"Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!"
– Jan Paweł II

"Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą,
zakorzenieni w Chrystusie!
Nieście innym orędzie Ewangelii,
pomagajcie Europie odnaleźć
jej chrześcijańskie korzenie"
– Benedykt XVI

"Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek"
– Jan Paweł II

"Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego,
to znaczy pozwolić się włączyć w Jego «być dla»"
– Jan Paweł II

"Ja również miałem kiedyś 20 lat. Miałem pragnienia i troski.
Chciałem nadać mojemu życiu sens i tego sensu życia szukałem.
Odkryłem go, idąc za Panem Jezusem"
– Jan Paweł II

"Nie lękajcie się. Otwórzcie.
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"
– Jan Paweł II

informacje bieżące

Wnioski o środki z rezerwy 2019-05-22 22:49:36

Uwaga! Katolickie publiczne szkoły podstawowe mogą składać wnioski o środki z rezerwy 0,4% na:

 1. Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych (biologia, geografia, chemia i fizyka).
  Zobacz dokładnie: „Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019” pkt V lit. a, b, d, e.
  dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja/kryteria-podzialu-04-rezerwy-czesci-oswiatowej-subwencji-ogolnej-na-rok-2019
  Termin składania wniosków do 14 czerwca 2019 r.
 2. Dofinansowanie doposażenia publicznych szkół (…) prowadzonych (dotowanych) przez JST, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach, także pozyskanych w wyniku adaptacji (…).
  Zobacz: „Kryteria…” pkt VI lit. a

Terminy składania wniosków:

 • do 31 maja 2019 r.; I tura – dotyczy pomieszczeń do nauki oddanych do użytkowania/zaadaptowanych w miesiącach X-XII 2018 r. oraz w I kwartale 2019 r.,
 • do 27 września 2019 r.; II tura – dotyczy pomieszczeń do nauki oddanych do użytkowania/zaadaptowanych w II i III kwartale 2019 r.
Stolica ApostolskaRadio WatykańskieKonferencja Episkopatu PolskiKatolicka Agencja InformacyjnaPortal OpokaPortal WiaraŚwiatowe Dni Młodzieży 2016Deo et PatriaeMłodzieżowa Agencja Informacyjna MaikaWydawnictwo Ludzie Boga
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
e-mail: biuro@rsk.edu.pl, tel. (22) 530 49 07.
Wsparcie techniczne zapewnia: http://ordigital.pl