"Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!"
– Jan Paweł II

"Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą,
zakorzenieni w Chrystusie!
Nieście innym orędzie Ewangelii,
pomagajcie Europie odnaleźć
jej chrześcijańskie korzenie"
– Benedykt XVI

"Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek"
– Jan Paweł II

"Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego,
to znaczy pozwolić się włączyć w Jego «być dla»"
– Jan Paweł II

"Ja również miałem kiedyś 20 lat. Miałem pragnienia i troski.
Chciałem nadać mojemu życiu sens i tego sensu życia szukałem.
Odkryłem go, idąc za Panem Jezusem"
– Jan Paweł II

"Nie lękajcie się. Otwórzcie.
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"
– Jan Paweł II

informacje bieżące

Życzenia Świąteczne 2018-12-20 15:19:52
„Trzeba nam bardzo myśleć w noc Bożego Narodzenia o naszej Ojczyźnie, która jest wielką miłością wszystkich Polaków, trzeba żeby była wielką miłością z pokolenia na pokolenia w swojej autentycznej treści,…
Informujemy, że w dziale Pomoce prawne są do pobrania informacje i wzory dotyczące przekształceń 3.letniego LO w 4.letnie. Zachęcamy do zapoznania się i wykorzystania.

W dziale «Pomoce prawne» są dostępne do pobrania materiały z Konferencji Dyrektorów, która odbyła się 15 listopada 2018 r. Zapraszamy także do wysłuchania nagrań wystąpień oraz obejrzenia zdjęć z XXIX…

słowo na dziś

21-1-2019 → Hbr5,1-10; Ps110(109),1-2.3-4; Mk2,18-22;

Św. Agnieszki, dziewicy i męczennicyWspomnienie obowiązkoweOkres ziemskiego życia Chrystusa przedstawiony jest w ewangelii jako czas godów weselnych. Jest to czas wypełniony radością. Jezus posługuje się tu obrazem prostym i sugestywnym. On jest oblubieńcem wyprawiającym gody weselne, gody miłości Boga i ludzi. To On jest oblubieńcem pragnącym podzielić się swoją radością. Przyjaciele pana młodego są zaproszeni, by dzielić tę radość uczestnicząc w uczcie. Jednakże mówiąc o tychże godach, Jezus zapowiada moment, w którym skończy się Jego obecność: „lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć” – jest to jasna aluzja do Jego ofiary. Jezus wie, że po radości nadejdzie smutek. I wtedy uczniowie „będą pościć”, czyli będą cierpieć, uczestnicząc w Jego męce. Przyjście Chrystusa na ziemię i cała radość, jaką sprawia to ludzko-ści, są nieodłącznie związane z cierpieniem. Na gody weselne rzuca swój cień dramat Krzyża, ale ich uwieńczeniem jest radość paschalna.

źródło: „AD 2019 ze świętym Janem Pawłem II. Terminarz i agenda biblijna”, Wydawnictwo AA.

kalendarium

· Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich28 lutego – 1 marca 2019 r.
· Jasna Góra – Aula Papieska
· Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich21 sierpnia 2019 r.
· Jasna Góra – Aula Papieska
· IX Tydzień Wychowania15-21 września 2019 r.
· XIX Ogólnopolskie Forum Młodzieży Szkół Katolickich24 września 2019 r.
· Jasna Góra – Aula O. Kordeckiego
· XXX Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich poprzedzone Konferencją Dyrektorów14-16 listopada 2019 r.
· Jasna Góra – Aula Papieska

Stolica ApostolskaRadio WatykańskieKonferencja Episkopatu PolskiKatolicka Agencja InformacyjnaPortal OpokaPortal WiaraŚwiatowe Dni Młodzieży 2016Deo et PatriaeMłodzieżowa Agencja Informacyjna MaikaWydawnictwo Ludzie Boga
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
e-mail: biuro@rsk.edu.pl, tel. (22) 530 49 07.
Wsparcie techniczne zapewnia: http://ordigital.pl