Przychodzi do nas Bóg… – Rada Szkół Katolickich

Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi – św. Jan Paweł II

Wpis Przychodzi do nas Bóg…

Przychodzi Bóg...
Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel,
którym jest Mesjasz, Pan (Łk 2, 10-11).
Jakież zdumienie!
Rodząc się w Betlejem, wiekuisty Syn Boży
wszedł w dzieje każdego człowieka, który żyje na ziemi.
Jest już obecny w świecie jako jedyny Zbawiciel ludzkości.
Dlatego modlimy się: Salvator mundi, salva nos!

– św. Jan Paweł II, Orędzie na Boże Narodzenie 2003

W tym czasie, gdy tajemnica Bożego Narodzenia na nowo zadziwia nas prawdą i pięknem Dobrej Nowiny, życzymy pokoju, płynącego z głębi wiary, że Bóg, który zbawia, jest bardzo blisko, pośród nas!

Wielkie rzeczy dokonują się w biednych okolicznościach, na peryferiach Betlejem, wśród garstki najbliższych. Wielkie dary Bożej radości, nadziei, miłości niechaj spływają i w nasze domy, na naszych najbliższych, którzy są z nami i tych, którzy muszą pozostać z dala z powodu pandemii. Niech będą umocnieniem dla naszych szkolnych wspólnot i środowisk, doświadczonych trudami nauczania zdalnego.

Wszystkim życzymy błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślności w Nowym Roku 2021.

ks. Zenon Latawiec SDB
z Zarządem i Biurem RSK

Kontakt

RADA SZKÓŁ KATOLICKICH
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 530 49 07
E-mail: [email protected]