"Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!"
– Jan Paweł II

"Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą,
zakorzenieni w Chrystusie!
Nieście innym orędzie Ewangelii,
pomagajcie Europie odnaleźć
jej chrześcijańskie korzenie"
– Benedykt XVI

"Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek"
– Jan Paweł II

"Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego,
to znaczy pozwolić się włączyć w Jego «być dla»"
– Jan Paweł II

"Ja również miałem kiedyś 20 lat. Miałem pragnienia i troski.
Chciałem nadać mojemu życiu sens i tego sensu życia szukałem.
Odkryłem go, idąc za Panem Jezusem"
– Jan Paweł II

"Nie lękajcie się. Otwórzcie.
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"
– Jan Paweł II


informacje bieżące

Zapraszamy młodzież ponadpodstawowych szkół katolickich do udziału w XVIII Forum Młodzieży Szkół Katolickich. Odbędzie się ono 25 września br. na Jasnej Górze. Udział w Forum jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmujemy…
Konkurs 2018-08-30 12:22:17
Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie Ludzie wiary i ludzie Kościoła w służbie Niepodległej. Walka – Budowa – Obrona. Konkurs organizowany przez Radę Szkół Katolickich przeznaczony jest dla uczniów…
Ocena pracy nauczycieli 2018-08-23 13:46:46
Informujemy, że w dziale Pomoce prawne, zostały zamieszczone dokumenty związane z oceną pracy nauczyciela.
Kliknij tutaj, aby zobaczyć zamieszczone pliki.

słowo na dziś

23-9-2018 → Mdr2,12.17-20; Ps54,3-4.5.6i8(R.:por.6b); Jk3,16–4,3; Mk9,30-37;

Trzeba czuwać nad tym, co się kryje w sercu człowieka skażonym zarzewiem grzechu. Oto ludzie najbliżsi Chrystusa, Apostołowie, „sprzeczają się między sobą o to, kto z nich jest naj-większy” w „królestwie”, które On przyszedł głosić. Nawiązując do tego sporu, Chrystus poucza uczniów, jak należy sprawować władzę w Kościele, a także czym powinien być Kościół, który ma nie panować lecz służyć. Siebie samego stawia za wzór w wypełnianiu misji budowania Królestwa Bożego i zakładania Kościoła, którego jest Głową i najwyższym Prawodawcą, albowiem nie przy-szedł, aby Mu służono, lecz aby służyć; nie narzuca się, lecz służy z miłości, gotów nawet oddać swoje życie. Taki właśnie jest Jego sposób bycia pierwszym. Homilia, 18 IX 1988

źródło: „AD 2018 ze świętym Janem Pawłem II. Terminarz i agenda biblijna”, Wydawnictwo AA.

kalendarium

· KONFERENCJA DYREKTORÓW 10 kwietnia 2018 r.
Jasna Góra, Aula O. Kordeckiego
· KONFERENCJA DYREKTORÓW21 sierpnia 2018 r.
Jasna Góra, Aula O. Kordeckiego lub odrestaurowana Sala Papieska
· VIII TYDZIEŃ WYCHOWANIA9-15 września 2018 r.
· OGÓLNOPOLSKIE FORUM MŁODZIEŻY SZKÓŁ KATOLICKICH25 września 2018 r.
Jasna Góra, Aula O. Kordeckiego
· KONFERENCJA DYREKTORÓW,
XXIX OGÓLNOPOLSKIE FORUM SZKÓŁ KATOLICKICH
15-17 listopada 2018 r.
Jasna Góra, Aula O. Kordeckiego lub odrestaurowana Sala Papieska

Stolica ApostolskaRadio WatykańskieKonferencja Episkopatu PolskiKatolicka Agencja InformacyjnaPortal OpokaPortal WiaraŚwiatowe Dni Młodzieży 2016Deo et PatriaeMłodzieżowa Agencja Informacyjna MaikaWydawnictwo Ludzie Boga
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
e-mail: biuro@rsk.edu.pl, tel. (22) 530 49 07.
Wsparcie techniczne zapewnia: http://ordigital.pl