Siostry Prezentki dziękują – Rada Szkół Katolickich

Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi – św. Jan Paweł II

Wpis Siostry Prezentki dziękują

Kraków, 24 lutego 2021 roku

Czcigodny Księże Przewodniczący Rady Szkół Katolickich w Polsce, Kochana Siostro Patrycjo, Wielebni Księża, Kochane Siostry, Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele – uczestnicy uroczystości pogrzebowych Siostry Maksymiliany Wojnar,

W imieniu Zgromadzenia Sióstr Prezentek pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim za udział w uroczystościach pogrzebowych naszej Kochanej Siostry Maksymiliany. Jesteśmy bardzo wdzięczne za pamięć, życzliwość i dar modlitwy, złożony naszej Siostrze, szczególnie podczas Eucharystii w dniu pogrzebu.

Księdzu Zenonowi Latawcowi, Przewodniczącemu RSK, dziękujemy serdecznie za obecność i piękne wspomnienie oraz podziękowanie Siostrze Maksymilianie, wygłoszone w Bazylice Mariackiej. Dziękujemy, że Ksiądz Przewodniczący był od lat tak wiernym współpracownikiem Siostry Maksymiliany.

Dziękujemy bardzo serdecznie s. Patrycji Garbackiej z biura Rady za jej otwarte serce, długoletnią współpracę z Siostrą Maksymilianą, życzliwość i pomoc, szczególnie w dniach choroby, i w czasie organizacji pogrzebu. Niech Bóg wynagrodzi Siostrze pracę i posługę obfitymi owocami i wdzięcznością ludzi.

Szczególne słowa wdzięczności kierujemy wobec Szkół, które przybyły na pogrzeb ze sztandarami – było to wzruszające świadectwo wdzięczności wobec Siostry Maksymiliany – szczególnie dlatego, że czas pandemii nie przeszkodził Państwu w organizacji wyjazdu na pogrzeb.

Wierząc w świętych obcowanie, jesteśmy przekonane, że Siostra Maksymiliana była ucieszona tak licznym gronem osób, zgromadzonych wokół jej trumny.

Siostra Maksymiliana przez długie lata była myślą i sercem nieustannie związana z Radą Szkół Katolickich. Żyła jej sprawami i problemami, myślała o szkołach, pomagała im, mówiła o szkołach i modliła się za szkoły.

Dziękujemy za wszystkie słowa wdzięczności, które wypowiedziano podczas pogrzebu. Były one dla nas ogromnym wsparciem i radością, że tyle dobra – przez jej posługę – Bóg uczynił ludziom i Kościołowi. Mamy nadzieję, że będzie nadal opiekowała się naszymi placówkami oświatowymi, że będzie nam teraz wypraszaćwięcej łask w codziennej pracy wychowawczej i nie zapomni o ludziach, z którymi Bóg połączył ją w ziemskim życiu.

Kierujemy serdeczne słowa wdzięczności do wszystkich Dyrektorów szkół katolickich, Nauczycieli, którzy nadesłali kondolencje i modlili się w swoich środowiskach szkolnych za śp. Siostrę Maksymilianę. Niech Bóg wynagrodzi ten gest życzliwości wszystkim jej przyjaciołom i współpracownikom, a my obiecujemy naszą wdzięczność i pamięć okazywać w modlitwie, aby dzieło wychowania, które nas łączy, rozwijało się na większą chwałę Boga i ku pożytkowi ludzi.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności,

Podpis przełożonej generalnej sióstr prezentek
przełożona generalna
Zgromadzenia Sióstr Prezentek

 

pobierz podziękowanie sióstr Prezentek w formacie PDF

 

Kontakt

RADA SZKÓŁ KATOLICKICH
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 530 49 07
E-mail: [email protected]