"Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!"
– Jan Paweł II

"Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą,
zakorzenieni w Chrystusie!
Nieście innym orędzie Ewangelii,
pomagajcie Europie odnaleźć
jej chrześcijańskie korzenie"
– Benedykt XVI

"Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek"
– Jan Paweł II

"Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego,
to znaczy pozwolić się włączyć w Jego «być dla»"
– Jan Paweł II

"Ja również miałem kiedyś 20 lat. Miałem pragnienia i troski.
Chciałem nadać mojemu życiu sens i tego sensu życia szukałem.
Odkryłem go, idąc za Panem Jezusem"
– Jan Paweł II

"Nie lękajcie się. Otwórzcie.
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"
– Jan Paweł II

galeria

X Forum Młodych


x_forum001x_forum002x_forum003x_forum004x_forum005x_forum006x_forum007x_forum008x_forum009x_forum010x_forum011x_forum012x_forum013x_forum014x_forum015x_forum016x_forum017x_forum018x_forum019x_forum020x_forum021x_forum022x_forum023x_forum024x_forum025x_forum026x_forum027x_forum028x_forum029x_forum030x_forum031x_forum032x_forum033x_forum034x_forum035x_forum036x_forum037x_forum038x_forum039x_forum040x_forum041x_forum043x_forum044x_forum045x_forum046x_forum047x_forum048x_forum049x_forum050x_forum051x_forum052x_forum053x_forum054x_forum055x_forum056x_forum057x_forum058x_forum059x_forum060x_forum061x_forum062
Stolica ApostolskaRadio WatykańskieKonferencja Episkopatu PolskiKatolicka Agencja InformacyjnaPortal OpokaPortal WiaraDeo et PatriaeMłodzieżowa Agencja Informacyjna Maika
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
e-mail: biuro@rsk.edu.pl, tel. (22) 530 49 07.
Wsparcie techniczne zapewnia: http://ordigital.pl