"Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!"
– Jan Paweł II

"Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą,
zakorzenieni w Chrystusie!
Nieście innym orędzie Ewangelii,
pomagajcie Europie odnaleźć
jej chrześcijańskie korzenie"
– Benedykt XVI

"Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar,
jakim dla człowieka jest drugi człowiek"
– Jan Paweł II

"Chrystus umarł za wszystkich. Żyć dla Niego,
to znaczy pozwolić się włączyć w Jego «być dla»"
– Jan Paweł II

"Ja również miałem kiedyś 20 lat. Miałem pragnienia i troski.
Chciałem nadać mojemu życiu sens i tego sensu życia szukałem.
Odkryłem go, idąc za Panem Jezusem"
– Jan Paweł II

"Nie lękajcie się. Otwórzcie.
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi"
– Jan Paweł II

słowo na dziś

11-6-2019 → Dz11,21b-26;13,1-3; Ps98(97),1.2-3ab.3c-4.5-6; Mt10,7-13;

«Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! Nie zdoby-wajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski! Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wcho-dząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was».

Św. Barnaby, Apostoła Wspomnienie obowiązkoweWierzący wie dobrze, że Chrystus pragnął ukryć się w każdej istocie ludzkiej, stwierdzając wyraźnie: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. Nawracamy się za każdym razem, kiedy czynimy jednemu z tych naszych braci to, czego Chrystus oczekuje. Uzdra-wiając chorych Jezus ukazuje, że Jego ofiara zbawienia obejmuje całego człowieka – jest On bowiem lekarzem duszy i ciała. Współczucie dla tych, którzy cierpią, prowadzi Go nawet do utożsamienia się z nimi, jak czytamy w opisie sądu ostatecznego: „byłem chory, a odwiedziliście Mnie”. Takiego właśnie głę-bokiego współuczestnictwa domaga się od swych uczniów, kiedy im poleca: „uzdrawiajcie chorych”. Pan również dziś dokonuje cudów uzdrowienia, jeżeli modlimy się z wiarą. Jego Opatrzność działa jednak zazwyczaj poprzez naszą odpowiedzialną pracę, domagając się, abyśmy zwalczali choroby wykorzystując wszystkie zasoby naszej inteligencji, wiedzy, zapewniając chorym należytą opiekę medyczną i społeczną.

źródło: „AD 2020 ze świętym Janem Pawłem II. Terminarz i agenda biblijna”, Wydawnictwo AA.

Stolica ApostolskaRadio WatykańskieKonferencja Episkopatu PolskiKatolicka Agencja InformacyjnaPortal OpokaPortal WiaraŚwiatowe Dni Młodzieży 2016Deo et PatriaeMłodzieżowa Agencja Informacyjna MaikaWydawnictwo Ludzie Boga
Rada Szkół Katolickich
Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
e-mail: biuro@rsk.edu.pl, tel. (22) 530 49 07.
Wsparcie techniczne zapewnia: http://ordigital.pl