Osiągnięcia katolickich liceów w 2016 r. – Rada Szkół Katolickich

Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi – św. Jan Paweł II

Wpis Osiągnięcia katolickich liceów w 2016 r.

KATOLICKIE LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – OSIĄGNIĘCIA W ROKU 2016

Licea ogólnokształcące katolickie stanowią 6,15% ogółu tego typu szkół w Polsce.

Uczniowie liceów katolickich otoczeni są szczególną troską o ich wszechstronny rozwój. Na początku każdego roku szkolnego mają możliwość uczestniczenia w Forum Młodzieży szkół katolickich pomyślanym jako program wspierający edukacyjnie i formacyjnie, także umacniający religijnie. Na Forum młodzież spotyka się z wybitnymi osobami świata kultury, Kościoła, mediów, także z charyzmatycznymi przedstawicielami młodzieży. Podczas Forum młodzież wspólnie się modli.

Katolickie licea nie są szkołami dużymi. Najliczniejsze liczą około 500 uczniów; najmniej liczne – po jednym oddziale na poziomie. Są to szkoły dobre i bardzo dobre.

Szkolnictwo katolickie będzie obecne także po wdrożeniu reformy – jak dotąd – jako szkoły publiczne podstawowe i publiczne licea oraz jako szkoły niepubliczne. Zapraszamy do szkół, które służą pełnemu rozwojowy osoby i są dla uczniów drugim domem.

RANKING OPUBLIKOWANY PRZEZ „PERSPEKTYWY” – w styczniu 2017 r., opracowany na podstawie trzech kryteriów: wyniki olimpiad, matur z przedmiotów obowiązkowych oraz matur z przedmiotów dodatkowych – informuje o dobrych wynikach kształcenia w liceach katolickich:

W rankingu ogólnopolskim:

Wśród 500 najlepszych liceów w Polsce – 62 to szkoły katolickie (jedno LO ewangelickie). Stanowi to 12,40% najlepszych w kraju liceów:

  • w pierwszej setce miejsca zajęło 13 liceów katolickich;
  • w drugiej setce miejsca zajęło 18 liceów;
  • w trzeciej – 10; w czwartej – 14; w piątej – 7.

W rankingu maturalnym:

Wśród 200 najlepszych liceów w kraju ze względu na matury 30 to katolickie (jedno ewangelickie). Stanowi to 15% z 200 najlepszych szkół tego typu.

  • 36 liceów (z 62 katolickich) – osiągnęło na maturze z przedmiotów obowiązkowych wyniki maksymalne: 95,3 – 80,01 punktów;
  • 24 licea osiągnęły z przedmiotów dodatkowych także maksymalnie wysokie wyniki.

W rankingu olimpijskim:

Na 200 najlepszych szkół olimpijskich (tu: licea i technika) – 27 liceów katolickich pracuje z uczniami zdolnymi. Stanowi to 13,5% najlepszych w Polsce szkół licealnych.

OLIMPIADY MIĘDZYNARODOWE

Uczniowie liceów katolickich uczestniczyli w roku 2016 w międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych i zdobyli 4 medale na przyznanych Polakom – 30:

  • w olimpiadzie matematycznej – dwa: srebrny i brązowy;
  • w olimpiadzie biologicznej – dwa medale brązowe.

Zarząd Rady Szkół Katolickich dziękuje Nauczycielom i Dyrektorom za wkład pracy i troskę o wszechstronny rozwój młodzieży w liceach katolickich. Młodzieży dziękuje za dobre wyniki nauki osiągane na maturach i w olimpiadach.

Kontakt

RADA SZKÓŁ KATOLICKICH
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 530 49 07
E-mail: [email protected]