"Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!"
– Jan Paweł II

"Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą,
zakorzenieni w Chrystusie!
Nieście innym orędzie Ewangelii,
pomagajcie Europie odnaleźć
jej chrześcijańskie korzenie"
– Benedykt XVI

"Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek"
– Jan Paweł II

"Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego,
to znaczy pozwolić się włączyć w Jego «być dla»"
– Jan Paweł II

"Ja również miałem kiedyś 20 lat. Miałem pragnienia i troski.
Chciałem nadać mojemu życiu sens i tego sensu życia szukałem.
Odkryłem go, idąc za Panem Jezusem"
– Jan Paweł II

"Nie lękajcie się. Otwórzcie.
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"
– Jan Paweł II


informacje bieżące

Ogólnopolski Konkurs… 2018-05-03 12:05:41
Rada Szkół Katolickich ogłasza Ogólnopolski Konkurs „Ludzie wiary i ludzie Kościoła w służbie Niepodległej. Walka – Budowa – Obrona”. Konkurs odbędzie się w roku szkolnym 2018/2019. Do udziału w Konkursie…
Zwycięzcy konkursu „Jasnogórska Królowa Polski – w 300. rocznicę koronacji Jej Cudownego Wizerunku” zwiedzali Rzym. Pod koniec roku 2017 został zorganizowany przez Radę Szkół Katolickich i Klasztor Ojców Paulinów…
Osiągnięcia w roku 2017 2018-01-17 20:50:41
KATOLICKIE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – osiągnięcia w roku 2017 (na podstawie Rankingu – Perspektywy 2018) Ranking liceów ogólnokształcących opublikowany przez „Perspektywy” w styczniu 2018 r. powstał po…

słowo na dziś

23-5-2018 → Jk4,13-17; Ps49(48),2-3.6-7.8-10.11(R.:por.Mt5,3); Mk9,38-40;

Początkowy okres w życiu Kościoła, a zwłaszcza czasy ewangelizacji świata przez Apostołów, obfitowały w czyny niezwykłe, cuda i znaki, które przyobiecał Jezus (por. Dz 2,22). Były one doko-nywane przez Apostołów nie we własnym imieniu, ale w imieniu Jezusa Chrystusa, a więc nie były niczym innym, jak potwierdzeniem Jego Boskiej mocy. Ale można powiedzieć, że te „znaki i cuda” towarzyszyły zawsze dziejom zbawienia, a zwłaszcza momentom przełomowym dla realizacji Bo-skiego planu. Tak było już w Starym Testamencie w związku z „wyjściem” Izraela z niewoli egipskiej i wędrówką do ziemi obiecanej pod wodzą Mojżesza. Kiedy nadeszła „pełnia czasu” (Ga 4,4) wraz z wcieleniem Syna Bożego, owe cudowne znaki działania Bożego nabrały nowego znaczenia i stały się bardziej skuteczne dzięki Boskiej władzy Chrystusa i związaniu ich przez Apostołów i licznych świętych Kościoła z Jego Imieniem, a więc z Jego prawdą, obietnicą, mandatem i chwałą. Także dziś dokonują się cuda i w każdym z nich można odnaleźć oblicze Syna Człowieczego – Syna Bożego, a także potwierdzenie daru łaski i zbawienia. 18 XI 1987

źródło: „AD 2018 ze świętym Janem Pawłem II. Terminarz i agenda biblijna”, Wydawnictwo AA.

kalendarium

· KONFERENCJA DYREKTORÓW 10 kwietnia 2018 r.
Jasna Góra, Aula O. Kordeckiego
· KONFERENCJA DYREKTORÓW21 sierpnia 2018 r.
Jasna Góra, Aula O. Kordeckiego lub odrestaurowana Sala Papieska
· VIII TYDZIEŃ WYCHOWANIA9-15 września 2018 r.
· OGÓLNOPOLSKIE FORUM MŁODZIEŻY SZKÓŁ KATOLICKICH25 września 2018 r.
Jasna Góra, Aula O. Kordeckiego
· KONFERENCJA DYREKTORÓW,
XXIX OGÓLNOPOLSKIE FORUM SZKÓŁ KATOLICKICH
15-17 listopada 2018 r.
Jasna Góra, Aula O. Kordeckiego lub odrestaurowana Sala Papieska

Stolica ApostolskaRadio WatykańskieKonferencja Episkopatu PolskiKatolicka Agencja InformacyjnaPortal OpokaPortal WiaraŚwiatowe Dni Młodzieży 2016Deo et PatriaeMłodzieżowa Agencja Informacyjna MaikaE-lite Distribution
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
e-mail: biuro@rsk.edu.pl, tel. (22) 530 49 07.
Wsparcie techniczne zapewnia: http://ordigital.pl