Tydzień Filozoficzny – Rada Szkół Katolickich

Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi – św. Jan Paweł II

Wpis Tydzień Filozoficzny

W dniach 7-10 marca 2016 r. w Lublinie odbędzie się 58 Tydzień Filozoficzny organizowany przez Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Kontakt

RADA SZKÓŁ KATOLICKICH
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 530 49 07
E-mail: [email protected]