"Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!"
– Jan Paweł II

"Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą,
zakorzenieni w Chrystusie!
Nieście innym orędzie Ewangelii,
pomagajcie Europie odnaleźć
jej chrześcijańskie korzenie"
– Benedykt XVI

"Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek"
– Jan Paweł II

"Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego,
to znaczy pozwolić się włączyć w Jego «być dla»"
– Jan Paweł II

"Ja również miałem kiedyś 20 lat. Miałem pragnienia i troski.
Chciałem nadać mojemu życiu sens i tego sensu życia szukałem.
Odkryłem go, idąc za Panem Jezusem"
– Jan Paweł II

"Nie lękajcie się. Otwórzcie.
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"
– Jan Paweł II

słowo na dziś

14-11-2018 → Tt3,1-7; Ps23(22),1-2a.2b-3.5.6(R.:por.1); Łk17,11-19;

Niewdzięczność uzdrowionych z trądu: Zmierzając do Jerozolimy Jezus przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami». Na ich widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się kapłanom». A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: «Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec». Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła».

Gdy zabraknie Boga, pokój opuszcza człowieka wewnątrz i na zewnątrz, bo naruszona zostaje zasada jedności. Umiłowawszy nas jako pierwszy, Bóg nadal wierny jest swej niewypowiedzianej miłości, pomimo grzechu i ludzkiej niewdzięczności. Jakże zmieniłoby się oblicze świata, gdybyśmy dali się ogarnąć Bożej miłości! Z wciąż nowym zachwytem odkrywalibyśmy piękno wszechświata, daru Bożego, i tajemnicę człowieka, stworzonego na obraz Stworzyciela i otoczonego Jego odwiecz-ną i czułą troską. Rozważajmy te prawdy, drodzy bracia i siostry. Najświętsza Dziewico, kryształowe zwierciadło Bożej miłości, w Tobie Słowo stało się ciałem, w Tobie zrodziła się nadzieja człowieka. Spojrzyj z litością na słabość człowieka, który zbyt często zapomina o Bogu i właśnie dlatego pada ofiarą bezrozumnych i „samobójczych” braków miłości: pada ofiarą nienawiści, wojny, obojętności, egoizmu i śmierci. Spojrzyj na nas z litością Matki i wyciągnij ku nam rękę. Prosimy Cię: wybaw nas, o Matko! Anioł Pański, 14 III 1993

źródło: „AD 2020 ze świętym Janem Pawłem II. Terminarz i agenda biblijna”, Wydawnictwo AA.

Stolica ApostolskaRadio WatykańskieKonferencja Episkopatu PolskiKatolicka Agencja InformacyjnaPortal OpokaPortal WiaraŚwiatowe Dni Młodzieży 2016Deo et PatriaeMłodzieżowa Agencja Informacyjna MaikaWydawnictwo Ludzie Boga
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
e-mail: biuro@rsk.edu.pl, tel. (22) 530 49 07.
Wsparcie techniczne zapewnia: http://ordigital.pl