"Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!"
– Jan Paweł II

"Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą,
zakorzenieni w Chrystusie!
Nieście innym orędzie Ewangelii,
pomagajcie Europie odnaleźć
jej chrześcijańskie korzenie"
– Benedykt XVI

"Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek"
– Jan Paweł II

"Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego,
to znaczy pozwolić się włączyć w Jego «być dla»"
– Jan Paweł II

"Ja również miałem kiedyś 20 lat. Miałem pragnienia i troski.
Chciałem nadać mojemu życiu sens i tego sensu życia szukałem.
Odkryłem go, idąc za Panem Jezusem"
– Jan Paweł II

"Nie lękajcie się. Otwórzcie.
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"
– Jan Paweł II

informacje bieżące

W dniach 28 lutego – 1 marca 2020, Siostry Niepokalanki zapraszają do Szymanowa na dni skupienia dla wychowawców i nauczycieli pt. „Prowadzeni czy zagubieni?”. Zgłoszenia do 20 lutego 2020 na adres: domrekolekcyjny@niepokalanki.pl…
Z radością zauważamy, znaczny udział szkół katolickich w Rankingach Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, które opublikowano w styczniu br. Aż 62 procent wszystkich liceów katolickich zostało wyróżnionych tytułem…
Serce żłóbka zaczyna bić, kiedy w Boże Narodzenie składamy w nim figurkę Dzieciątka Jezus. Bóg przedstawia się w ten sposób w dziecku, aby powierzyć się objęciu naszych ramion.
W słabości i kruchości…

słowo na dziś

27-2-2020 → Pwt 30, 15-20 ;Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: Ps 40 (39), 5a);Łk 9, 22-25

Nie ulega wątpliwości, że chrześcijańska doktryna moralna, w samych swych źródłach biblijnych, potwierdza szczególne znaczenie wyboru podstawowego, który określa jakość życia moralnego i skłania wolność do przyjęcia radykalnych zobowiązań wobec Boga. Jest to wybór wiary, posłuszeństwa wierze (por. Rz 16,26), poprzez które człowiek z wolnej woli cały powierza się Bogu, okazując «pełną uległość rozumu i woli». Ta wiara, która „działa przez miłość” (Ga 5,6), wypływa z głębi człowieka, z jego „serca” (por. Rz 10,10), i stamtąd ma owocować czynami (por. Mt 12,33-35; Łk 6,43-45; Rz 8,5-8; Ga 5,22). W Dekalogu różne przykazania rozpoczynają się od fundamentalnej formuły: „Ja jestem Pan, twój Bóg” (Wj 20,2), która podkreślając pierwotny sens licznych i zróżnicowanych przepisów szczegó-łowych nadaje moralności Przymierza charakter uniwersalności, jedności i głębi. Podstawowy wybór Izraela dotyczy zatem fundamentalnego przykazania (por. Joz 24,14-25; Wj 19,3-8; Mi 6,8). Także nad moralnością Nowego Przymierza dominuje fundamentalne wezwanie Jezusa do „pójścia” za Nim. Radykalizm decyzji o pójściu za Chrystusem wspaniale wyrażają Jego własne słowa: „kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i ewangelii, zachowa je”. Jezusowe wezwanie: „przyjdź i chodź za Mną” jest największym wywyższeniem ludzkiej wolności, a zarazem poświadcza prawdziwość i moc wiążącą aktów wiary i decyzji, które można określić mianem opcji fundamentalnej. Veritatis splendor,Św. Gabriela od Matki Bożej Bolesnej, zakonnika

źródło: „AD 2020 ze świętym Janem Pawłem II. Terminarz i agenda biblijna”, Wydawnictwo AA.

kalendarium

· Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich20 kwietnia 2020 r.
· Jasna Góra – Aula Papieska
· Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich21 sierpnia 2020 r.
· Jasna Góra – Aula Papieska
· X Tydzień Wychowania13-19 września 2020 r.
· XX Ogólnopolskie Forum Młodzieży Szkół Katolickich17 września 2020 r.
· Jasna Góra – Aula O. Kordeckiego
· XXXI Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich wraz z Konferencją Dyrektorów12-13 listopada 2020 r.
· Jasna Góra – Aula Papieska

Stolica ApostolskaRadio WatykańskieKonferencja Episkopatu PolskiKatolicka Agencja InformacyjnaPortal OpokaPortal WiaraŚwiatowe Dni Młodzieży 2016Deo et PatriaeMłodzieżowa Agencja Informacyjna MaikaWydawnictwo Ludzie Boga
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
e-mail: biuro@rsk.edu.pl, tel. (22) 530 49 07.
Wsparcie techniczne zapewnia: http://ordigital.pl