Szkoły katolickie w liczbach – Rada Szkół Katolickich

Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi – św. Jan Paweł II

Wpis Szkoły katolickie w liczbach

Działające w naszym kraju edukacyjne placówki katolickie są bardzo różnorodne pod względem typu, wielkości, lokalizacji, tradycji czy sposobów realizacji misji. W roku szkolnym 2020/2021 wszystkich szkół katolickich w Polsce jest 487 (stan na 30 IX 2020). W tej liczbie 259 to szkoły podstawowe, 144 licea ogólnokształcące, 23 szkoły zawodowe (technika i szkoły branżowe) oraz 8 to szkoły artystyczne (muzyczne i plastyczne). 53 szkoły to instytucje adresowane do dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a 35 z nich działa w ramach młodzieżowych ośrodków szkolno-wychowawczych lub młodzieżowych ośrodków socjoterapii.

Szkoły podstawowe katolickie to 1,8% wszystkich szkół podstawowych w Polsce, katolickie licea ogólnokształcące to 3,5% wszystkich szkół tego typu, natomiast katolickie technika to mniej niż 1% wszystkich techników w kraju.

We wszystkich szkołach łącznie kształci się 72.469 uczniów, z czego 46.530 w szkołach podstawowych, 21.665 w liceach ogólnokształcących, 1.827 w technikach i 390 uczniów w szkołach branżowych I stopnia. Do szkół artystycznych ogólnokształcących uczęszcza 412 osób i 130 do szkół artystycznych bez kształcenia ogólnego. Pozostała liczba 1.515 to uczniowie różnego typu szkół specjalnych.

Szkoły katolickie są prowadzone przez różne podmioty. Dla zdecydowanej większości organem prowadzącym są zgromadzenia zakonne (201), następnie stowarzyszenia i towarzystwa (153), w dalszej kolejności: diecezje (53), parafie i rektorat kościoła (36), fundacje (18), Caritas diecezjalne (10), osoby fizyczne (4), ruchy religijne (4), spółki (3) oraz inne organizacje społeczne (2). Nie ma diecezji w Polsce, która nie miałaby przynajmniej 2 szkół katolickich, a często ma ich dużo więcej. Najszybciej znajdziemy szkołę katolicką archidiecezji krakowskiej, bo jest ich tam aż 49 oraz w obu diecezjach warszawskich łącznie – 47 (w archidiecezji warszawskiej 32 i diecezji warszawsko-praskiej 15). Diecezje, w których jest 15 lub więcej szkół katolickich to: archidiecezja częstochowska (32), łódzka (23), katowicka (20), poznańska (19), wrocławska (18), gdańska (16), tarnowska (16) i przemyska (15).

Wykaz wszystkich szkół katolickich znajduje się na naszej stronie w zakładce SZKOŁY.

Kontakt

RADA SZKÓŁ KATOLICKICH
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 530 49 07
E-mail: [email protected]