"Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!"
– Jan Paweł II

"Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą,
zakorzenieni w Chrystusie!
Nieście innym orędzie Ewangelii,
pomagajcie Europie odnaleźć
jej chrześcijańskie korzenie"
– Benedykt XVI

"Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek"
– Jan Paweł II

"Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego,
to znaczy pozwolić się włączyć w Jego «być dla»"
– Jan Paweł II

"Ja również miałem kiedyś 20 lat. Miałem pragnienia i troski.
Chciałem nadać mojemu życiu sens i tego sensu życia szukałem.
Odkryłem go, idąc za Panem Jezusem"
– Jan Paweł II

"Nie lękajcie się. Otwórzcie.
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"
– Jan Paweł II

galeria

XXX Forum Szkół Katolickich – dzień pierwszy


xxx-fsk-dzien-1-1xxx-fsk-dzien-1-2xxx-fsk-dzien-1-2axxx-fsk-dzien-1-3xxx-fsk-dzien-1-4xxx-fsk-dzien-1-5xxx-fsk-dzien-1-6xxx-fsk-dzien-1-7xxx-fsk-dzien-1-8xxx-fsk-dzien-1-9xxx-fsk-dzien-1-10xxx-fsk-dzien-1-11xxx-fsk-dzien-1-12xxx-fsk-dzien-1-13xxx-fsk-dzien-1-14xxx-fsk-dzien-1-15xxx-fsk-dzien-1-16xxx-fsk-dzien-1-17xxx-fsk-dzien-1-18xxx-fsk-dzien-1-19
Stolica ApostolskaRadio WatykańskieKonferencja Episkopatu PolskiKatolicka Agencja InformacyjnaPortal OpokaPortal WiaraDeo et PatriaeMłodzieżowa Agencja Informacyjna Maika
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
e-mail: biuro@rsk.edu.pl, tel. (22) 530 49 07.
Wsparcie techniczne zapewnia: http://ordigital.pl