"Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!"
– Jan Paweł II

"Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą,
zakorzenieni w Chrystusie!
Nieście innym orędzie Ewangelii,
pomagajcie Europie odnaleźć
jej chrześcijańskie korzenie"
– Benedykt XVI

"Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek"
– Jan Paweł II

"Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego,
to znaczy pozwolić się włączyć w Jego «być dla»"
– Jan Paweł II

"Ja również miałem kiedyś 20 lat. Miałem pragnienia i troski.
Chciałem nadać mojemu życiu sens i tego sensu życia szukałem.
Odkryłem go, idąc za Panem Jezusem"
– Jan Paweł II

"Nie lękajcie się. Otwórzcie.
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"
– Jan Paweł II

informacje bieżące

Zwycięzcy konkursu „Jasnogórska Królowa Polski – w 300. rocznicę koronacji Jej Cudownego Wizerunku” zwiedzali Rzym. Pod koniec roku 2017 został zorganizowany przez Radę Szkół Katolickich i Klasztor Ojców Paulinów…
Życzenia Wielkanocne 2018-03-26 11:54:55
W Zmartwychwstałym wszelkie życie powstaje z martwych: oto jest dobra nowina, którą uczniowie Chrystusa niosą niestrudzenie światu, przede wszystkim przez świadectwo własnego życia. Oto jest najpiękniejszy dar,…
Osiągnięcia w roku 2017 2018-01-17 20:50:41
KATOLICKIE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – osiągnięcia w roku 2017 (na podstawie Rankingu – Perspektywy 2018) Ranking liceów ogólnokształcących opublikowany przez „Perspektywy” w styczniu 2018 r. powstał po…

słowo na dziś

27-4-2018 → Dz13,26-33; Ps2,6-7.8-9.10-11(R.:7); J14,1-6;

Chrystus jest najdoskonalszym wzorem zbawczej przemiany człowieka. Chrystus głosi Ewan-gelię królestwa Bożego, ale mówi również, że definitywnie przybliży się ono do dziejów człowieka dopiero w Odkupieniu przez krzyż i zmartwychwstanie. Wtedy też On „przekaże” to królestwo Apostołom, aby trwało i rozwijało się w dziejach świata za pośrednictwem Kościoła. Odkupienie bowiem niesie w sobie owo mesjańskie „wyzwolenie” człowieka z niewoli grzechu do życia w wol-ności dzieci Bożych. Chrystus jest najdoskonalszym wzorem takiego życia. Całe życie Jezusa z Na-zaretu było zwrócone ku Ojcu. Od początku do końca ten teocentryczny kierunek życia i dzieła Chrystusa jest jasny i jednoznaczny. Chrystus prowadzi swoich „ku Ojcu”, stwarzając wyrazisty wzór życia zorientowanego w stronę Ojca. Katecheza, 24 VIII 1988

źródło: „AD 2018 ze świętym Janem Pawłem II. Terminarz i agenda biblijna”, Wydawnictwo AA.

kalendarium

· KONFERENCJA DYREKTORÓW 10 kwietnia 2018 r.
Jasna Góra, Aula O. Kordeckiego
· KONFERENCJA DYREKTORÓW21 sierpnia 2018 r.
Jasna Góra, Aula O. Kordeckiego lub odrestaurowana Sala Papieska
· VIII TYDZIEŃ WYCHOWANIA9-15 września 2018 r.
· OGÓLNOPOLSKIE FORUM MŁODZIEŻY SZKÓŁ KATOLICKICH25 września 2018 r.
Jasna Góra, Aula O. Kordeckiego
· KONFERENCJA DYREKTORÓW,
XXIX OGÓLNOPOLSKIE FORUM SZKÓŁ KATOLICKICH
15-17 listopada 2018 r.
Jasna Góra, Aula O. Kordeckiego lub odrestaurowana Sala Papieska

Stolica ApostolskaRadio WatykańskieKonferencja Episkopatu PolskiKatolicka Agencja InformacyjnaPortal OpokaPortal WiaraŚwiatowe Dni Młodzieży 2016Deo et PatriaeMłodzieżowa Agencja Informacyjna MaikaE-lite Distribution
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
e-mail: biuro@rsk.edu.pl, tel. (22) 530 49 07.
Wsparcie techniczne zapewnia: http://ordigital.pl