Życzenia Świąteczne – Rada Szkół Katolickich

Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi – św. Jan Paweł II

Wpis Życzenia Świąteczne

„Od dwóch tysięcy lat rytm chrześcijańskiego życia wyznaczany jest przez pamiątkę owego «pierwszego dnia tygodnia», w którym zmartwychwstały Chrystus przyniósł Apostołom dar pokoju i Ducha Świętego (por. J 20, 19-23). Prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa jest najgłębszym fundamentem, na którym opiera się chrześcijańska wiara (…), jest wydarzeniem umieszczonym w centrum tajemnicy czasu i zapowiedzią ostatniego dnia, kiedy to Chrystus powróci w chwale” – Novo millennio ineunte, św. Jana Pawła II.

Drodzy Dyrektorzy szkół katolickich, Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice i Przyjaciele,

w tych dniach kontemplacji męki i Zmartwychwstania Chrystusa przesyłamy życzenia pokoju, radości i nadziei płynących z tryumfu Dobra i Miłości. Niech Zwycięzca śmierci i wszelkiego zła, udziela nam mocy ducha, światła i sił w posłudze świadczenia Prawdy o Bogu i człowieku; niechaj w naszym sercach wybrzmią słowa Jezusa Zmartwychwstałego: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”

Błogosławionych Świąt Wielkanocnych!

Ks. Zenon Latawiec SDB wraz z Zarządem Rady Szkół Katolickich

Kontakt

RADA SZKÓŁ KATOLICKICH
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 530 49 07
E-mail: [email protected]