Wszystkich, co zasnęli w Tobie, Panie… – Rada Szkół Katolickich

Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi – św. Jan Paweł II

Wpis Wszystkich, co zasnęli w Tobie, Panie…

Ze smutkiem przyjmujemy wiadomości o śmierci tak wielu osób, związanych ze szkolnictwem katolickim. Ostatnie informacje to odejście ks. prałata Kazimierza Bednarskiego, dyrektora Katolickiej Szkoły Podstawowej w Koszalinie (zm. 7 lutego) oraz pani Hanny Łączyńskiej, wieloletniej dyrektor Szkoły Podstawowej Przymierza Rodzin na warszawskim Ursynowie (zm. 21 stycznia).

Śp. ks. dr Kazimierz Bednarski (ur.1948) był założycielem i dyrektorem Szkół Katolickich im. Jana Pawła II oraz budowniczym i proboszczem parafii p.w. Ducha Świętego w Koszalinie. Jego wszechstronne zaangażowanie duszpasterskie, w tym inicjatywy i praca na rzecz młodzieży, zostały docenione przez przyznanie tytułu „Proboszcza III Tysiąclecia” oraz „Proboszcza Roku 2000” (KAI).

Pani Hanna Łączyńska to wieloletnia dyrektor Szkoły Podstawowej Przymierza Rodzin na Ursynowie oraz przez wiele lat członkini Zarządu Stowarzyszenia Przymierze Rodzin i pełnomocnik Zarządu ds. Szkół. W 2014 roku otrzymała Złoty Krzyż Zasługi za wybitne zasługi dla rozwoju oświaty.

Dziękując Panu Bogu za ich wielkoduszne zaangażowanie w szkolnictwo katolickie oraz otwartość i współpracę w ramach Rady Szkół Katolickich, ofiarujemy naszą modlitwę za nich i wszystkich związanych z naszymi szkołami, którzy zmarli ostatnim czasie:

Wszystkich, co zasnęli w Tobie,
Wprowadź do królestwa swego,
Jezus bowiem dał im wiarę,
A Najświętszy Duch namaścił. Amen.
(z Oficjum za zmarłych)

Kontakt

RADA SZKÓŁ KATOLICKICH
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 530 49 07
E-mail: [email protected]