"Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!"
– Jan Paweł II

"Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą,
zakorzenieni w Chrystusie!
Nieście innym orędzie Ewangelii,
pomagajcie Europie odnaleźć
jej chrześcijańskie korzenie"
– Benedykt XVI

"Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek"
– Jan Paweł II

"Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego,
to znaczy pozwolić się włączyć w Jego «być dla»"
– Jan Paweł II

"Ja również miałem kiedyś 20 lat. Miałem pragnienia i troski.
Chciałem nadać mojemu życiu sens i tego sensu życia szukałem.
Odkryłem go, idąc za Panem Jezusem"
– Jan Paweł II

"Nie lękajcie się. Otwórzcie.
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"
– Jan Paweł II


informacje bieżące

XXVIII Forum Szkół Katolickich 2017-10-18 13:59:07
Drodzy Dyrektorzy Szkół Katolickich, serdecznie zapraszamy na XXVIII Forum Szkół Katolickich, które odbędzie się w dniach 16-18 listopada br. w Częstochowie na Jasnej Górze. Zgłoszenia na arkuszu zgłoszeniowym…
XVII Forum Młodych – galeria 2017-09-30 09:02:18
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z XVII Ogólnopolskiego Forum Młodzieży Szkół Katolickich. « kliknij tutaj aby otworzyć galerię »
Ogólnopolski konkurs szkolny 2017-09-11 12:38:59
Rada Szkół Katolickich i Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze zapraszają uczniów klas VII szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie „Jasnogórska Królowa…

słowo na dziś

21-10-2017 → Rz 4, 13. 16-18 ; Ps 105 (106), 6-7. 8-9. 42-43 (R.: por. 8a); Łk 12, 8-12;

Bł. Jakuba Strzemię, biskupa Wspomnienie obowiązkowe Duch Święty – Parákletos – będzie Rzecznikiem – Obrońcą Apostołów oraz wszystkich, którzy w cią- gu wieków odziedziczą po nich w Kościele świadectwo i apostolstwo, zwłaszcza w momentach trudnych i odpowiedzialnych, niekiedy wymagających bohaterstwa. Chrystus zapowiedział i obiecał: „Kiedy was ciągnąć będą do synagog, urzędów i władz, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co mówić należy”. W tym bardzo konkretnym znaczeniu Duch Święty jest Parakletem – Rzecznikiem. Staje wraz z Apostołami wtedy, kiedy mają wyznać prawdę, prawdę tę uzasadnić i obronić. On sam staje się wówczas ich natchnieniem: przemawia sam w ich słowach i daje wraz z nimi i przez nich świadectwo Chrystusowi i Jego Ewangelii. Wobec oskarżycieli staje się jakby niewidzialnym „adwokatem” oskarżonych, ich rzecznikiem, obrońcą i pocieszycielem. W taki sposób – zwłaszcza podczas prześladowań Apostołów i pierwszych chrześcijan, ale także przez wszystkie wieki – będą się wypełniać te słowa, które Jezus wypowiedział w Wieczerniku: „Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca (...), On będzie świadczył o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku” (J 15,26-27). (Katecheza, 24 V 1989)

źródło: „AD 2017 ze świętym Janem Pawłem II. Terminarz i agenda biblijna”, Wydawnictwo AA.

kalendarium

· KONFERENCJA DYREKTORÓW 27 i 28 lutego 2017 r.,
Jasna Góra, Aula O. Kordeckiego
· KONFERENCJA DYREKTORÓW 21 sierpnia 2017 r.,
Jasna Góra, Aula O. Kordeckiego
· VII TYDZIEŃ WYCHOWANIA 10-16 września 2017 r.
· OGÓLNOPOLSKIE FORUM MŁODZIEŻY SZKÓŁ KATOLICKICH 26 września 2017 r.,
Jasna Góra, Aula O. Kordeckiego
· KONFERENCJĄ DYREKTORÓW, XXVIII OGÓLNOPOLSKIE FORUM SZKÓŁ KATOLICKICH 16 - 18 listopada 2017 r.,
Jasna Góra, Aula O. Kordeckiego

Stolica ApostolskaRadio WatykańskieKonferencja Episkopatu PolskiKatolicka Agencja InformacyjnaPortal OpokaPortal WiaraŚwiatowe Dni Młodzieży 2016Deo et PatriaeE-lite Distribution
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
e-mail: biuro@rsk.edu.pl, tel. (22) 530 49 07.
Wsparcie techniczne zapewnia: http://ordigital.pl