"Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!"
– Jan Paweł II

"Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą,
zakorzenieni w Chrystusie!
Nieście innym orędzie Ewangelii,
pomagajcie Europie odnaleźć
jej chrześcijańskie korzenie"
– Benedykt XVI

"Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek"
– Jan Paweł II

"Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego,
to znaczy pozwolić się włączyć w Jego «być dla»"
– Jan Paweł II

"Ja również miałem kiedyś 20 lat. Miałem pragnienia i troski.
Chciałem nadać mojemu życiu sens i tego sensu życia szukałem.
Odkryłem go, idąc za Panem Jezusem"
– Jan Paweł II

"Nie lękajcie się. Otwórzcie.
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"
– Jan Paweł II

galeria

XIV Forum Szkół Katolickich


phoca_thumb_l_fo18phoca_thumb_l_fo19phoca_thumb_l_fo2phoca_thumb_l_fo20phoca_thumb_l_fo21phoca_thumb_l_fo22phoca_thumb_l_fo23phoca_thumb_l_fo24phoca_thumb_l_fo25phoca_thumb_l_fo3phoca_thumb_l_fo4phoca_thumb_l_fo5phoca_thumb_l_fo6phoca_thumb_l_fo7phoca_thumb_l_fo8phoca_thumb_l_fo9phoca_thumb_l_fo1phoca_thumb_l_fo10phoca_thumb_l_fo11phoca_thumb_l_fo12phoca_thumb_l_fo13phoca_thumb_l_fo14phoca_thumb_l_fo15phoca_thumb_l_fo16phoca_thumb_l_fo17
Stolica ApostolskaRadio WatykańskieKonferencja Episkopatu PolskiKatolicka Agencja InformacyjnaPortal OpokaPortal WiaraDeo et PatriaeMłodzieżowa Agencja Informacyjna Maika
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
e-mail: biuro@rsk.edu.pl, tel. (22) 530 49 07.
Wsparcie techniczne zapewnia: http://ordigital.pl