XXXIII Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich - zaproszenie – Rada Szkół Katolickich

Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi – św. Jan Paweł II

Wpis XXXIII Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich - zaproszenie

Serdecznie zapraszamy dyrektorów i nauczycieli szkół katolickich do udziału w tegorocznym Forum Szkół Katolickich, które odbędzie się na Jasnej Górze w dniach 16-17 listopada.

Podczas konferencji będziemy poruszali tematykę wychowania dzieci i młodzieży do wartości, profilaktykę i pomoc młodym przeżywającym trudności natury psychicznej, depresje, kryzysy suicydalne.

Zgłoszenia udziału prosimy przysyłać do Biura RSK: [email protected]

 

pobierz program
pobierz arkusz zgłoszenia

 

Kontakt

RADA SZKÓŁ KATOLICKICH
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 530 49 07
E-mail: [email protected]