Zaproszenie na XXX Forum Szkół Katolickich – Rada Szkół Katolickich

Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi – św. Jan Paweł II

Wpis Zaproszenie na XXX Forum Szkół Katolickich

Zapraszamy Dyrektorów i Nauczycieli na Forum Szkół Katolickich, które odbędzie się w dniach 14 – 15 listopada 2019 r. na Jasnej Górze.

Chcemy przeżywać to jubileuszowe Forum w atmosferze refleksji i dziękczynienia Bogu za Jego dary i łaski; za ludzi, którzy – mimo trudności zewnętrznych i wewnętrznych – oddali i wciąż oddają swoje życie, talenty i wszelkie wysiłki „aby inni mieli życie”. To podwójny jubileusz: 25-lecie istnienia i działalności Rady Szkół Katolickich oraz 30-lecie Forum Szkół Katolickich. Myślą przewodnią naszego spotkania będzie budowanie Kościoła poprzez dawanie świadectwa.

Rozpoczniemy Forum 14 listopada o godzinie 10:00, zakończenie jest planowane 15 listopada kolacją ok. godziny 18:00. Szkoły, do których nie doszedł drogą mailową szczegółowy program Forum, prosimy o kontakt z Biurem.

Zgłoszenia przyjmuje Biuro RSK e-mail: [email protected] do dnia 5 listopada 2019.
POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Kontakt

RADA SZKÓŁ KATOLICKICH
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 530 49 07
E-mail: [email protected]