Życzenia wielkanocne – Rada Szkół Katolickich

Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi – św. Jan Paweł II

Wpis Życzenia wielkanocne

Drodzy Dyrektorzy szkół katolickich, Uczniowie, Nauczyciele, Pracownicy, Rodzice,

Zmartwychwstały Chrystus jest naszą nadzieją i Życiem!
W tym szczególnym czasie życzymy Wam wytrwałości w byciu światłem dla przemijającego świata
i świadkami tej wielkiej nadziei głoszącej, że Miłość jest silniejsza niż śmierć.

 

Kontakt

RADA SZKÓŁ KATOLICKICH
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 530 49 07
E-mail: [email protected]