Wszystko jest dziełem Boga – Rada Szkół Katolickich

Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi – św. Jan Paweł II

Wpis Wszystko jest dziełem Boga

Życzymy dobrego odpoczynku wakacyjnego


„Cykl pracy i odpoczynku, wpisany w ludzką naturę jest zgodny z wolą samego Boga – pisał św. Jan Paweł II – odpoczynek jest rzeczą ‘świętą’, pozwala bowiem człowiekowi wyrwać się z rytmu ziemskich zajęć, czasem nazbyt go pochłaniających, i na nowo sobie uświadomić, że wszystko jest dziełem Boga” (Dies Domini, 65).

Ostatnie miesiące roku szkolnego 2019/2020 stawiały przed nami szczególnie wiele wyzwań. Zaburzyły nie tylko szkolny tryb pracy, stawiając przed nami zadania i problemy zupełnie nowe, ale także w bardzo wielu wymiarach wpłynęły na nasze życie rodzinne, społeczne oraz życie wspólnoty Kościoła. W tym czasie może bardziej jeszcze potrzebujemy popatrzenia na świat nas otaczający z dalszej i głębszej perspektywy. Potrzebujemy na nowo zaufać Bogu na naszą codzienność i nowe wyzwania roku szkolnego 2020/2021.

Wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom, Pracownikom i Przyjaciołom Szkół Katolickich życzymy dobrych i zdrowych wakacji. Niech ten czas ożywia nadzieję, wzmacnia siły fizyczne i duchowe, przyniesie radość i pokój serca. Niech Bóg wszystkim błogosławi na święty czas odpoczynku.

ks. Zenon Latawiec SDB
z Zarządem i Biurem RSK

Kontakt

RADA SZKÓŁ KATOLICKICH
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 530 49 07
E-mail: [email protected]