Rada Szkół Katolickich

Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi – św. Jan Paweł II

Wpis Siostry Prezentki dziękują

Kraków, 24 lutego 2021 roku

Czcigodny Księże Przewodniczący Rady Szkół Katolickich w Polsce, Kochana Siostro Patrycjo, Wielebni Księża, Kochane Siostry, Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele – uczestnicy uroczystości pogrzebowych Siostry Maksymiliany Wojnar,

W imieniu Zgromadzenia Sióstr Prezentek pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim za udział w uroczystościach pogrzebowych naszej Kochanej Siostry Maksymiliany. Jesteśmy bardzo wdzięczne za pamięć, życzliwość i dar modlitwy, złożony naszej Siostrze, szczególnie podczas Eucharystii w dniu pogrzebu.

Księdzu Zenonowi Latawcowi, Przewodniczącemu RSK, dziękujemy serdecznie za obecność i piękne wspomnienie oraz podziękowanie Siostrze Maksymilianie, wygłoszone w Bazylice Mariackiej. Dziękujemy, że Ksiądz Przewodniczący był od lat tak wiernym współpracownikiem Siostry Maksymiliany.

Dziękujemy bardzo serdecznie s. Patrycji Garbackiej z biura Rady za jej otwarte serce, długoletnią współpracę z Siostrą Maksymilianą, życzliwość i pomoc, szczególnie w dniach choroby, i w czasie organizacji pogrzebu. Niech Bóg wynagrodzi Siostrze pracę i posługę obfitymi owocami i wdzięcznością ludzi.

Szczególne słowa wdzięczności kierujemy wobec Szkół, które przybyły na pogrzeb ze sztandarami – było to wzruszające świadectwo wdzięczności wobec Siostry Maksymiliany – szczególnie dlatego, że czas pandemii nie przeszkodził Państwu w organizacji wyjazdu na pogrzeb.

Wierząc w świętych obcowanie, jesteśmy przekonane, że Siostra Maksymiliana była ucieszona tak licznym gronem osób, zgromadzonych wokół jej trumny.

Siostra Maksymiliana przez długie lata była myślą i sercem nieustannie związana z Radą Szkół Katolickich. Żyła jej sprawami i problemami, myślała o szkołach, pomagała im, mówiła o szkołach i modliła się za szkoły.

Dziękujemy za wszystkie słowa wdzięczności, które wypowiedziano podczas pogrzebu. Były one dla nas ogromnym wsparciem i radością, że tyle dobra – przez jej posługę – Bóg uczynił ludziom i Kościołowi. Mamy nadzieję, że będzie nadal opiekowała się naszymi placówkami oświatowymi, że będzie nam teraz wypraszaćwięcej łask w codziennej pracy wychowawczej i nie zapomni o ludziach, z którymi Bóg połączył ją w ziemskim życiu.

Kierujemy serdeczne słowa wdzięczności do wszystkich Dyrektorów szkół katolickich, Nauczycieli, którzy nadesłali kondolencje i modlili się w swoich środowiskach szkolnych za śp. Siostrę Maksymilianę. Niech Bóg wynagrodzi ten gest życzliwości wszystkim jej przyjaciołom i współpracownikom, a my obiecujemy naszą wdzięczność i pamięć okazywać w modlitwie, aby dzieło wychowania, które nas łączy, rozwijało się na większą chwałę Boga i ku pożytkowi ludzi.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności,

Podpis przełożonej generalnej sióstr prezentek
przełożona generalna
Zgromadzenia Sióstr Prezentek

 

pobierz podziękowanie sióstr Prezentek w formacie PDF

 

Wpis Pogrzeb śp. s. Maksymiliany i podziękowania Siostrze

Polecając modlitwom duszę śp. Siostry Maksymiliany Wojnar, informujemy, że obszerna relacja z uroczystości pogrzebowych znajduje się na stronie Archidiecezji Krakowskiej pod adresem: https://diecezja.pl/aktualnosci/pogrzeb-sp-s-maksymiliany-marii-wojnar/

Nekrolog

 

Chcemy wyrazić naszą wdzięczność za zaangażowanie ś.p. Siostry Maksymiliany na rzecz szkół również na naszej stronie internetowej. Serdecznie zapraszamy do podzielenia się tam swoimi refleksjami, wspomnieniami, wszystkim tym, co serce dyktuje w takiej chwili.

ZOBACZ WIRTUALNĄ KSIĘGĘ
«SIOSTRO MAKSYMILIANO, DZIĘKUJEMY!»

Prosimy serdecznie o wpisy w zamieszczonym tam formularzu. Tym sposobem, ufamy, zachowamy w ludzkiej pamięci ślad dobra, które Siostra czyniła z pełnym poświęceniem, nie zabiegając o siebie.

Wiele osób już nadsyła z serca płynące wiadomości mailem na adres naszego biura. Naszym marzeniem jest zebrać je razem w księdze, którą chcemy zachować.

Dłuższe wspomnienia, ale też zdjęcia, skany etc. można przesyłać także bezpośrednio na adres mailowy biura RSK: [email protected].

Zachęcamy do udostępniania tej informacji, aby każdy kto miał możliwość poznać Siostrę Maksymilianę mógł zabrać głos, wspomnieć Wyjątkową Osobę, jaką była Siostra.

 

Wpis Zmarła s. Maksymiliana Wojnar

Dzisiaj rano (17.02.2021), po ciężkiej chorobie, zmarła w Krakowie Siostra Maksymiliana Wojnar, prezentka, zawsze oddana w służbie szkołom katolickim i Radzie Szkół Katolickich.

Informacje o pogrzebie przekażemy w późniejszym czasie. Polecajmy śp. Siostrę Maksymilanę w naszych modlitwach, dziękując Bogu za jej życie i ogromy wkład w rozwój szkolnictwa katolickiego.

Wpis Wszystkich, co zasnęli w Tobie, Panie…

Ze smutkiem przyjmujemy wiadomości o śmierci tak wielu osób, związanych ze szkolnictwem katolickim. Ostatnie informacje to odejście ks. prałata Kazimierza Bednarskiego, dyrektora Katolickiej Szkoły Podstawowej w Koszalinie (zm. 7 lutego) oraz pani Hanny Łączyńskiej, wieloletniej dyrektor Szkoły Podstawowej Przymierza Rodzin na warszawskim Ursynowie (zm. 21 stycznia).

Śp. ks. dr Kazimierz Bednarski (ur.1948) był założycielem i dyrektorem Szkół Katolickich im. Jana Pawła II oraz budowniczym i proboszczem parafii p.w. Ducha Świętego w Koszalinie. Jego wszechstronne zaangażowanie duszpasterskie, w tym inicjatywy i praca na rzecz młodzieży, zostały docenione przez przyznanie tytułu „Proboszcza III Tysiąclecia” oraz „Proboszcza Roku 2000” (KAI).

Pani Hanna Łączyńska to wieloletnia dyrektor Szkoły Podstawowej Przymierza Rodzin na Ursynowie oraz przez wiele lat członkini Zarządu Stowarzyszenia Przymierze Rodzin i pełnomocnik Zarządu ds. Szkół. W 2014 roku otrzymała Złoty Krzyż Zasługi za wybitne zasługi dla rozwoju oświaty.

Dziękując Panu Bogu za ich wielkoduszne zaangażowanie w szkolnictwo katolickie oraz otwartość i współpracę w ramach Rady Szkół Katolickich, ofiarujemy naszą modlitwę za nich i wszystkich związanych z naszymi szkołami, którzy zmarli ostatnim czasie:

Wszystkich, co zasnęli w Tobie,
Wprowadź do królestwa swego,
Jezus bowiem dał im wiarę,
A Najświętszy Duch namaścił. Amen.
(z Oficjum za zmarłych)

Wpis Katolickie szkoły w rankingu Perspektyw

Z radością zauważamy, znaczny udział szkół katolickich w Rankingach Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, które opublikowano w styczniu br. Aż 62 procent wszystkich liceów katolickich zostało wyróżnionych tytułem Złotej, Srebrnej bądź Brązowej Szkoły. W niemal wszystkich województwach nasze placówki były reprezentowane w pierwszej dwudziestce najlepszych.

Ogólnopolski Ranking Perspektywy 2020 przygotowano w oparciu o trzy kryteria: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Rankingi uwzględniają szkoły dla młodzieży, w których zdawało maturę w maju 2019 roku minimum 12 maturzystów. Ranking Liceów Ogólnokształcących obejmuje 1000 szkół, które osiągnęły najlepsze wyniki według przyjętych kryteriów. Natomiast Ranking Techników prezentuje 500 najwyżej ocenianych szkół, a w kryterium oceny wzięto pod uwagę także wyniki egzaminów zawodowych.

I. LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

W ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2020 wśród Złotych Szkół (miejsca od 1 do 200 w rankingu) znalazło się 26 liceów katolickich i jedno ewangelickie. Wśród Srebrnych Szkół (miejsca od 200 do 500 w rankingu) jest 39 liceów katolickich, a wśród Brązowych – 22 licea. Wyróżnione licea katolickie to łącznie 87 placówek na 140 wszystkich katolickich liceów ogólnokształcących w Polsce (62 procent). W odniesieniu do pozostałych wyróżnionych szkół, katolickie licea stanowią 8,7 procenta.
Wśród 500 najwyżej ocenianych liceów znalazły się 65 szkoły katolickie i jedna ewangelicka, co stanowi 13 procent w tej grupie. Przedstawia się to następująco:
• w pierwszej setce jest 8 liceów katolickich i jedno ewangelickie;
• w drugiej setce – 18 liceów katolickich
• w trzeciej – 16, w czwartej setce – 16 i w piątej 7 liceów katolickich.

W Rankingu Maturalnym Liceów Ogólnokształcących 2020 wyróżniono 200 liceów z najlepszymi wynikami maturalnymi. W tej liczbie znajduje się 25 szkół katolickich i jedna ewangelicka, co łącznie stanowi 13 procent wyróżnionej grupy.
• w pierwszej pięćdziesiątce wyróżnione są 2 licea katolickie;
• w drugiej pięćdziesiątce – 6 liceów katolickich i jedno ewangelickie;
• w trzeciej – 10 liceów katolickich, w czwartej pięćdziesiątce – 7.

Opublikowano także Rankingi Najlepszych Liceów w Województwach. We wszystkich województwach poza województwem mazowieckim licea katolickie były reprezentowane w pierwszej dwudziestce najlepszych przez przynajmniej jedną, a zazwyczaj więcej szkół.
Pierwsze miejsce w rankingu dwóch województw (podkarpackiego i świętokrzyskiego) zajęły licea katolickie. W województwie opolskim liceum katolickie uplasowało się na trzeciej pozycji. W oddzielnym Rankingu Liceów Warszawskich w wyróżnionej grupie 100 placówek znalazło się 5 katolickich (jedna Złota oraz 4 Srebrne Szkoły).

II. TECHNIKA

W Rankingu Techników 2020 przy ocenie brano pod uwagę cztery kryteria: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Wśród Złotych Szkół (miejsca od 1 do 100 w rankingu) znalazło się jedno technikum katolickie (lokata 59), które również znalazło się w pierwszej dziesiątce najlepszych techników województwa małopolskiego. Liczba wszystkich katolickich techników w Polsce wynosi 16.
W kategorii Ranking Maturalny Techników 2020 jedna szkoła katolicka znalazła się w pierwszej setce najwyżej ocenianych (na pozycji 29).

III. OLIMPIADY

Ranking Szkół Olimpijskich 2020 przygotowano w oparciu o wyniki 55 olimpiad ogólnopolskich i 20 międzynarodowych w odniesieniu do ogólnej liczby uczniów w szkole (liceum lub technikum). Wśród 200 liceów i techników z najwyższą punktacją wymienionych w rankingu znajduje się 14 szkół katolickich, co stanowi 7 procent tej grupy.
• W pierwszej pięćdziesiątce wyróżnionych jest 5 liceów katolickich;
• w drugiej pięćdziesiątce – 5;
• w trzeciej – 3 i w czwartej pięćdziesiątce – 1 szkoła katolicka.

Serdecznie gratulujemy wszystkim Złotym, Srebrnym i Brązowym Szkołom Katolickim. Dziękujemy Panu Bogu za włożony trud i pasję dyrektorów, nauczycieli, wychowawców i absolwentów. Sukces nie jedno ma imię. Niech piękna służba na rzecz wszechstronnego rozwoju młodych ludzi owocuje w różnych wymiarach i przynosi dobro wychowankom, ich rodzinom, szkołom i naszej Ojczyźnie. Tego życzymy w Nowym Roku wszystkim Szkołom Katolickim, a młodzież zapraszamy w progi liceów i techników katolickich, publicznych i niepublicznych.

Wpis Szkoły katolickie w liczbach

Działające w naszym kraju edukacyjne placówki katolickie są bardzo różnorodne pod względem typu, wielkości, lokalizacji, tradycji czy sposobów realizacji misji. W roku szkolnym 2020/2021 wszystkich szkół katolickich w Polsce jest 487 (stan na 30 IX 2020). W tej liczbie 259 to szkoły podstawowe, 144 licea ogólnokształcące, 23 szkoły zawodowe (technika i szkoły branżowe) oraz 8 to szkoły artystyczne (muzyczne i plastyczne). 53 szkoły to instytucje adresowane do dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a 35 z nich działa w ramach młodzieżowych ośrodków szkolno-wychowawczych lub młodzieżowych ośrodków socjoterapii.

Szkoły podstawowe katolickie to 1,8% wszystkich szkół podstawowych w Polsce, katolickie licea ogólnokształcące to 3,5% wszystkich szkół tego typu, natomiast katolickie technika to mniej niż 1% wszystkich techników w kraju.

We wszystkich szkołach łącznie kształci się 72.469 uczniów, z czego 46.530 w szkołach podstawowych, 21.665 w liceach ogólnokształcących, 1.827 w technikach i 390 uczniów w szkołach branżowych I stopnia. Do szkół artystycznych ogólnokształcących uczęszcza 412 osób i 130 do szkół artystycznych bez kształcenia ogólnego. Pozostała liczba 1.515 to uczniowie różnego typu szkół specjalnych.

Szkoły katolickie są prowadzone przez różne podmioty. Dla zdecydowanej większości organem prowadzącym są zgromadzenia zakonne (201), następnie stowarzyszenia i towarzystwa (153), w dalszej kolejności: diecezje (53), parafie i rektorat kościoła (36), fundacje (18), Caritas diecezjalne (10), osoby fizyczne (4), ruchy religijne (4), spółki (3) oraz inne organizacje społeczne (2). Nie ma diecezji w Polsce, która nie miałaby przynajmniej 2 szkół katolickich, a często ma ich dużo więcej. Najszybciej znajdziemy szkołę katolicką archidiecezji krakowskiej, bo jest ich tam aż 49 oraz w obu diecezjach warszawskich łącznie – 47 (w archidiecezji warszawskiej 32 i diecezji warszawsko-praskiej 15). Diecezje, w których jest 15 lub więcej szkół katolickich to: archidiecezja częstochowska (32), łódzka (23), katowicka (20), poznańska (19), wrocławska (18), gdańska (16), tarnowska (16) i przemyska (15).

Wykaz wszystkich szkół katolickich znajduje się na naszej stronie w zakładce SZKOŁY.

Wpis Przychodzi do nas Bóg…

Przychodzi Bóg...
Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel,
którym jest Mesjasz, Pan (Łk 2, 10-11).
Jakież zdumienie!
Rodząc się w Betlejem, wiekuisty Syn Boży
wszedł w dzieje każdego człowieka, który żyje na ziemi.
Jest już obecny w świecie jako jedyny Zbawiciel ludzkości.
Dlatego modlimy się: Salvator mundi, salva nos!

– św. Jan Paweł II, Orędzie na Boże Narodzenie 2003

W tym czasie, gdy tajemnica Bożego Narodzenia na nowo zadziwia nas prawdą i pięknem Dobrej Nowiny, życzymy pokoju, płynącego z głębi wiary, że Bóg, który zbawia, jest bardzo blisko, pośród nas!

Wielkie rzeczy dokonują się w biednych okolicznościach, na peryferiach Betlejem, wśród garstki najbliższych. Wielkie dary Bożej radości, nadziei, miłości niechaj spływają i w nasze domy, na naszych najbliższych, którzy są z nami i tych, którzy muszą pozostać z dala z powodu pandemii. Niech będą umocnieniem dla naszych szkolnych wspólnot i środowisk, doświadczonych trudami nauczania zdalnego.

Wszystkim życzymy błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślności w Nowym Roku 2021.

ks. Zenon Latawiec SDB
z Zarządem i Biurem RSK

Wpis Wieczny odpoczynek...

We wtorek 10 listopada 2020 r. odszedł do Pana śp. Dariusz Przyłas założyciel i dyrektor Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein KSW w Lublińcu.

Pan Dyrektor był również wieloletnim prezesem Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Polsce, doradcą metodycznym ds. katechezy w diecezji gliwickiej i wizytatorem rejonowym katechezy. Pełnił posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii św. w parafii św. Stanisława Kostki w Lublińcu. Osierocił żonę i piątkę dzieci.

Śmierć tak zasłużonego i oddanego „Bożej sprawie” Dyrektora jest wielką stratą dla całej społeczności katolickiego szkolnictwa w Polsce. W imieniu Rady Szkół Katolickich wyrażamy wdzięczność Panu Dyrektorowi za Jego oddaną służbę na rzecz katolickiego wychowania i edukacji. Modlimy się o wieczną radość dla Niego, aby w ramionach Kochającego Ojca cieszył się Bożą obecnością bez końca.

Społeczności Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein KSW w Lublińcu, tak mocno doświadczonej niedawnym pożarem budynków szkolnych, życzymy dużo sił i Bożej pomocy w dalszym rozwoju. Niech owocem wieloletniej pracy Pana Dyrektora Dariusza, jego służby na rzecz bliźnich i wszelkich podejmowanych działań będą kolejne zastępy wykształconych, wiernych Kościołowi i Ojczyźnie absolwentów.

Otoczmy modlitwą śp. dyr. Dariusza. W tym miesiącu w sposób szczególny polecajmy Bożemu Miłosierdziu wszystkich zmarłych dyrektorów, nauczycieli, pracowników szkół katolickich w Polsce. Niech odpoczywają w Panu…

Wpis Dzień Edukacji Narodowej

Drodzy Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy i Wszyscy Pracownicy katolickich szkół i placówek wychowawczych,

z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przeżywanego w tak odmienny sposób od tego, do czego przywykliśmy, pragniemy zapewnić Was o łączności duchowej i przekazać nasze serdeczne życzenia. Misja Wasza trwa, choć musi stawiać czoła nowym wyzwaniom. Niech nigdy nie zabraknie Wam nadziei, wytrwałości i pokoju ducha, który jest w Chrystusie Jezusie, naszym Mistrzu i Nauczycielu. Niech Boże błogosławieństwo będzie z Wami zawsze w Waszej pracy i w życiu osobistym. Matce Bożej Jasnogórskiej, naszej Patronce, zawierzamy Was Wszystkich, Wasze rodziny i szkoły.

ks. Zenon Latawiec SDB
z Zarządem i Biurem RSK

Wpis Pomoc dla szkoły katolickiej w Lublińcu

W dniu 24 września br. na skutek pożaru zostały zniszczone pomieszczenia Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein KSW w Lublińcu (budynek należy do Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej).
Zwracamy się z gorącą prośbą i apelem do Wszystkich, którym nie jest obojętne o duchowe i materialne wsparcie, aby można było odbudować pomieszczenia szkolne i nadal owocnie prowadzić działalność edukacyjną i wychowawczo-opiekuńczą szkoły.

Wpłaty pieniężne przyjmowane są na rachunek:

Nr konta 40 1050 1155 1000 0023 1587 1935
Tytułem: darowizna
Zespół Szkół im. Świętej Edyty Stein Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
Ul. Piłsudskiego 8, 42-700 Lubliniec

W duchu solidarności i duchowej łączności kierujemy słowa wsparcia do całej społeczności Zespołu Szkół im. św. Edyty Stein KSW w Lublińcu – Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Uczniów i Rodziców. Niech Boża łaska i pomoc bliźnich towarzyszą Wam obficie w tak trudnym czasie!

Ks. Zenon Latawiec, przewodniczący RSK z Zarządem

Kontakt

RADA SZKÓŁ KATOLICKICH
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 530 49 07
E-mail: [email protected]