"Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!"
– Jan Paweł II

"Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą,
zakorzenieni w Chrystusie!
Nieście innym orędzie Ewangelii,
pomagajcie Europie odnaleźć
jej chrześcijańskie korzenie"
– Benedykt XVI

"Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek"
– Jan Paweł II

"Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego,
to znaczy pozwolić się włączyć w Jego «być dla»"
– Jan Paweł II

"Ja również miałem kiedyś 20 lat. Miałem pragnienia i troski.
Chciałem nadać mojemu życiu sens i tego sensu życia szukałem.
Odkryłem go, idąc za Panem Jezusem"
– Jan Paweł II

"Nie lękajcie się. Otwórzcie.
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"
– Jan Paweł II


informacje bieżące

Na pielgrzymim szlaku do Wilna 2018-05-25 13:28:11
Nagrodą za zdobycie drugiego i trzeciego miejsca w konkursie zorganizowanym przez Radę Szkół Katolickich i Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze „Jasnogórska Królowa Polski – w 300. rocznicę koronacji Jej…
Ogólnopolski Konkurs… 2018-05-03 12:05:41
Rada Szkół Katolickich ogłasza Ogólnopolski Konkurs „Ludzie wiary i ludzie Kościoła w służbie Niepodległej. Walka – Budowa – Obrona”. Konkurs odbędzie się w roku szkolnym 2018/2019. Do udziału w Konkursie…
Zwycięzcy konkursu „Jasnogórska Królowa Polski – w 300. rocznicę koronacji Jej Cudownego Wizerunku” zwiedzali Rzym. Pod koniec roku 2017 został zorganizowany przez Radę Szkół Katolickich i Klasztor Ojców Paulinów…

słowo na dziś

18-6-2018 → 2Kor6,1-10; Ps98,l.2-3ab.3cd-4(R.:por.2a); Mt5,38-42;

Świat potrzebuje Jezusa, Jego orędzia miłości, Jego obecności eucharystycznej, która jest czyn-nikiem zbawienia i jedności. Tylko pośrednictwo Chrystusa może przerwać spiralę nienawiści, nie-sprawiedliwości, przemocy, grzechu. Chrystus jest naszym bogactwem, naszym pokarmem, naszym pokojem, naszą prawdą, naszą wolnością. Z Nim, poprzez przekształcającą energię Jego miłości, serce człowieka może się przemienić, może narodzić się nowa istota, która nie będzie się kierować mściwą nauką „Oko za oko i ząb za ząb” (Mt 5,38), lecz Ewangelią, która naucza widzieć w dru-gich dzieci wspólnego Ojca, miłować nieprzyjaciół, zawsze wybaczać, nie licząc, ile razy proszono nas o wybaczenie. Tylko ze Słowa Chrystusa wytryska woda zdolna ugasić pragnienie człowieka. Homilia, 21 V 1983

źródło: „AD 2018 ze świętym Janem Pawłem II. Terminarz i agenda biblijna”, Wydawnictwo AA.

kalendarium

· KONFERENCJA DYREKTORÓW 10 kwietnia 2018 r.
Jasna Góra, Aula O. Kordeckiego
· KONFERENCJA DYREKTORÓW21 sierpnia 2018 r.
Jasna Góra, Aula O. Kordeckiego lub odrestaurowana Sala Papieska
· VIII TYDZIEŃ WYCHOWANIA9-15 września 2018 r.
· OGÓLNOPOLSKIE FORUM MŁODZIEŻY SZKÓŁ KATOLICKICH25 września 2018 r.
Jasna Góra, Aula O. Kordeckiego
· KONFERENCJA DYREKTORÓW,
XXIX OGÓLNOPOLSKIE FORUM SZKÓŁ KATOLICKICH
15-17 listopada 2018 r.
Jasna Góra, Aula O. Kordeckiego lub odrestaurowana Sala Papieska

Stolica ApostolskaRadio WatykańskieKonferencja Episkopatu PolskiKatolicka Agencja InformacyjnaPortal OpokaPortal WiaraŚwiatowe Dni Młodzieży 2016Deo et PatriaeMłodzieżowa Agencja Informacyjna MaikaE-lite Distribution
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
e-mail: biuro@rsk.edu.pl, tel. (22) 530 49 07.
Wsparcie techniczne zapewnia: http://ordigital.pl