Smartfon w rodzinie i w szkole”
  • Prof. WASE dr Jakub Andrzejczak „Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w świecie cyfrowym”.

Drugim blokiem zagadnień było szkolenie w kwestiach formalno-prawnych tj. jak powinniśmy się zachować i jakie możliwości daje nam prawo, aby w praktyce bronić prawdy i dobrego imienia; w jaki sposób zabezpieczyć w szkołach promocję wartości służących prawdziwemu rozwojowi młodego człowieka, aby był dobrym człowiekiem i obywatelem.
Swoja wiedzą i doświadczeniem podzielili się:

  • Pani Liliana Zientecka, która przeprowadziła szkolenie nt. Aktualizacji statutu szkoły;
  • adwokat Filip Wołoszczak – temat: „Szkoła a media – prawa i obowiązki”;
  • red. Miłosz Manasterski, „Kryzys wizerunkowy czy medialny lincz? ABC walki o dobre imię w czasach fake newsów”.

Uczestnicy konferencji wzięli udział w projekcji filmu „Prorok” w reżyserii Michała Kondrata o bł. Kard. Stefanie Wyszyńskim. Przykład życia Prymasa Tysiąclecia pokazuje jakie owoce przynosi wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich; co znaczy kochać Ojczyznę i Kościół, być wiernym prawdzie i bronić jej mimo przeciwności.

Ważnym wymiarem Forum była możliwość spotkania się, rozmowy, podzielnia się własnymi doświadczeniami i wiedzą.

Wszelki sprawy, radości i problemy nasze osobiste, ale też naszych szkół, uczniów, rodziców – powierzaliśmy Bogu przez ręce Matki Bożej Częstochowskiej podczas wspólnych Eucharystii, Apelu Jasnogórskiego i w prywatnych modlitwach.

Forum było finansowane ze środków dotacji Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programów Wsparcia Edukacji (PWE).

Zobacz galerię z FSK 2022 Program FSK 2022

Kontakt

RADA SZKÓŁ KATOLICKICH
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 530 49 07
E-mail: [email protected]