Kalendarium – Rada Szkół Katolickich

Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi – św. Jan Paweł II

Wpis Kalendarium

Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich|2 marca 2023 r.
Jasna Góra – Aula Papieska
Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich|23 sierpnia 2023 r.
Jasna Góra – Aula Papieska
XIII Tydzień Wychowania|10-16 września 2023 r.
XXI Ogólnopolskie Forum Młodzieży Szkół Katolickich|19 września 2023 r.
Jasna Góra – Aula O. Kordeckiego
XXXIII Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich poprzedzone Konferencją Dyrektorów|16-17 listopada 2023 r.
Jasna Góra – Aula Papieska

Kontakt

RADA SZKÓŁ KATOLICKICH
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 530 49 07
E-mail: [email protected]