"Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!"
– Jan Paweł II

"Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą,
zakorzenieni w Chrystusie!
Nieście innym orędzie Ewangelii,
pomagajcie Europie odnaleźć
jej chrześcijańskie korzenie"
– Benedykt XVI

"Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek"
– Jan Paweł II

"Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego,
to znaczy pozwolić się włączyć w Jego «być dla»"
– Jan Paweł II

"Ja również miałem kiedyś 20 lat. Miałem pragnienia i troski.
Chciałem nadać mojemu życiu sens i tego sensu życia szukałem.
Odkryłem go, idąc za Panem Jezusem"
– Jan Paweł II

"Nie lękajcie się. Otwórzcie.
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"
– Jan Paweł II

informacje bieżące

Zapraszamy Dyrektorów i Nauczycieli na Forum Szkół Katolickich, które odbędzie się w dniach 14 – 15 listopada 2019 r. na Jasnej Górze.

Chcemy przeżywać to jubileuszowe Forum w atmosferze refleksji i dziękczynienia Bogu za Jego dary i łaski; za ludzi, którzy – mimo trudności zewnętrznych i wewnętrznych – oddali i wciąż oddają swoje życie, talenty i wszelkie wysiłki „aby inni mieli życie”. To podwójny jubileusz: 25-lecie istnienia i działalności Rady Szkół Katolickich oraz 30-lecie Forum Szkół Katolickich. Myślą przewodnią naszego spotkania będzie budowanie Kościoła poprzez dawanie świadectwa.

Rozpoczniemy Forum 14 listopada o godzinie 10:00, zakończenie jest planowane 15 listopada kolacją ok. godziny 18:00. Szkoły, do których nie doszedł drogą mailową szczegółowy program Forum, prosimy o kontakt z Biurem.

Zgłoszenia przyjmuje Biuro RSK e-mail: [email protected] do dnia 5 listopada 2019.
POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Stolica ApostolskaRadio WatykańskieKonferencja Episkopatu PolskiKatolicka Agencja InformacyjnaPortal OpokaPortal WiaraDeo et PatriaeMłodzieżowa Agencja Informacyjna Maika
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
e-mail: [email protected], tel. (22) 530 49 07.
Wsparcie techniczne zapewnia: http://ordigital.pl