"Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!"
– Jan Paweł II

"Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą,
zakorzenieni w Chrystusie!
Nieście innym orędzie Ewangelii,
pomagajcie Europie odnaleźć
jej chrześcijańskie korzenie"
– Benedykt XVI

"Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek"
– Jan Paweł II

"Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego,
to znaczy pozwolić się włączyć w Jego «być dla»"
– Jan Paweł II

"Ja również miałem kiedyś 20 lat. Miałem pragnienia i troski.
Chciałem nadać mojemu życiu sens i tego sensu życia szukałem.
Odkryłem go, idąc za Panem Jezusem"
– Jan Paweł II

"Nie lękajcie się. Otwórzcie.
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"
– Jan Paweł II

słowo na dziś

17-5-2019 → Dz13,26-33; Ps2,6-7.8-9.10-11; J14,1-6;

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powie-dział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę po-wtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę». Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?» Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie».

Chrystus stawia swym uczniom wymaganie wiary: „Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie!”. Tylko Bóg może stawiać takie wymaganie wiary. Chrystus wymaga wiary, kiedy ma okazać moc Bożą, prze-kraczającą wszelkie siły natury, jak na przykład przy wskrzeszeniu Łazarza. Wymaga wiary w zbaw-czą moc swojego krzyża już w rozmowie z Nikodemem. Wymaga wiary w swoje Bóstwo: „Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca” (J 14,9). Wiara odnosi się do tego, co niewidzialne, co ponadzmysłowe i ponaddoświadczalne, co przekracza również granice samego rozumu, jest „dowodem tych rzeczywisto-ści, których nie widzimy” (argumentum non apparentium, Hbr 11,1); do tego wszystkiego, czego – jak mówi Św. Paweł – „ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, a co Bóg sam zgotował ludziom, którzy Go miłują” (por. 1 Kor 2,9). Takiej wiary wymaga Chrystus, gdy w przeddzień swej hańbiącej po ludzku śmierci krzyżowej mówi Apostołom, iż idzie „przygotować im miejsce w domu Ojca”

źródło: „AD 2020 ze świętym Janem Pawłem II. Terminarz i agenda biblijna”, Wydawnictwo AA.

Stolica ApostolskaRadio WatykańskieKonferencja Episkopatu PolskiKatolicka Agencja InformacyjnaPortal OpokaPortal WiaraŚwiatowe Dni Młodzieży 2016Deo et PatriaeMłodzieżowa Agencja Informacyjna MaikaWydawnictwo Ludzie Boga
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
e-mail: biuro@rsk.edu.pl, tel. (22) 530 49 07.
Wsparcie techniczne zapewnia: http://ordigital.pl