Kalendarium – Rada Szkół Katolickich

Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi – św. Jan Paweł II

Wpis Kalendarium

Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich|28-29 lutego 2024 r.
Jasna Góra – Aula Papieska
Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich|22 sierpnia 2024 r.
Jasna Góra – Aula Papieska
XIV Tydzień Wychowania|8-14 września 2024 r.
XXII Ogólnopolskie Forum Młodzieży Szkół Katolickich|17 września 2024 r.
Jasna Góra – Aula O. Kordeckiego
XXXIV Ogólnopolskie Forum Szkół Katolickich poprzedzone Konferencją Dyrektorów|14-15 listopada 2024 r.
Jasna Góra – Aula Papieska

Kontakt

RADA SZKÓŁ KATOLICKICH
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 530 49 07
E-mail: [email protected]