"Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!"
– Jan Paweł II

"Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą,
zakorzenieni w Chrystusie!
Nieście innym orędzie Ewangelii,
pomagajcie Europie odnaleźć
jej chrześcijańskie korzenie"
– Benedykt XVI

"Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek"
– Jan Paweł II

"Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego,
to znaczy pozwolić się włączyć w Jego «być dla»"
– Jan Paweł II

"Ja również miałem kiedyś 20 lat. Miałem pragnienia i troski.
Chciałem nadać mojemu życiu sens i tego sensu życia szukałem.
Odkryłem go, idąc za Panem Jezusem"
– Jan Paweł II

"Nie lękajcie się. Otwórzcie.
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"
– Jan Paweł II

informacje bieżące

Przychodzimy aby dziękować 2019-11-19 15:42:22
XXX Forum Szkół Katolickich
14–15 listopada 2019 „Chrześcijanin jest powołany do tego, ażeby dawać świadectwo o Chrystusie, Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. W ten sposób buduje Kościół”…
Zapraszamy Dyrektorów i Nauczycieli na Forum Szkół Katolickich, które odbędzie się w dniach 14 – 15 listopada 2019 r. na Jasnej Górze. Chcemy przeżywać to jubileuszowe Forum w atmosferze refleksji i dziękczynienia…
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ Życzenia dla Nauczycieli i Pracowników Oświaty Jeszcze raz pozwolę sobie zacytować słowa Soboru: „Piękne (…) i wielkiej doniosłości jest powołanie tych wszystkich, którzy…

słowo na dziś

7-12-2019 → Iz30,19-21.23-26; Ps147(146),1-2.3-4.5-6; Mt9,35–10,1.5.6-8;

Św. Ambrożego, biskupa i doktora KościołaWspomnienie obowiązkowespotkać Chrystusa na drodze własnego życia często oznacza doznać uzdrowienia fizycznego. Jezus powierzy swoim uczniom misję głoszenia królestwa Bożego, nawracania i odpuszczania grzechów (por. Łk 24,47), lecz również uzdrawiania chorych, uwalniania od wszelkiego zła, pocieszania i wspierania na duchu. I rzeczywiście, uczniowie wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.

źródło: „AD 2019 ze świętym Janem Pawłem II. Terminarz i agenda biblijna”, Wydawnictwo AA.

kalendarium

· Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich28 lutego – 1 marca 2019 r.
· Jasna Góra – Aula Papieska
· Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich21 sierpnia 2019 r.
· Jasna Góra – Aula Papieska
· IX Tydzień Wychowania15-21 września 2019 r.
· XIX Ogólnopolskie Forum Młodzieży Szkół Katolickich24 września 2019 r.
· Jasna Góra – Aula O. Kordeckiego
· XXX Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich poprzedzone Konferencją Dyrektorów14-16 listopada 2019 r.
· Jasna Góra – Aula Papieska

Stolica ApostolskaRadio WatykańskieKonferencja Episkopatu PolskiKatolicka Agencja InformacyjnaPortal OpokaPortal WiaraŚwiatowe Dni Młodzieży 2016Deo et PatriaeMłodzieżowa Agencja Informacyjna MaikaWydawnictwo Ludzie Boga
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
e-mail: biuro@rsk.edu.pl, tel. (22) 530 49 07.
Wsparcie techniczne zapewnia: http://ordigital.pl