Kalendarium – Rada Szkół Katolickich

Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi – św. Jan Paweł II

Wpis Kalendarium

X Tydzień Wychowania|13-19 września 2020 r.
XX Ogólnopolskie Forum Młodzieży Szkół Katolickich
Jasna Góra – Aula Papieska|17 września 2020 r., ODWOŁANE
XXXI Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich wraz z Konferencją Dyrektorów
Jasna Góra – Aula Papieska|12-13 listopada 2020 r., ODWOŁANE

Kontakt

RADA SZKÓŁ KATOLICKICH
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 530 49 07
E-mail: [email protected]