"Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!"
– Jan Paweł II

"Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą,
zakorzenieni w Chrystusie!
Nieście innym orędzie Ewangelii,
pomagajcie Europie odnaleźć
jej chrześcijańskie korzenie"
– Benedykt XVI

"Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek"
– Jan Paweł II

"Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego,
to znaczy pozwolić się włączyć w Jego «być dla»"
– Jan Paweł II

"Ja również miałem kiedyś 20 lat. Miałem pragnienia i troski.
Chciałem nadać mojemu życiu sens i tego sensu życia szukałem.
Odkryłem go, idąc za Panem Jezusem"
– Jan Paweł II

"Nie lękajcie się. Otwórzcie.
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"
– Jan Paweł II

galeria

XXX Forum Szkół Katolickich – dzień drugi: spotkania


Spotkania.

xxx-fsk-dzien-2-0xxx-fsk-dzien-2-1xxx-fsk-dzien-2-2xxx-fsk-dzien-2-3xxx-fsk-dzien-2-4xxx-fsk-dzien-2-5xxx-fsk-dzien-2-6xxx-fsk-dzien-2-7xxx-fsk-dzien-2-9xxx-fsk-dzien-2-10xxx-fsk-dzien-2-11xxx-fsk-dzien-2-12xxx-fsk-dzien-2-13xxx-fsk-dzien-2-14xxx-fsk-dzien-2-15xxx-fsk-dzien-2-16xxx-fsk-dzien-2-17xxx-fsk-dzien-2-18xxx-fsk-dzien-2-20xxx-fsk-dzien-2-21xxx-fsk-dzien-2-22xxx-fsk-dzien-2-24xxx-fsk-dzien-2-26xxx-fsk-dzien-2-28xxx-fsk-dzien-2-30xxx-fsk-dzien-2-31xxx-fsk-dzien-2-32xxx-fsk-dzien-2-33xxx-fsk-dzien-2-34xxx-fsk-dzien-2-35xxx-fsk-dzien-2-37xxx-fsk-dzien-2-38xxx-fsk-dzien-2-39xxx-fsk-dzien-2-40xxx-fsk-dzien-2-44xxx-fsk-dzien-2-47xxx-fsk-dzien-2-48xxx-fsk-dzien-2-49xxx-fsk-dzien-2-50xxx-fsk-dzien-2-51xxx-fsk-dzien-2-52xxx-fsk-dzien-2-55xxx-fsk-dzien-2-56xxx-fsk-dzien-2-57xxx-fsk-dzien-2-58xxx-fsk-dzien-2-59xxx-fsk-dzien-2-61xxx-fsk-dzien-2-62xxx-fsk-dzien-2-64xxx-fsk-dzien-2-69xxx-fsk-dzien-2-72xxx-fsk-dzien-2-73
Stolica ApostolskaRadio WatykańskieKonferencja Episkopatu PolskiKatolicka Agencja InformacyjnaPortal OpokaPortal WiaraDeo et PatriaeMłodzieżowa Agencja Informacyjna Maika
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
e-mail: biuro@rsk.edu.pl, tel. (22) 530 49 07.
Wsparcie techniczne zapewnia: http://ordigital.pl