Nauczycielu dobry – Konferencja Dyrektorów – Rada Szkół Katolickich

Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi – św. Jan Paweł II

Wpis Nauczycielu dobry – Konferencja Dyrektorów

Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński patronował Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów Szkół Katolickich, która odbyła się 21 sierpnia 2020 r. na Jasnej Górze. Początek roku szkolnego 2020/21 stawia przed szkołami wiele wyzwań. Dyrektorzy wspólnie poszukiwali dróg, jak kształtować w środowisku szkolnym postawy chrześcijańskie i jak przygotować szkołę do funkcjonowania w warunkach pandemii. Obradom towarzyszyły słowa Prymasa Tysiąclecia – motto konferencji: „Nauczycielu dobry.” Wam [nauczyciele] powierzył Bóg dzieci swoje na ziemi. I te dzieci mają prawo mówić do was: „nauczycielu dobry”. Nauczanie to święte posłannictwo (…) odpowiadacie za dusze, za losy społeczeństwa, odpowiadacie za losy narodu, za jego wolność. Tak bym pragnął, (…) byście uwierzyli w to, że w was samych jest ukryta jakaś przez Boga wszczepiona siła, która was przeznacza do tego właśnie trudnego powołania. (Jasna Góra, 30 czerwca 1957)

Postać Kardynała Wyszyńskiego od mniej znanej strony przybliżył o. prof. Zdzisław Kijas OFMConv, relator procesu beatyfikacyjnego w Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych, w wykładzie zatytułowanym „Autorytet, który wychowuje. Sugestie Stefana Kard. Wyszyńskiego”. Z kolei ks. abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski w konferencji „Nowe ideologie – ekologizm i ideologia LGTB” omówił zjawiska społeczne sprzeczne z antropologią chrześcijańską. Podkreślił, że kluczem postępowania jest nauczanie Jezusa i powrót do bycia dzieckiem Bożym. „Niech waszym programem będzie jedno: ocalić w waszych wychowankach wrażliwość dziecka” – powiedział do zebranych dyrektorów i nauczycieli.

Znaczna cześć czasu konferencji była przeznaczona na omówienie nowej sytuacji prawnej, szczególnie w obliczu pandemii. W prezentacji „Jak zorganizować pracę szkoły od 1 września 2020 r.” pani Liliana Zientecka omówiła nowe przepisy prawne dotyczące funkcjonowania szkoły podczas epidemii COVID-19 oraz zaproponowała możliwe rozwiązania. Dyrektorzy szkół włączyli się w debatę na temat ewentualnych możliwości dostosowania warunków w szkole. S. Patrycja Garbacka omówiła pokrótce inne zagadnienia prawne, w tym dotyczące podwyżki subwencji oświatowej w bieżącym roku kalendarzowym.

Na zakończenie konferencji wszyscy uczestnicy wzięli udział Eucharystii, której przewodniczył ks. abp M. Jędraszewski. W homilii podkreślił, że na przykazaniu miłości Boga i bliźniego opiera się porządek społeczny, narodowy, ład myślenia i działania. „Jeżeli będziesz miłował Boga, to otworzysz się na głębię swego człowieczeństwa. To Bóg otworzy w tobie tę głębię i z ciebie ją wydobędzie. Tym bogactwem, kochając drugiego człowieka, zwłaszcza młodego, będziesz się dzielił” – powiedział.

Mimo, że nie wszyscy dyrektorzy szkół katolickich w Polsce mogli dotrzeć z powodu trwającej pandemii, konferencja zgromadziła blisko 200 uczestników. Dyrektorzy i delegaci polecili nowy rok szkolny we wszystkich placówkach katolickich opiece swojej Patronki – Matki Bożej Jasnogórskiej.

Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich 21-08-2020

Motto przewodnie: „Nauczycielu dobry”. «Wam [nauczyciele] powierzył Bóg dzieci swoje na ziemi. I te dzieci mają prawo mówić do was: „nauczycielu dobry”. Nauczanie to święte posłannictwo (…) odpowiadacie za dusze, za losy społeczeństwa, odpowiadacie za losy narodu, za jego wolność. Tak bym pragnął (…) byście uwierzyli w to, że w was samych jest ukryta jakaś przez Boga wszczepiona siła, która was przeznacza do tego właśnie trudnego powołania.» – Kard. Stefan Wyszyński

Kontakt

RADA SZKÓŁ KATOLICKICH
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 530 49 07
E-mail: [email protected]