XVI Forum Szkół Katolickich – Rada Szkół Katolickich

Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi – św. Jan Paweł II

Wpis XVI Forum Szkół Katolickich

Serdecznie zapraszamy Dyrektorów i Nauczycieli szkół katolickich na XXVI FORUM SZKÓŁ KATOLICKICH. Tegoroczne Forum odbędzie się w Częstochowie na Jasnej Górze w dniach 12-14 listopada. W czwartek 12 listopada będzie Konferencja Dyrektorów. Wszelkich informacji udziela Biuro RSK.

Kontakt

RADA SZKÓŁ KATOLICKICH
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 530 49 07
E-mail: [email protected]