Konkurs

Rada Szkół Katolickich ogłasza

Ogólnopolski Konkurs
Ludzie wiary i ludzie Kościoła w służbie Niepodległej.
Walka – Budowa – Obrona

Konkurs odbędzie się w roku szkolnym 2018/2019. Do udziału w Konkursie zaproszeni są uczniowie klas VIII szkół podstawowych (w roku szkolnym 2017/2018 – klas VII), gimnazjaliści (w roku 2017/2018 – klasy II) oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Głównym celem Konkursu jest głębsze poznanie przez młodzież tych postaci zasłużonych dla polskiej niepodległości, które nie będą w roku 2018 bohaterami „pierwszego planu”, ale których dzieło życia – w dziedzinie polityki, duszpasterstwa, sztuki lub gospodarki, inspirowane wiarą, zasługuje na upamiętnienie.

Konkurs na etapie szkolnym ma charakter indywidualny, a na etapie ogólnopolskim – zespołowy. Podstawą bibliograficzną do pierwszego etapu jest książka „Co Polskę stanowi”, której wersja PDF jest dostępna na stronie konkursu (zakres pierwszego etapu obejmuje 17 rozdziałów).

Szczegóły organizacyjne będą podawane na stronie internetowej Konkursu na wzór ubiegłorocznego konkursu związanego z jubileuszem 300 – lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.

Stolica ApostolskaRadio WatykańskieKonferencja Episkopatu PolskiKatolicka Agencja InformacyjnaPortal OpokaPortal WiaraŚwiatowe Dni Młodzieży 2016Deo et PatriaeMłodzieżowa Agencja Informacyjna MaikaWydawnictwo Ludzie Boga
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
e-mail: biuro@rsk.edu.pl, tel. (22) 530 49 07.
Wsparcie techniczne zapewnia: http://ordigital.pl