"Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!"
– Jan Paweł II

"Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą,
zakorzenieni w Chrystusie!
Nieście innym orędzie Ewangelii,
pomagajcie Europie odnaleźć
jej chrześcijańskie korzenie"
– Benedykt XVI

"Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek"
– Jan Paweł II

"Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego,
to znaczy pozwolić się włączyć w Jego «być dla»"
– Jan Paweł II

"Ja również miałem kiedyś 20 lat. Miałem pragnienia i troski.
Chciałem nadać mojemu życiu sens i tego sensu życia szukałem.
Odkryłem go, idąc za Panem Jezusem"
– Jan Paweł II

"Nie lękajcie się. Otwórzcie.
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"
– Jan Paweł II

galeria

XIV Forum Młodych


phoca_thumb_l_fmsk2014_1phoca_thumb_l_fmsk2014_10phoca_thumb_l_fmsk2014_11phoca_thumb_l_fmsk2014_12phoca_thumb_l_fmsk2014_13phoca_thumb_l_fmsk2014_14phoca_thumb_l_fmsk2014_15phoca_thumb_l_fmsk2014_16phoca_thumb_l_fmsk2014_17phoca_thumb_l_fmsk2014_18phoca_thumb_l_fmsk2014_19phoca_thumb_l_fmsk2014_2phoca_thumb_l_fmsk2014_20phoca_thumb_l_fmsk2014_21phoca_thumb_l_fmsk2014_22phoca_thumb_l_fmsk2014_23phoca_thumb_l_fmsk2014_3phoca_thumb_l_fmsk2014_4phoca_thumb_l_fmsk2014_5phoca_thumb_l_fmsk2014_6phoca_thumb_l_fmsk2014_7phoca_thumb_l_fmsk2014_8phoca_thumb_l_fmsk2014_9
Stolica ApostolskaRadio WatykańskieKonferencja Episkopatu PolskiKatolicka Agencja InformacyjnaPortal OpokaPortal WiaraDeo et PatriaeMłodzieżowa Agencja Informacyjna Maika
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
e-mail: biuro@rsk.edu.pl, tel. (22) 530 49 07.
Wsparcie techniczne zapewnia: http://ordigital.pl