"Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!"
– Jan Paweł II

"Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą,
zakorzenieni w Chrystusie!
Nieście innym orędzie Ewangelii,
pomagajcie Europie odnaleźć
jej chrześcijańskie korzenie"
– Benedykt XVI

"Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek"
– Jan Paweł II

"Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego,
to znaczy pozwolić się włączyć w Jego «być dla»"
– Jan Paweł II

"Ja również miałem kiedyś 20 lat. Miałem pragnienia i troski.
Chciałem nadać mojemu życiu sens i tego sensu życia szukałem.
Odkryłem go, idąc za Panem Jezusem"
– Jan Paweł II

"Nie lękajcie się. Otwórzcie.
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"
– Jan Paweł II

słowo na dziś

14-2-2019 → Dz13,46-49; Ps117(116),1-2; Łk10,1-9;

Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: «Żni-wo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swo-je żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: „Pokój temu domowi!” Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: „Przybliżyło się do was królestwo Boże”».

Świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa, patronów europy ŚwiętoJezus posyła uczniów „do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał”. Uczniowie są więc posłani, zamiast Jezusa, przed Nim. Mają przygotować grunt, a nawet ukazać Jezusa, być ludźmi przejrzystymi, tak aby można było w nich rozpoznać Jezusa. Tak jak uczniowie, by zostać robotnika-mi Jego żniwa, musicie przede wszystkim wejść w zażyłość z Jezusem. Trzeba, byście Go często spotykali w modlitwie. Przez modlitwę zestrajacie swą duszę z duszą Jezusa, z Jego błogosławieństwami. Boży pokój zstępuje w wasze życie, skąd będzie mógł promieniować. Uczeń, który modli się, trwa w służbie Pana; nie zwraca uwagi na sukcesy, a tym mniej na porażki. U podstaw działalności ucznia leżą dwa zasadnicze przeświadczenia. Przeświadczenie, że Bóg nas umiłował pierwszy, że nie przestaje nas kochać, że żyjemy dzięki Niemu, dzięki Jego łasce, jak latorośl na krzewie winnym, i że bez Niego nic nie możemy uczynić. A więc – i to właśnie jest drugie przeświadczenie – ten, kto w ten sposób otworzy się na miłosierdzie Boże, otrzymuje siłę i energię, by pójść za Jezusem i poświęcić się budowaniu świata zgodnego z ewangelią, świata naznaczonego miłością Jezusa. Czyni to za cenę krzyża, pewny ostatecznego zwycięstwa miłości, Zmartwychwstania. Nakarmieni modlitwą i utwierdzeni w przekonaniach, o których mówiłem, musicie obcować z całą ewangelią, sycić się u źródeł wiary.

źródło: „AD 2020 ze świętym Janem Pawłem II. Terminarz i agenda biblijna”, Wydawnictwo AA.

Stolica ApostolskaRadio WatykańskieKonferencja Episkopatu PolskiKatolicka Agencja InformacyjnaPortal OpokaPortal WiaraŚwiatowe Dni Młodzieży 2016Deo et PatriaeMłodzieżowa Agencja Informacyjna MaikaWydawnictwo Ludzie Boga
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
e-mail: biuro@rsk.edu.pl, tel. (22) 530 49 07.
Wsparcie techniczne zapewnia: http://ordigital.pl