"Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!"
– Jan Paweł II

"Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą,
zakorzenieni w Chrystusie!
Nieście innym orędzie Ewangelii,
pomagajcie Europie odnaleźć
jej chrześcijańskie korzenie"
– Benedykt XVI

"Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek"
– Jan Paweł II

"Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego,
to znaczy pozwolić się włączyć w Jego «być dla»"
– Jan Paweł II

"Ja również miałem kiedyś 20 lat. Miałem pragnienia i troski.
Chciałem nadać mojemu życiu sens i tego sensu życia szukałem.
Odkryłem go, idąc za Panem Jezusem"
– Jan Paweł II

"Nie lękajcie się. Otwórzcie.
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"
– Jan Paweł II

słowo na dziś

4-12-2019 → Iz25,6-10a; Ps23(22),1-2a.2b-3.4.5.6; Mt15,29-37; ;

Jezus przyszedł nad Jezioro Galilejskie. Wszedł na górę i tam siedział. I przyszły do Niego wielkie tłu-my, mając z sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u nóg Jego, a On ich uzdrowił. Tłumy zdumiewały się widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą. I wielbiły Boga Izraela. Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: «Żal Mi tego tłumu! Już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby kto nie zasłabł w drodze». Na to rzekli Mu uczniowie: «Skąd tu na pustkowiu weźmiemy tyle chleba, żeby nakarmić takie mnóstwo?» Jezus zapytał ich: «Ile macie chlebów?» Odpowiedzieli: «Sie-dem i parę rybek». Polecił ludowi usiąść na ziemi; wziął te siedem chlebów i ryby, i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości, a pozosta-łych ułomków zebrano jeszcze siedem pełnych koszów.

Gdy dzisiaj słyszymy słowa Chrystusa, skierowane do Apostołów: „wy dajcie im jeść”, uświadamiamy sobie, iż do zakresu troski Kościoła należy także i to, co się wiąże z „pokarmem” dla ludzi. Tak, proś-ba o „chleb powszedni” jest wciąż aktualna, bowiem dramatyczna sytuacja ludzi, którym nie starcza chleba dla siebie i najbliższych, to smutna rzeczywistość, stanowiąca wyzwanie dla naszego sumienia. sprawa chleba dla wszystkich ludzi, niezależnie od ich narodowości, rasy czy wyznania, nie może być nam obojętna. Miejmy nadzieję, że nasza troska o tych, którzy cierpią głód, przyczyni się, za pośredni-ctwem gospodarki uwrażliwionej na ten problem, do „rozmnożenia chleba” i nasycenia potrzebujących. Św. Barbary, dziewicy i męczennicyŚw. Jana Damasceńskiego, prezbitera i doktora Kościoła

źródło: „AD 2020 ze świętym Janem Pawłem II. Terminarz i agenda biblijna”, Wydawnictwo AA.

Stolica ApostolskaRadio WatykańskieKonferencja Episkopatu PolskiKatolicka Agencja InformacyjnaPortal OpokaPortal WiaraDeo et PatriaeMłodzieżowa Agencja Informacyjna Maika
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
e-mail: biuro@rsk.edu.pl, tel. (22) 530 49 07.
Wsparcie techniczne zapewnia: http://ordigital.pl