Wieczny odpoczynek... – Rada Szkół Katolickich

Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi – św. Jan Paweł II

Wpis Wieczny odpoczynek...

We wtorek 10 listopada 2020 r. odszedł do Pana śp. Dariusz Przyłas założyciel i dyrektor Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein KSW w Lublińcu.

Pan Dyrektor był również wieloletnim prezesem Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Polsce, doradcą metodycznym ds. katechezy w diecezji gliwickiej i wizytatorem rejonowym katechezy. Pełnił posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii św. w parafii św. Stanisława Kostki w Lublińcu. Osierocił żonę i piątkę dzieci.

Śmierć tak zasłużonego i oddanego „Bożej sprawie” Dyrektora jest wielką stratą dla całej społeczności katolickiego szkolnictwa w Polsce. W imieniu Rady Szkół Katolickich wyrażamy wdzięczność Panu Dyrektorowi za Jego oddaną służbę na rzecz katolickiego wychowania i edukacji. Modlimy się o wieczną radość dla Niego, aby w ramionach Kochającego Ojca cieszył się Bożą obecnością bez końca.

Społeczności Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein KSW w Lublińcu, tak mocno doświadczonej niedawnym pożarem budynków szkolnych, życzymy dużo sił i Bożej pomocy w dalszym rozwoju. Niech owocem wieloletniej pracy Pana Dyrektora Dariusza, jego służby na rzecz bliźnich i wszelkich podejmowanych działań będą kolejne zastępy wykształconych, wiernych Kościołowi i Ojczyźnie absolwentów.

Otoczmy modlitwą śp. dyr. Dariusza. W tym miesiącu w sposób szczególny polecajmy Bożemu Miłosierdziu wszystkich zmarłych dyrektorów, nauczycieli, pracowników szkół katolickich w Polsce. Niech odpoczywają w Panu…

Kontakt

RADA SZKÓŁ KATOLICKICH
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 530 49 07
E-mail: [email protected]