Galeria – Rada Szkół Katolickich

Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi – św. Jan Paweł II

Wpis Galeria

Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich 21-08-2020

Motto przewodnie: „Nauczycielu dobry”. «Wam [nauczyciele] powierzył Bóg dzieci swoje na ziemi. I te dzieci mają prawo mówić do was: „nauczycielu dobry”. Nauczanie to święte posłannictwo (…) odpowiadacie za dusze, za losy społeczeństwa, odpowiadacie za losy narodu, za jego wolność. Tak bym pragnął (…) byście uwierzyli w to, że w was samych jest ukryta jakaś przez Boga wszczepiona siła, która was przeznacza do tego właśnie trudnego powołania.» – Kard. Stefan Wyszyński

Kontakt

RADA SZKÓŁ KATOLICKICH
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 530 49 07
E-mail: [email protected]