Informacja dot. wzorów dokumentów związanych z reformą oświaty – Rada Szkół Katolickich

Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi – św. Jan Paweł II

Wpis Informacja dot. wzorów dokumentów związanych z reformą oświaty

Drodzy Dyrektorzy szkół katolickich. Informacje dotyczące procedur związanych z reformą oświaty zostały Państwu przesłane na skrzynki mailowe. Zachęcamy do sprawdzenia i zapoznania się.

Kontakt

RADA SZKÓŁ KATOLICKICH
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 530 49 07
E-mail: [email protected]