Materiały z Konferencji Dyrektorów i Forum Szkół – Rada Szkół Katolickich

Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi – św. Jan Paweł II

Wpis Materiały z Konferencji Dyrektorów i Forum Szkół


W dziale «Pomoce prawne» są dostępne do pobrania materiały z Konferencji Dyrektorów, która odbyła się 15 listopada 2018 r. Zapraszamy także do wysłuchania nagrań wystąpień oraz obejrzenia zdjęć z XXIX Forum Szkół Katolickich:

Bp Marek Solarczyk, O Synodzie Biskupów nt. młodzieży

Grzegorz Górny, Mentalna kolonizacja Kościoła

Ks. dr Tomasz Jaklewicz, Odpowiedzi na kryzys szukamy w nauczaniu Benedykta XVI

Ks. red. Marek Gancarczyk, Przeszkody w przekazywaniu wiary

Ks. dr Wojciech Węgrzyniak, Kościół i wolność

Prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht, W jaki sposób nauczyciel może dziś wypełnić swoją rolę

Maria Panz, O szacunek dla nauczyciela

Ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz, Dekalog a prawo stanowione

XXIX Forum Szkół Katolickich

15-17 listopada 2018

Kontakt

RADA SZKÓŁ KATOLICKICH
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 530 49 07
E-mail: [email protected]