"Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!"
– Jan Paweł II

"Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą,
zakorzenieni w Chrystusie!
Nieście innym orędzie Ewangelii,
pomagajcie Europie odnaleźć
jej chrześcijańskie korzenie"
– Benedykt XVI

"Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek"
– Jan Paweł II

"Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego,
to znaczy pozwolić się włączyć w Jego «być dla»"
– Jan Paweł II

"Ja również miałem kiedyś 20 lat. Miałem pragnienia i troski.
Chciałem nadać mojemu życiu sens i tego sensu życia szukałem.
Odkryłem go, idąc za Panem Jezusem"
– Jan Paweł II

"Nie lękajcie się. Otwórzcie.
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"
– Jan Paweł II

informacje bieżące

Wszystko jest dziełem Boga 2020-07-10 13:41:21

Życzymy dobrego odpoczynku wakacyjnego


„Cykl pracy i odpoczynku, wpisany w ludzką naturę jest zgodny z wolą samego Boga – pisał św. Jan Paweł II – odpoczynek jest rzeczą ‘świętą’, pozwala bowiem człowiekowi wyrwać się z rytmu ziemskich zajęć, czasem nazbyt go pochłaniających, i na nowo sobie uświadomić, że wszystko jest dziełem Boga” (Dies Domini, 65).

Ostatnie miesiące roku szkolnego 2019/2020 stawiały przed nami szczególnie wiele wyzwań. Zaburzyły nie tylko szkolny tryb pracy, stawiając przed nami zadania i problemy zupełnie nowe, ale także w bardzo wielu wymiarach wpłynęły na nasze życie rodzinne, społeczne oraz życie wspólnoty Kościoła. W tym czasie może bardziej jeszcze potrzebujemy popatrzenia na świat nas otaczający z dalszej i głębszej perspektywy. Potrzebujemy na nowo zaufać Bogu na naszą codzienność i nowe wyzwania roku szkolnego 2020/2021.

Wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom, Pracownikom i Przyjaciołom Szkół Katolickich życzymy dobrych i zdrowych wakacji. Niech ten czas ożywia nadzieję, wzmacnia siły fizyczne i duchowe, przyniesie radość i pokój serca. Niech Bóg wszystkim błogosławi na święty czas odpoczynku.

ks. Zenon Latawiec SDB
z Zarządem i Biurem RSK

Stolica ApostolskaRadio WatykańskieKonferencja Episkopatu PolskiKatolicka Agencja InformacyjnaPortal OpokaPortal WiaraDeo et PatriaeMłodzieżowa Agencja Informacyjna Maika
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
e-mail: [email protected], tel. (22) 530 49 07.
Wsparcie techniczne zapewnia: http://ordigital.pl