"Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!"
– Jan Paweł II

"Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą,
zakorzenieni w Chrystusie!
Nieście innym orędzie Ewangelii,
pomagajcie Europie odnaleźć
jej chrześcijańskie korzenie"
– Benedykt XVI

"Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek"
– Jan Paweł II

"Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego,
to znaczy pozwolić się włączyć w Jego «być dla»"
– Jan Paweł II

"Ja również miałem kiedyś 20 lat. Miałem pragnienia i troski.
Chciałem nadać mojemu życiu sens i tego sensu życia szukałem.
Odkryłem go, idąc za Panem Jezusem"
– Jan Paweł II

"Nie lękajcie się. Otwórzcie.
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"
– Jan Paweł II

informacje bieżące

Komunikat Zarządu RSK 2019-03-09 01:09:24
Kliknij aby odczytać komunikat.
Konferencja Dyrektorów 2019-02-08 13:05:21
Serdecznie zapraszamy na kolejną Konferencję Dyrektorów szkół katolickich. Odbędzie się ona na Jasnej Górze w dniach 28.02.-01.03.2019 r. Zgłoszenia przyjmujemy do 10 lutego br. w Biurze RSK. POBIERZ ARKUSZ ZGŁOSZENIA…
Katolickie licea – ranking 2019-01-21 18:04:16
Katolickie licea ogólnokształcące – osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018
(na podstawie Rankingu – Perspektywy 2019) Ranking opublikowany przez „Perspektywy” w styczniu 2019 r. powstał po analizie wyników…

słowo na dziś

19-3-2019 → 2Sm7,4-5a.12-14a.16; Ps89(88),2-3.4-5.27i29; Rz4,13.16-18.22; Mt1,16.18-21.24a;

Bóg sam, mocą Ducha „Przenajświętszego”, powołał do istnienia w łonie Dziewicy z Nazaret, Ma-ryi, poślubionej przedtem Józefowi, Człowieka, który był Jednorodzonym synem Bożym: słowem Przed-wiecznym Ojca. On – Bóg – jest Tym, „który to, co nie istnieje, powołuje do istnienia”. I Józef z Nazaret uwierzył Bogu. Uwierzył tak, jak kiedyś Abraham. Uwierzył, gdy Bóg przemówił do niego słowami Anioła Pańskiego. słowa te brzmiały tak: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów” (Mt 1,20-21). Józef, który przedtem – „nie chcąc narażać Maryi na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie” (Mt 1,19) – teraz: „uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański” (1,24). „Wziął do siebie Maryję – i To, co się w Niej poczęło”. Okazał się prawdziwym potomkiem Abrahama wedle wiary. Potomkiem uprzywilejowanym. Oto bowiem dane mu było stać się świadkiem najbardziej bezpośrednim, świadkiem naocznym wypełnienia się obietnicy danej kiedyś Abrahamowi pod osłoną wiary. Jeśli tamten „wbrew nadziei uwierzył nadziei” – to Józef tak samo uwierzył. Oto został wezwany głosem Boga, ażeby nadzieja zbawienia mogła się wypełnić w świecie.

źródło: „AD 2019 ze świętym Janem Pawłem II. Terminarz i agenda biblijna”, Wydawnictwo AA.

kalendarium

· Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich28 lutego – 1 marca 2019 r.
· Jasna Góra – Aula Papieska
· Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich21 sierpnia 2019 r.
· Jasna Góra – Aula Papieska
· IX Tydzień Wychowania15-21 września 2019 r.
· XIX Ogólnopolskie Forum Młodzieży Szkół Katolickich24 września 2019 r.
· Jasna Góra – Aula O. Kordeckiego
· XXX Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich poprzedzone Konferencją Dyrektorów14-16 listopada 2019 r.
· Jasna Góra – Aula Papieska

Stolica ApostolskaRadio WatykańskieKonferencja Episkopatu PolskiKatolicka Agencja InformacyjnaPortal OpokaPortal WiaraŚwiatowe Dni Młodzieży 2016Deo et PatriaeMłodzieżowa Agencja Informacyjna MaikaWydawnictwo Ludzie Boga
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
e-mail: biuro@rsk.edu.pl, tel. (22) 530 49 07.
Wsparcie techniczne zapewnia: http://ordigital.pl