Wnioski o środki z rezerwy – Rada Szkół Katolickich

Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi – św. Jan Paweł II

Wpis Wnioski o środki z rezerwy

Uwaga! Katolickie publiczne szkoły podstawowe mogą składać wnioski o środki z rezerwy 0,4% na:

 1. Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych (biologia, geografia, chemia i fizyka).
  Zobacz dokładnie: „Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019” pkt V lit. a, b, d, e.
  dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja/kryteria-podzialu-04-rezerwy-czesci-oswiatowej-subwencji-ogolnej-na-rok-2019
  Termin składania wniosków do 14 czerwca 2019 r.
 2. Dofinansowanie doposażenia publicznych szkół (…) prowadzonych (dotowanych) przez JST, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach, także pozyskanych w wyniku adaptacji (…).
  Zobacz: „Kryteria…” pkt VI lit. a

Terminy składania wniosków:

 • do 31 maja 2019 r.; I tura – dotyczy pomieszczeń do nauki oddanych do użytkowania/zaadaptowanych w miesiącach X-XII 2018 r. oraz w I kwartale 2019 r.,
 • do 27 września 2019 r.; II tura – dotyczy pomieszczeń do nauki oddanych do użytkowania/zaadaptowanych w II i III kwartale 2019 r.

Kontakt

RADA SZKÓŁ KATOLICKICH
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 530 49 07
E-mail: [email protected]