"Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!"
– Jan Paweł II

"Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą,
zakorzenieni w Chrystusie!
Nieście innym orędzie Ewangelii,
pomagajcie Europie odnaleźć
jej chrześcijańskie korzenie"
– Benedykt XVI

"Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek"
– Jan Paweł II

"Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego,
to znaczy pozwolić się włączyć w Jego «być dla»"
– Jan Paweł II

"Ja również miałem kiedyś 20 lat. Miałem pragnienia i troski.
Chciałem nadać mojemu życiu sens i tego sensu życia szukałem.
Odkryłem go, idąc za Panem Jezusem"
– Jan Paweł II

"Nie lękajcie się. Otwórzcie.
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"
– Jan Paweł II

informacje bieżące

Pokój wam! 2020-04-06 19:22:21
Kiedy zbliżał się wieczór przed paschalnym szabatem, zdjęto Jezusa z krzyża i złożono w grobie. Trzeciego dnia stanął pośród swych uczniów zmartwychwstały, aby im, „zatrwożonym i wylękłym”, powiedzieć:…
Z serca za serce 2020-04-03 15:49:59
Wdzięczność dla tych, którzy walczą na pierwszej linii frontu z pandemią koronowirusa to cel kampanii #zSERCAzaSERCE skierowanej do dzieci i młodzieży. Zapraszamy szkoły katolickie do włączenia się w tę inicjatywę…
Drodzy Dyrektorzy Szkół Katolickich, zgodnie z informacją przesłaną do szkół drogą mailową Konferencja Dyrektorów, która miała odbyć się 20 kwietnia br. na Jasnej Górze zostaje odwołana.
Łączmy się…

słowo na dziś

10-4-2020 → Iz 52, 13 – 53, 12 ;Ps 31 (30), 2 i 6. 12-13. 15-16. 17 i 25 (R.: Łk 23, 46);Hbr 4, 14-16; 5, 7-9;J 18, 1 – 19, 42

Wielki Piątek Męki PańskiejChryste Jezu! Tak jak kiedyś w Jerozolimie u stóp krzyża stali: Twoja Matka, Jan, Magdalena i inne niewiasty, tak również my stoimy tutaj. Jesteśmy głęboko wzruszeni ważnością chwili. Brak nam słów, aby wyrazić to wszystko, co czują nasze serca. W ten wieczór, kiedy – po zdjęciu z krzyża – złożono Cię w grobie u stóp Kalwarii, pragniemy Cię prosić, abyś pozostał z nami przez Twój Krzyż: Ty, który przez Krzyż rozstałeś się z nami. Prosimy Cię, abyś pozostał z Kościołem, abyś pozostał z ludzkością, abyś nie przerażał się, jeśli może wielu obojętnie przechodzi obok Twego Krzyża, jeśli niektórzy oddalają się od niego, a inni nie przychodzą tutaj. Jednakże, może nigdy nie potrzebował człowiek bardziej niż dzisiaj tej mocy i tej mądrości, którą jesteś Ty sam, tylko Ty: przez Twój Krzyż! Zostań zatem z nami w tej przejmującej tajemnicy Twojej śmierci, w której objawiłeś, jak bardzo „Bóg umiłował świat” (por. J 3,16). Zostań z nami i przyciągnij nas do siebie (por. J 12,32). Ty, który pod tym krzyżem upadałeś. Zostań z nami przez Twoją Matkę, której z krzyża powierzyłeś w szczególny sposób każdego człowieka (J 19,26). Zostań z nami!

źródło: „AD 2020 ze świętym Janem Pawłem II. Terminarz i agenda biblijna”, Wydawnictwo AA.

kalendarium

· Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół KatolickichODWOŁANA
· Jasna Góra – Aula Papieska
· Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich21 sierpnia 2020 r.
· Jasna Góra – Aula Papieska
· X Tydzień Wychowania13-19 września 2020 r.
· XX Ogólnopolskie Forum Młodzieży Szkół Katolickich17 września 2020 r.
· Jasna Góra – Aula O. Kordeckiego
· XXXI Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich wraz z Konferencją Dyrektorów12-13 listopada 2020 r.
· Jasna Góra – Aula Papieska

Stolica ApostolskaRadio WatykańskieKonferencja Episkopatu PolskiKatolicka Agencja InformacyjnaPortal OpokaPortal WiaraŚwiatowe Dni Młodzieży 2016Deo et PatriaeMłodzieżowa Agencja Informacyjna MaikaWydawnictwo Ludzie Boga
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
e-mail: biuro@rsk.edu.pl, tel. (22) 530 49 07.
Wsparcie techniczne zapewnia: http://ordigital.pl