"Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!"
– Jan Paweł II

"Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą,
zakorzenieni w Chrystusie!
Nieście innym orędzie Ewangelii,
pomagajcie Europie odnaleźć
jej chrześcijańskie korzenie"
– Benedykt XVI

"Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek"
– Jan Paweł II

"Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego,
to znaczy pozwolić się włączyć w Jego «być dla»"
– Jan Paweł II

"Ja również miałem kiedyś 20 lat. Miałem pragnienia i troski.
Chciałem nadać mojemu życiu sens i tego sensu życia szukałem.
Odkryłem go, idąc za Panem Jezusem"
– Jan Paweł II

"Nie lękajcie się. Otwórzcie.
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"
– Jan Paweł II

galeria

XIII Forum Młodych


phoca_thumb_l_bo2a5504phoca_thumb_l_bo2a5512phoca_thumb_l_bo2a5516phoca_thumb_l_bo2a5517phoca_thumb_l_bo2a5519phoca_thumb_l_bo2a5527phoca_thumb_l_bo2a5535phoca_thumb_l_bo2a5550phoca_thumb_l_bo2a5552phoca_thumb_l_bo2a5554phoca_thumb_l_bo2a5567phoca_thumb_l_bo2a5578phoca_thumb_l_bo2a5586phoca_thumb_l_bo2a5591phoca_thumb_l_bo2a5605phoca_thumb_l_bo2a5622phoca_thumb_l_bo2a5644phoca_thumb_l_bo2a5651phoca_thumb_l_bo2a5661phoca_thumb_l_bo2a5664phoca_thumb_l_bo2a5670phoca_thumb_l_bo2a5675phoca_thumb_l_bo2a5683phoca_thumb_l_bo2a5696phoca_thumb_l_bo2a5701phoca_thumb_l_bo2a5710phoca_thumb_l_bo2a5717phoca_thumb_l_bo2a5731phoca_thumb_l_bo2a5736phoca_thumb_l_bo2a5767phoca_thumb_l_bo2a5771phoca_thumb_l_bo2a5775phoca_thumb_l_bo2a5784phoca_thumb_l_bo2a5793phoca_thumb_l_bo2a5799phoca_thumb_l_bo2a5811phoca_thumb_l_bo2a5812phoca_thumb_l_bo2a5819phoca_thumb_l_bo2a5832phoca_thumb_l_bo2a5842phoca_thumb_l_bo2a5844phoca_thumb_l_bo2a5846phoca_thumb_l_bo2a5849phoca_thumb_l_bo2a5854phoca_thumb_l_bo2a5865phoca_thumb_l_bo2a5867phoca_thumb_l_bo2a5868phoca_thumb_l_bo2a5873phoca_thumb_l_bo2a5902phoca_thumb_l_bo2a5905phoca_thumb_l_bo2a5908phoca_thumb_l_bo2a5924phoca_thumb_l_bo2a5928phoca_thumb_l_bo2a5929phoca_thumb_l_bo2a5935phoca_thumb_l_bo2a5939phoca_thumb_l_bo2a5950
Stolica ApostolskaRadio WatykańskieKonferencja Episkopatu PolskiKatolicka Agencja InformacyjnaPortal OpokaPortal WiaraDeo et PatriaeMłodzieżowa Agencja Informacyjna Maika
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
e-mail: biuro@rsk.edu.pl, tel. (22) 530 49 07.
Wsparcie techniczne zapewnia: http://ordigital.pl