Forum Młodzieży Szkół Katolickich – Rada Szkół Katolickich

Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi – św. Jan Paweł II

Wpis Forum Młodzieży Szkół Katolickich

XXI Ogólnopolskie Forum Młodzieży Szkół Katolickich odbędzie się 19 września br. na Jasnej Górze.

W modlitwie, treściach przekazywanych przez zaproszonych Gości, śpiewie i młodzieżowej wspólnocie będziemy poruszali tematykę odkrywania sensu życia i szukania dróg pięknego i owocnego jego przeżywania. Spotkanie jest przeznaczone dla młodzieży katolickich szkół ponadpodstawowych.

Zgodnie z informacjami przesłanymi na początku września do szkół, w zgłoszeniach podajemy liczbę młodzieży z danej szkoły, liczbę opiekunów oraz liczbę zamawianych obiadów. Zgłoszenia przesyłamy na adres: [email protected] najpóźniej do 17 września br.

Pobierz program Forum Młodzieży 2023

Kontakt

RADA SZKÓŁ KATOLICKICH
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 530 49 07
E-mail: [email protected]