"Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!"
– Jan Paweł II

"Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą,
zakorzenieni w Chrystusie!
Nieście innym orędzie Ewangelii,
pomagajcie Europie odnaleźć
jej chrześcijańskie korzenie"
– Benedykt XVI

"Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek"
– Jan Paweł II

"Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego,
to znaczy pozwolić się włączyć w Jego «być dla»"
– Jan Paweł II

"Ja również miałem kiedyś 20 lat. Miałem pragnienia i troski.
Chciałem nadać mojemu życiu sens i tego sensu życia szukałem.
Odkryłem go, idąc za Panem Jezusem"
– Jan Paweł II

"Nie lękajcie się. Otwórzcie.
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"
– Jan Paweł II

informacje bieżące

Dziecięca matematyka 2020-07-10 13:48:07

Dziecięca matematyka – kurs dla nauczycieli klas I-III


W dniach 30 czerwca - 9 lipca odbyła się druga edycja kursu dotyczącego edukacji matematycznej w klasach I-III w oparciu o program autorski prof. dr hab. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. Szkolenie zorganizowane przez Radę Szkół Katolickich poprowadził zespół specjalistów współpracujący z Panią Profesor. 28 nauczycielek katolickich szkół podstawowych z różnych stron Polski miało okazję wymienić swoje doświadczenia, wzbogacić wiedzę i warsztat pracy oraz uzyskało uprawnienia kształcenia dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-III zgodnie z koncepcją Dziecięcej matematyki. Kurs odbył się w budynku Katolickiego Zespołu Edukacyjnego im. Piotra Skargi w Warszawie.

kurs-mat-rsk-13kurs-mat-rsk-14kurs-mat-rsk-15kurs-mat-rsk-16kurs-mat-rsk-18kurs-mat-rsk-19kurs-mat-rsk-23kurs-mat-rsk-24kurs-mat-rsk-27kurs-mat-rsk-43kurs-mat-rsk-46kurs-mat-rsk-47kurs-mat-rsk-53kurs-mat-rsk-54kurs-mat-rsk-58kurs-mat-rsk-60kurs-mat-rsk-62kurs-mat-rsk-63kurs-mat-rsk-64kurs-mat-rsk-66kurs-mat-rsk-69kurs-mat-rsk-72kurs-mat-rsk-73kurs-mat-rsk-76kurs-mat-rsk-78kurs-mat-rsk-79kurs-mat-rsk-81kurs-mat-rsk-83kurs-mat-rsk-85kurs-mat-rsk-88kurs-mat-rsk-89kurs-mat-rsk-93kurs-mat-rsk-96kurs-mat-rsk-99kurs-mat-rsk-102kurs-mat-rsk-104kurs-mat-rsk-105kurs-mat-rsk-107
Stolica ApostolskaRadio WatykańskieKonferencja Episkopatu PolskiKatolicka Agencja InformacyjnaPortal OpokaPortal WiaraDeo et PatriaeMłodzieżowa Agencja Informacyjna Maika
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
e-mail: [email protected], tel. (22) 530 49 07.
Wsparcie techniczne zapewnia: http://ordigital.pl