Kalendarium – Rada Szkół Katolickich

Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi – św. Jan Paweł II

Wpis Kalendarium

Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich
Jasna Góra – Aula Papieska|20 sierpnia 2021 r.
XI Tydzień Wychowania|12-18 września 2021 r.
XX Ogólnopolskie Forum Młodzieży Szkół Katolickich
Jasna Góra – Aula O. Kordeckiego|16 września 2021 r.
XXXI Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich poprzedzone Konferencją Dyrektorów
Jasna Góra – Aula Papieska|25-26 listopada 2021 r.

Kontakt

RADA SZKÓŁ KATOLICKICH
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 530 49 07
E-mail: [email protected]