"Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!"
– Jan Paweł II

"Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą,
zakorzenieni w Chrystusie!
Nieście innym orędzie Ewangelii,
pomagajcie Europie odnaleźć
jej chrześcijańskie korzenie"
– Benedykt XVI

"Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek"
– Jan Paweł II

"Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego,
to znaczy pozwolić się włączyć w Jego «być dla»"
– Jan Paweł II

"Ja również miałem kiedyś 20 lat. Miałem pragnienia i troski.
Chciałem nadać mojemu życiu sens i tego sensu życia szukałem.
Odkryłem go, idąc za Panem Jezusem"
– Jan Paweł II

"Nie lękajcie się. Otwórzcie.
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"
– Jan Paweł II

słowo na dziś

15-2-2019 → Rdz3,1-8; Ps32(31),1-2.5.6.7(R.:por.1a); Mk7,31-37;

Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: «Effatha», to znaczy: «Otwórz się». Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I pełni zdumienia mówili: «Dobrze uczynił wszyst-ko. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę».

Bł. Michała sopoćko, prezbiteraW samym sposobie czynienia cudów zaznacza się ogromna prostota Chrystusa, Jego pokora, uprzej-mość i delikatność. Jakże wiele pod tym względem dają do myślenia słowa, które wypowiedział przy wskrzeszeniu córki Jaira: „Dziecko nie umarło, tylko śpi” (Mk 5,39), jakby chciał „pomniejszyć” zna-czenie tego, co uczynił. I dalej: „Przykazał im (...) żeby nikt o tym nie wiedział” (Mk 5,43). Podobnie czynił też w innych wypadkach, na przykład po uzdrowieniu głuchoniemego (por. Mk 7,36), czy po wyznaniu Piotra (por. Mk 8,29-30). Przy uzdrowieniu głuchoniemego znamienne jest, iż Jezus „wziął go na bok, osobno od tłumu”, z kolei: „spojrzawszy w niebo, westchnął”. To „westchnienie” zdaje się być oznaką współczucia, a równocześnie modlitwą. słowo effatha („otwórz się”) sprawia, że „otworzyły się” uszy i „rozwiązał się” język głuchoniemego (por. Mk 7,33-35).

źródło: „AD 2020 ze świętym Janem Pawłem II. Terminarz i agenda biblijna”, Wydawnictwo AA.

Stolica ApostolskaRadio WatykańskieKonferencja Episkopatu PolskiKatolicka Agencja InformacyjnaPortal OpokaPortal WiaraŚwiatowe Dni Młodzieży 2016Deo et PatriaeMłodzieżowa Agencja Informacyjna MaikaWydawnictwo Ludzie Boga
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
e-mail: biuro@rsk.edu.pl, tel. (22) 530 49 07.
Wsparcie techniczne zapewnia: http://ordigital.pl