Zwycięzcy konkursu Jasnogórska Królowa Polski – Rada Szkół Katolickich

Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi – św. Jan Paweł II

Wpis Zwycięzcy konkursu Jasnogórska Królowa Polski

Zwycięzcy konkursu „Jasnogórska Królowa Polski – w 300. rocznicę koronacji Jej Cudownego Wizerunku” zwiedzali Rzym.

Pod koniec roku 2017 został zorganizowany przez Radę Szkół Katolickich i Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze wyjątkowy konkurs, pt. „Jasnogórska Królowa Polski – w 300. rocznicę koronacji Jej Cudownego Wizerunku”. Zaproszono do niego uczniów klas VII szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o historii i współczesności klasztoru jasnogórskiego, a także o historii koronacji Cudownego Wizerunku Jasnogórskiej Królowej i znaczeniu kultu maryjnego w Polsce.

Konkurs na etapie szkolnym miał charakter indywidualny, a na etapie ogólnopolskim – zespołowy. Finał konkursu odbył się w dniu 8 grudnia 2017 r. w Częstochowie na Jasnej Górze. Po zaciętej rywalizacji wyłoniono drużynę Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie: Natalię Dudę, Jakuba Szyszkę i Piotra Ciacha, którzy zdobyli pierwszą nagrodę, a w dniach 12 -18 kwietnia, pod opieką i przewodnictwem s. Katarzyny Szuby, odwiedzili kolebkę chrześcijaństwa – Rzym.

Gościnne Siostry Antoninki przyjęły ich w Domu Pielgrzyma „Sursum Corda” przy ul. św. Jana od Krzyża na górze Karmel w Rzymie.

Relacja uczestnika pielgrzymki:

„Motywem przewodnim wyjazdu było podążanie śladami pierwszych chrześcijan, Apostołów, Uczniów Pańskich i pierwszych wspólnot, w Wiecznym Mieście. Na trasie naszego pielgrzymowania znalazły się takie miejsca, jak cztery papieskie bazyliki (św. Piotra na Watykanie, Laterańska, Matki Bożej Większej i św. Pawła za Murami), antyczna Via Appia, którą Piotr uciekał z Rzymu, Kościół Quo vadis, Katakumby św. Kaliksta, Tre Fontane – miejsce męczeńskiej śmierci św. Pawła Apostoła, Koloseum, a także znane zabytki Starego Rzymu – od starożytnych ruin po barokowe kościoły. Wyjątkowym przeżyciem była dla nas Msza Święta przy grobie papieża św. Jana Pawła II.

Podczas pielgrzymki odwiedziliśmy także słynne Opactwo na Monte Cassino, miejsce związane z korzeniami chrześcijaństwa w Europie, gdzie żył i działał św. Benedykt. W setną rocznicę odzyskania niepodległości nie mogło zabraknąć nas również na Polskim Cmentarzu Wojskowym, gdzie uczciliśmy pamięć poległych na ziemi włoskiej polskich żołnierzy. Sobotnie popołudnie upłynęło nam na wypoczynku nad brzegiem Morza Tyrreńskiego.

Pielgrzymka była dla nas okazją do pogłębienia własnej wiary, a także podziwiania zabytków historii i dóbr kultury. Ten wyjazd na zawsze pozostanie w naszych sercach!
Organizatorom konkursu i Fundatorom nagrody – dziękujemy.”

– Jakub Szyszka

Kontakt

RADA SZKÓŁ KATOLICKICH
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 530 49 07
E-mail: [email protected]