Życzenia dla nauczycieli i pracowników oświaty – Rada Szkół Katolickich

Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi – św. Jan Paweł II

Wpis Życzenia dla nauczycieli i pracowników oświaty

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Życzenia dla Nauczycieli i Pracowników Oświaty

Jeszcze raz pozwolę sobie zacytować słowa Soboru: „Piękne (…) i wielkiej doniosłości jest powołanie tych wszystkich, którzy pomagając rodzicom w wypełnieniu ich obowiązku i zastępując społeczność ludzką, podejmują w szkołach zadania wychowawcze; powołanie to wymaga szczególnych przymiotów umysłu i serca, jak najstaranniejszego przygotowania i ciągłej gotowości do odnowy i dostosowania” (Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim, 5).
Tego wszystkim wam, drodzy bracia i siostry, z całego serca życzę. Tego życzę polskiej szkole i społeczeństwu: całej Ojczyźnie.

– św. Jan Paweł II

Drodzy Dyrektorzy, Pedagodzy i Pracownicy katolickich szkół i placówek wychowawczych,

z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy najserdeczniejsze życzenia, aby Wasze praca i oddanie misji wobec młodzieży i dzieci przynosiły dobre owoce w życiu wychowanków, a dla Was były nieustannym źródłem radości i satysfakcji z dobrze spełnianego powołania – pięknego i o wielkiej doniosłości. Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy Wam zawsze w Waszej pracy i w życiu osobistym.

ks. Zenon Latawiec SDB
z Zarządem i Biurem RSK

Kontakt

RADA SZKÓŁ KATOLICKICH
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 530 49 07
E-mail: [email protected]