Prośba o modlitwę – Rada Szkół Katolickich

Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi – św. Jan Paweł II

Wpis Prośba o modlitwę

Prosimy o modlitwę w intencji tragicznie zmarłego gimnazjalisty – ucznia Gimnazjum Katolickiego KTK w Bielsku-Białej.
Prośmy o Boże Miłosierdzie i łaskę głębokiej wiary dla rodziny Zmarłego oraz dla społeczności szkoły – uczniów i nauczycieli.

Kontakt

RADA SZKÓŁ KATOLICKICH
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 530 49 07
E-mail: [email protected]