"Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!"
– Jan Paweł II

"Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą,
zakorzenieni w Chrystusie!
Nieście innym orędzie Ewangelii,
pomagajcie Europie odnaleźć
jej chrześcijańskie korzenie"
– Benedykt XVI

"Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek"
– Jan Paweł II

"Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego,
to znaczy pozwolić się włączyć w Jego «być dla»"
– Jan Paweł II

"Ja również miałem kiedyś 20 lat. Miałem pragnienia i troski.
Chciałem nadać mojemu życiu sens i tego sensu życia szukałem.
Odkryłem go, idąc za Panem Jezusem"
– Jan Paweł II

"Nie lękajcie się. Otwórzcie.
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"
– Jan Paweł II

galeria

XV Forum Szkół Katolickich


phoca_thumb_l_j1phoca_thumb_l_j10phoca_thumb_l_j11phoca_thumb_l_j12phoca_thumb_l_j13phoca_thumb_l_j14phoca_thumb_l_j15phoca_thumb_l_j16phoca_thumb_l_j17phoca_thumb_l_j18phoca_thumb_l_j19phoca_thumb_l_j2phoca_thumb_l_j20phoca_thumb_l_j21phoca_thumb_l_j22phoca_thumb_l_j23phoca_thumb_l_j24phoca_thumb_l_j25phoca_thumb_l_j26phoca_thumb_l_j27phoca_thumb_l_j28phoca_thumb_l_j29phoca_thumb_l_j3phoca_thumb_l_j30phoca_thumb_l_j31phoca_thumb_l_j32phoca_thumb_l_j33phoca_thumb_l_j34phoca_thumb_l_j35phoca_thumb_l_j36phoca_thumb_l_j4phoca_thumb_l_j5phoca_thumb_l_j6phoca_thumb_l_j7phoca_thumb_l_j8phoca_thumb_l_j9
Stolica ApostolskaRadio WatykańskieKonferencja Episkopatu PolskiKatolicka Agencja InformacyjnaPortal OpokaPortal WiaraDeo et PatriaeMłodzieżowa Agencja Informacyjna Maika
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
e-mail: biuro@rsk.edu.pl, tel. (22) 530 49 07.
Wsparcie techniczne zapewnia: http://ordigital.pl