Mamy dla świata kapitalną propozycję wychowawczą – Rada Szkół Katolickich

Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi – św. Jan Paweł II

Wpis Mamy dla świata kapitalną propozycję wychowawczą

Konferencja Dyrektorów 20.08.2021

Wróciliśmy na Jasną Górę przed nowym rokiem szkolnym po długiej przerwie w spotkaniach spowodowanej pandemią COVID-19. Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich zgromadziła ponad 230 uczestników. Razem zastanawialiśmy się, jak najlepiej przygotować się do szkoły w nowych warunkach i zawierzaliśmy nasze dziś i jutro Jasnogórskiej Pani, Patronce szkolnictwa katolickiego w Polsce.

» ZOBACZ GALERIĘ Z KONFERENCJI DYREKTORÓW 2021 «

O misji wychowania chrześcijańskiego i szkół katolickich w realiach obecnego świata mówił w swoim wystąpieniu ks. bp Andrzej Przybylski, członek Komisji Wychowania Katolickiego KEP. Podkreślał, że wychowanie chrześcijańskie jest niezwykle spójną i integralną propozycją wychowawczą dla świata, dla dzieci i młodzieży. Bazując na tekstach Magisterium, wykazywał ciągłą troskę Kościoła o jego doskonalenie. Atutem wychowania chrześcijańskiego jest to, że odwołuje się do najlepszych osiągnięć pedagogiki i nauk świeckich, ale równocześnie korzysta z metod nadprzyrodzonych, jakimi są modlitwa, Eucharystia i sakramenty. Bitwa o szkołę trwa od zawsze – mówił Ksiądz Biskup – i jest to dla nas szansą, jeśli będziemy bardziej wierzyć i mieć pewność, że wychowanie chrześcijańskie to naprawdę słuszna droga wychowawcza. Mamy dla świata kapitalną propozycję.

Znaczna część spotkania była poświęcona na szkolenie prawne dotyczące wybranych zagadnień, istotnych dla funkcjonowania szkoły w nowym roku szkolnym. Pani Liliana Zientecka wyjaśniała najważniejsze zmiany prawne dotyczące bezpieczeństwa w szkole w warunkach pandemii. Powrót do nauczania stacjonarnego we wszystkich szkołach nakłada na dyrektorów dodatkowe obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa z uwzględnieniem wymogów reżimu sanitarnego, ale także potrzeb psychicznych uczniów. W drugiej części prelegentka skoncentrowała się na zagadnieniu kwalifikalności wydatków szkolnych z dotacji, szczególnie w odniesieniu do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wiele kwestii specyficznych dla szkół katolickich i szczegółowych problemów pojawiło się w części przeznaczonej na pytania i uwagi.

Nowatorskim punktem programu był panel dyskusyjny „Szkoła katolicka 2021 – realia, wyzwania, nadzieje…”. Panel poprowadziła Pani Redaktor Magdalena Guziak-Nowak, korzystając z metody analizy SWOT. Wszyscy uczestnicy konferencji mogli wziąć aktywny udział w dyskusji, aby podzielić się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Włączenie debaty w program konferencji jest odpowiedzią na potrzeby dyrektorów szkół, wyrażone w arkuszach ewaluacji poprzednich spotkań tego typu.

Kulminacyjnym momentem konferencji była Msza św. w Bazylice Jasnogórskiej. Eucharystii przewodniczył i homilię głosił ks. bp Marek Mendyk, asystent Rady Szkół Katolickich. Nawiązując do czytań liturgicznych, Ksiądz Biskup podkreślał, że pełne zaangażowanie na rzecz Boga przejawia się w bezgranicznej miłości do bliźniego. Wzorem wszelkich relacji z drugim człowiekiem jest postępowanie Boga – Miłości względem człowieka. W codzienności musimy się mierzyć z myśleniem, które odrzuca wszelkie nakazy i zakazy. Słowo przykazanie nie cieszy się dobrą prasą w dzisiejszym świecie – zauważył celebrans. Bóg daje nam największe przykazanie: Będziesz miłował…

Pod koniec Eucharystii odnowiono akt zawierzenia szkolnictwa katolickiego Matce Bożej Jasnogórskiej. Raz jeszcze w Sanktuarium wybrzmiały słowa żarliwej modlitwy: „Oddajemy się, Matko, do Twojej dyspozycji dla dzieła nowej ewangelizacji poprzez szkołę katolicką. Posługuj się nami i prowadź nas. Amen.”

Na codzienność szkolną zostają z nami ważne słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wkrótce beatyfikowanego Prymasa Tysiąclecia, które były myślą przewodnią całej konferencji:

Nauczyciele! Wasza praca jest zaszczytnym powołaniem, jest dowodem zaufania Boga, który dał Wam takie usposobienie i stworzył takie warunki, że znaleźliście się w szeregach wychowawców.

Na zawsze pozostaniecie w tych, których wychowaliście. W nich żyć będziecie treścią swej duszy, całą swoją wiedzą, doświadczeniem i mądrością. Nie poddawajcie się zwątpieniu. Zawsze dziękujcie Bogu za łaskę, że najcenniejszą wartość – człowieka – złożył w wasze dłonie; że Wam aż tak zaufał! Takie usposobienie potrzebne jest w trudzie, który na Was czeka po wakacjach. Gdy powrócicie do szkoły, przypomnijcie sobie, co mówił Wam Prymas…

 

Kontakt

RADA SZKÓŁ KATOLICKICH
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 530 49 07
E-mail: [email protected]