Forum Młodzieży Szkół Katolickich – Rada Szkół Katolickich

Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi – św. Jan Paweł II

Wpis Forum Młodzieży Szkół Katolickich

Zapraszamy młodzież ponadpodstawowych szkół katolickich do udziału w XVIII Forum Młodzieży Szkół Katolickich. Odbędzie się ono 25 września br. na Jasnej Górze. Udział w Forum jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową ([email protected]) do 19 września br.

W zgłoszeniu umieszczamy następujące dane:

  • nazwa szkoły;
  • adres szkoły;
  • liczba zgłaszanych uczniów;
  • liczba opiekunów;
  • liczba obiadów;

» pobierz program «

Kontakt

RADA SZKÓŁ KATOLICKICH
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: 22 530 49 07
E-mail: [email protected]